Bus Hà Nội - Đà Nẵng

 

Nhà xe:   Xe khách Kim Chi 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến xe Nước Ngầm - Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Nơi xuất phát:   Bến xe Nước Ngầm
Nơi đến:   Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng 
Lộ trình:   Thời gian đi: 21h00 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Trung Tâm Đà Nẵng/15h30 
            Xuất bến Nước Ngầm/15h30 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
Sđt:   0511.366.1474

 

Nhà xe:   Xe khách Đại Phát 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến xe Giáp Bát-  Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng 
Lộ trình:   Thời gian đi: 15h00 
            02 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Trung Tâm Đà Nẵng 
            16h00/17h00 
            Xuất bến Giáp Bát 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
Sđt:   (04) 3864.1696 
           0983.651.722 
           0983.651.731

 

Nhà xe:   Xe khách Ngọc Ánh 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát 
Nơi đến:   Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng 
Lộ trình:   Thời gian đi: 21h00 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Trung Tâm Đà Nẵng 
            18h00 
            Xuất bến Giáp Bát 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
Sđt:   0913.494.498 
           0905.016.661 
           0913.469.797 

 

Nhà xe:   Xe khách Hoàng Vân 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình -  Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng 
Lộ trình:   Thời gian đi: 21h00 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Trung Tâm Đà Nẵng 
            17h00 
            Xuất bến Mỹ Đình 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 28 chỗ 
Sđt:   0905.268.689 
           0905.539.216 
           0905.539.216 

 

Nhà xe:   Xe khách Tuấn Nam 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Đà Nẵng, Quận Cẩm LệNơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát 
Nơi đến:   Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng 
Lộ trình:   Thời gian đi: 18h00 
            Xuất bến Trung Tâm Đà Nẵng 
            13h30 
            Xuất bến Giáp Bát 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
Sđt:   0973.18.33.18 
           0973.18.33.18 
           0973.18.33.18 

 

Nhà xe:   Xe khách Tùng Vy 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng 
Lộ trình:   02 Chuyến/Ngày 
Xuất bến Trung Tâm Đà Nẵng 
            13h30/16h30 
            Xuất bến Giáp Bát 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   0914.022.796 
           0914.022.796 
           0914.022.796

 

Nhà xe:   Xe khách Vân Khôi 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến xe Giáp Bát -  Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng 
Lộ trình:   01 Chuyến/Ngày 
Xuất bến Trung Tâm Đà Nẵng 
            15h00 
            Xuất bến Giáp Bát 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
Sđt:   0913.457.552 
           0913.457.552 
           0913.457.552 

 

Nhà xe:   Xe khách Quang Vinh 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Đà Nẵng, Quận Cẩm Lệ

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát 
Nơi đến:   Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng 
Lộ trình:   01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Trung Tâm Đà Nẵng 
            12h45 
            Xuất bến Giáp Bát 
            0h45 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
Sđt:   0902.203.376 
           0932 347 335 
           0932 347 335

 

Nhà xe:   Xe khách Ngọc Ánh 

Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Đà Nẵng 
Lộ trình:   Khởi hành tại bến xe trung tâm Đà Nẵng lúc 15h và 18h. 
            Khởi hành tại bến xe Giáp Bát lúc 15h và 18h. 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0913.469.797 - 0913.494.498 
           0905.016.661 

tags: xe khách hà nội đà nẵng, xe khách đi đà nẵng từ hà nội, ben xe my dinh di da nang, open bus hanoi da nang, xe open bus da nang, danh sach hang xe di da nang, xe du lich da nang, gia ve xe hanoi di da nang


Comments