BẢNG BÁO GIÁ TOUR DU LỊCH TRỌN GÓI 2020 KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY

(Giá áp dụng cho 1 người với nhóm từ 2 trở lên. Khách đi 1 mình sẽ phải trả thêm phí phòng đơn)

Mã số

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

THỜI GIAN

DIỄN GIẢI

STANDARD

 SUPERIOR

 DELUXE

01

Đến Hà Nội – Hạ Long ngủ du thuyền

3 ngày 2 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 1 đêm khách sạn Hà Nội, 1 đêm ngủ du thuyền Hạ Long

2.689.000 VND

3.689.000 VND

4.289.000 VND

02

Đến Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu

3 ngày 2 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 1 đêm khách sạn Hà Nội, 1 đêm ngủ khách sạn tại Tuần Châu/Hạ Long

2.389.000 VND

2.989.000 VND

3.189.000 VND

03

Đến Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Yên Tử

3 ngày 2 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 1 đêm khách sạn Hà Nội, 1 đêm ngủ Tuần Châu, thăm quan Hạ   Long và chùa Yên Tử

2.989.000 VND

3.289.000 VND

3.589.000 VND

04

Đến Hà Nội – Hà Nội City tour – Hạ Long ngủ du thuyền

3 ngày 2 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 1 đêm khách sạn Hà Nội, tour thăm quan Hà Nội 1 ngày, Tour 1 đêm ngủ du thuyền Hạ Long

3.189.000 VND

4.189.000 VND

4.789.000 VND

05

Đến Hà Nội – Hà Nội City Tour – Sapa

3 ngày 2 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 1 đêm khách sạn Hà Nội, tour thăm quan Hà Nội 1 ngày, Tour tham quan Sapa 2 Đêm 2 Ngày

2.589.000 VND

2.989.000 VND

3.289.000 VND

06

Đến Hà Nội – Hạ Long ngủ du thuyền – Bái Đính – Tràng An

4 ngày 3 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 2 đêm khách sạn Hà Nội, Tour 1 đêm ngủ du thuyền Hạ Long, Tour Bái Đính – Tràng An 1 Ngày

3.589.000 VND

4.689.000 VND

5.189.000 VND

07

Đến Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Bái Đính – Tràng An

4 ngày 3 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 2 đêm khách sạn Hà Nội, 1 đêm ngủ khách sạn tại Tuần Châu/Hạ Long, Tour Bái Đính – Tràng An 1 Ngày

3.289.000 VND

3.989.000 VND

4.289.000 VND

08

Đến Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Yên Tử - Bái Đính – Tràng An

4 ngày 3 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 2 đêm khách sạn Hà Nội, 1 đêm ngủ Tuần Châu, thăm quan Hạ   Long và chùa Yên Tử, Tour Bái Đính – Tràng An 1 Ngày

3.889.000 VND

4.289.000 VND

4.689.000 VND

09

Đến Hà Nội – Hà Nội City tour – Hạ Long ngủ du thuyền – Bái Đính – Tràng An

4 ngày 3 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 2 đêm khách sạn Hà Nội, Tour tham quan Hà Nội 1 Ngày, Tour 1 đêm ngủ du thuyền Hạ Long, Tour Bái Đính – Tràng An 1 Ngày

4.089.000 VND

5.189.000 VND

5.889.000 VND

10

Đến Hà Nội – Hà Nội City Tour – Sapa – Bái Đính – Tràng An

4 ngày 3 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 2 đêm khách sạn Hà Nội, tour thăm quan Hà Nội 1 ngày, Tour tham quan Sapa 2 Đêm 2 Ngày, Tour Bái Đính – Tràng An 1 Ngày

3.489.000 VND

3.989.000 VND

4.389.000 VND

11

Đến Hà Nội – Hạ Long – Cát Bà – Bái Đính – Tràng An

5 ngày 3 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 2 đêm khách sạn Hà Nội, tour thăm quan Hà Nội 1 ngày, Tour Hạ Long – Cát Bà 3 Ngày, Tour Bái Đính – Tràng An 1 Ngày

4.489.000 VND 

4.889.000 VND 

6.089.000 VND 

12

Đến Hà Nội – Hạ Long – Sapa

5 ngày 4 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 2 đêm khách sạn Hà Nội, Tour tham quan Sapa 2 Đêm 2 Ngày, Tour 1 đêm ngủ du thuyền Hạ Long

4.289.000 VND

5.589.000 VND

6.489.000 VND

13

Đến Hà Nội – City tour – Sapa – Hạ Long

5 ngày 4 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 2 đêm khách sạn Hà Nội, tour thăm quan Hà Nội 1 ngày, Tour tham quan Sapa 2 Đêm 2 Ngày, Tour 1 đêm ngủ du thuyền Hạ Long

4.789.000 VND

6.089.000 VND

6.989.000 VND

14

Đến Hà Nội – Hạ Long – Sapa – Bái Đính – Tràng An

6 ngày 5 đêm

Bao gồm: Xe đưa đón sân bay Nội Bài, 2 đêm khách sạn Hà Nội, Tour tham quan Sapa 2 Đêm 2 Ngày, Tour 1 đêm ngủ du thuyền Hạ Long, Tour Bái Đính – Tràng An 1 Ngày

5.189.000 VND

6.589.000 VND

7.589.000 VND