Bus Hà Nội - Điện Biên

 

Nhà xe:   Nhà xe Điện Lý 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, Thị xã Mường Lay

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 11h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Mường Lay/14h20 
            Đến bến Mỹ Đình/1h50 
            Xuất bến Mỹ Đình/18h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
Sđt:   (0230) 382.6149 
           0913.383.449 

Nhà xe:   Nhà xe Tiến Huế 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình -Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 10h00 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Điện Biên/6h30 
            Đến bến Mỹ Đình/16h30 
            Xuất bến Mỹ Đình/20h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
            Thức ăn 
Sđt:   (0210) 388.3094 
           (0210) 388.3094

Nhà xe:   Nhà xe Xây Dương 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 9h00 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Điện Biên/18h00 
            Đến bến Mỹ Đình/3h00 
            Xuất bến Mỹ Đình/16h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            
            Thức ăn 
Sđt:   (0230) 382.7206 
           (0230) 382.7206

Nhà xe:   Nhà xe Thông Lan 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 10h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Điện Biên/18h00 
            Đến bến Mỹ Đình/3h00 
            Xuất bến Mỹ Đình/16h30 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
            Thức ăn 
Sđt:   (0320) 392.7460 
           (0320) 392.7460

Nhà xe:   Nhà xe Lê Dũng 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 10h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Điện Biên/14h30 
            Đến bến Mỹ Đình/3h20 
            Xuất bến Mỹ Đình/18h30 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Ghế ngồi 45 chỗ 
Sđt:   02303810205 
           0915.055.694 
           0987.898.999

Nhà xe:   Nhà xe Nam Oanh 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 10h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Điện Biên/20h00 
            Đến bến Mỹ Đình/6h30 
            Xuất bến Mỹ Đình/20h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 28 chỗ 
Sđt:   0912.027.179 
           (0230) 382.5386

Nhà xe:   Nhà xe Cường Tâm 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 9h00 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Điện Biên/19h00 
            Đến bến Mỹ Đình/4h00 
            Xuất bến Mỹ Đình/17h45 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 28 chỗ 
Sđt:   (0230) 382.5260 
           0912.075.669 
           0985458578

Nhà xe:   Nhà xe Hùng Hà 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 11h00 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Điện Biên/17h00 
            Đến bến Mỹ Đình/4h00 
            Xuất bến Mỹ Đình/18h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
            Thức ăn 
Sđt:   0972.77.44.99 
           0972.77.44.99

Nhà xe:   Nhà xe Trung Dũng 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 11h00 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Điện Biên20h00 
            Đến bến Mỹ Đình/7h00 
            Xuất bến Mỹ Đình/20h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
            Thức ăn 
Sđt:   (0230) 3810.657 
           (0230) 3810.657

Nhà xe:   Nhà xe Nam Liên 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Điện Biên 
Lộ trình:   Thời gian đi: 10h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Điện Biên/19h00 
            Đến bến Mỹ Đình/5h30 
            Xuất bến Mỹ Đình/19h30 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 28 chỗ 
            Thức ăn 
Sđt:   0913.322.248 
           (0230) 381.1143

Nhà xe:   Xe khách Hải Vân 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Điện Biên 
Lộ trình:   Khởi hành tại Điện Biên 19h15. Tại Mỹ Đình 19h30. 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   (04) 3722.3588 - 0988.88.27.27 
           (0230)6.277.277 - 01688.27.27.

Nhà xe:   Xe khách Hải Vân 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, Thị xã Mường Lay

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Mường Lay 
Lộ trình:   
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0168.824.2424. 

Nhà xe:   Xe khách Khánh Lệ 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình.
Nơi đến:   TP Điện Biên Phủ 
Lộ trình:   Xe 47 chỗ ngồi, ghế ngả. Đến và đi tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội. 
            Địa chỉ: Số 24, tổ 10, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   (0230) 392.7127 - 0913.099.278 
           0167.342.8624 - 0948.101.999. 
 Nhà xe:   Xe khách Hồng Hạnh 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, TP. Điện Biên Phủ

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   TP Điện Biên Phủ 
Lộ trình:   Ra vào Hà Nội tại bến xe Mỹ Đình 
            Khởi hành Hà Nội 16h30. 
            Khởi hành Điện Biên 17h30. 
            Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ 
            Điện thoại: (0230) 381.0195 

Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   (0230) 381.0195 - 0912.394.682

Nhà xe:   Xe khách Lê Dũng 
Tuyến xe: 
  Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Điện Biên, Thị xã Mường Lay

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Mường Lay 
Lộ trình:   Xe chất lượng cao UNIVERSS SPACE 47 ghế. Ra vào Hà Nội tại bến xe Mỹ Đình 
            Mường Lay đi 14h30 
            Điện Biên đi 17h30 
            Mỹ Đình về 18h30 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   (0230) 381.0205 - 0915.055.694 
           0987.898.999


Comments