BẢNG GIỜ BAY NỘI ĐỊA CỦA VIETNAM AIRLINE


Hà Nội (HAN) - Tp Hồ Chí Minh (HAN - SGN)       ĐVT: 1000 vnd

Hãng hàng không

Ngày giờ đi

Ngày giờ đến

Tần suất

Loại máy bay

Thời gian

Giá một chiều

Giá khứ hồi

Đặt vé

 VietnamAirlines

 06:35

 08:35

 VN741

 Aibus 321

 02h

 

 

 

  VietnamAirlines

 07:30

 09:30

 VN211

 Aibus 320

 02h

   

  VietnamAirlines

 08:30

 10:30

 VN213

 Boeing777

 02h

   

  VietnamAirlines

 10:30

 12:30

 VN215

 Aibus 320

 02h

 

 

 

  VietnamAirlines

11:00 

13:00 

VN217 

 Boeing777

02h 

 

 

 

  VietnamAirlines

12:30 

 14:30

 VN219

 Boeing777

 02h

 

 

 

  VietnamAirlines

13:30 

 15:30

 VN221

 Aibus 320

 02h

 

 

 

  VietnamAirlines

15:00 

17:00 

 VN225

 Boeing777

 02h

 

 

 

 VietnamAirlines

 17:00

 19:00

VN781 

 Boeing777

02h 

 

 

 

 VietnamAirlines

17:00 

 19:00

VN783 

 Boeing777

 02h

 

  

 VietnamAirlines

 18:35

 20:35

 VN231

Aibus 333 

 02h

 

 

 

VietnamAirlines

20:30

22:30

VN 235

Boeing777

02h

 

 

 

VietnamAirlines

21:15

23:15

VN2377

Aibus 321

02h

 

 

 

VietnamAirlines

21:30

23:30

VN2399

Aibus 320

02h

 

 

 

HÀ NÔI - ĐÀ NẴNG (HAN - DAD)

Hãng hàng không

Ngày giờ đi

Ngày giờ đến

tần suất

Loại máy bay

Thời gian

Giá một chiều

Giá khứ hồi

Đặt vé

VietnamAirlines

06:05

07:20

VN 311

Aibus 321

01h15'

   

VietnamAirlines

10:20

11:35

VN 315

Aibus 321

01h15'

   

VietnamAirlines

14:30

15:45

VN 317

Aibus 332

01h15'

   

VietnamAirlines

18:45

20:00

VN 319

Aibus 332

01h15'

   

VietnamAirlines

20:00

21:15

VN 313

Aibus 321

01h15'

   

Hà Nội - Huế (HAN - HUI)

Hãng hàng không

ngày giờ đi

Ngày giờ đến

Tần suất

Loại máy bay

Thời gian

Giá một chiều

Giá khứ hồi

Đặt vé

VietnamAirlines

10:10

11:20

VN 245

Aibus 320

01h10'

   

VietnamAirlines

06:00

07:10

VN 241

Aibus 320

01h10'

   

VietnamAirlines

19:30

20:40

VN 247

Aibus 320

01h10'

   

Hà Nội - Nha Trang (HAN - NHA)

Hãng hàng không

Ngày giờ đi

Ngày giờ đến

Tần suất

Loại máy bay

Thời gian

Giá một chiều

Giá khứ hồi

Đặt vé

VietnamAirlines

06:00

07:40

VN 265

Aibus 320

01h40'

   

VietnamAirlines

14:10

15:50

VN 267

Aibus 320

01h40'

   

VietnamAirlines

14:40

16:20

Vn 269

Aibus 320

01h40'

   

Hà Nội - Đà Lạt (HAN - DLI)

Hãng hàng không

Ngày giờ đi

Ngày giờ đến

Tần suất

Loại máy bay

Thời gian

Giá một chiều

Giá khứ hồi

Đặt vé

VietnamAirlines

11:00

12:40

VN 277

F 70

01h40'

   

Hà Nội - Buôn Me Thuột (HAN - BMV)

Hãng hàng Không

 

Ngày giờ đi

ngày giờ đến

Tần suất

Loại máy bay

Thời gian

Giá một chiều

Giá khứ hồi

Đặt vé

VietnamAirlines

 

19:25

21:05

VN 271

Aibus 320

01h50'

   

Hà Nội - Điện Biên (HAN - DIM)

Hãng hàng không

ngày giờ đi

Ngày giờ đến

Tần suất

Loại máy bay

Thời gian

Giá một chiều

Giá khứ hồi

Đặt vé

VietnamAirlines

09:40

10:40

VN 492

ATR 72

01h

   

VietnamAirlines

13:20

14:20

VN 494

ATR 72

01h