Bus Hà Nội - Thanh Hóa

 
Nhà xe:   Xe Khách Kế Hoa 

Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Thanh Hóa, TP. Thanh Hóa

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình 
Nơi đến:   Tp. Thanh Hoá 
Lộ trình:   Thời gian đi: 4h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất Tp. Thanh Hoá/5h45 
            Xuất bến Mỹ Đình/11h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Ghế ngồi 30 chỗ 
Sđt:   0904.693.439 
           0904.693.439 
           0904.693.439


Nhà xe:   Xe Khách Hải Hà 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Thanh Hóa, Huyện Hậu Lộc

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Minh Lộc, Hậu Lộc 
Lộ trình:   Thời gian đi: 2h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất Minh Lộc, Hậu Lộc/12h30 
            Xuất bến Mỹ Đình/16h45 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Ghế ngả 36 chỗ 
Sđt:   0914 387 533 
           0914 387 533 
           0914 387 533 


Nhà xe:   Nhà xe Anh Khoa 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Thanh Hóa, Huyện Quảng Xương

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Quảng Lưu - Quảng Xương 
Lộ trình:   02 Chuyến/Ngày 
            Xuất Bến xe Mỹ Đình 
            12h00/7h30 
            Xuất phát từ Quảng Lưu 
            Quảng Xương 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   0978 865 123 
           0979 41 3636 


Nhà xe:   Nhà xe Hào Hương 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Thanh Hóa, Huyện Triệu Sơn

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Bến xe Triệu Sơn 
Lộ trình:   02 chuyến/ ngày 
            Chuyến 1: BX Triệu Sơn đi 5h. Mỹ Đình về 10h15. Liên hệ 0989.562.782. 
            Chuyến 2: BX Triệu Sơn đi 9h15. Mỹ Đình về 15h00. Điện thoại 0989.562.792. 
Tiện ích:   Máy Lạnh 
Sđt:   0989.562.782. 
           0989.562.792


Nhà xe:   Nhà xe Tuấn Phương 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Thanh Hóa, Huyện Thường Xuân

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Thường Xuân 
Lộ trình:   Lộ trình: Thường Xuân , Cửa Đạt , Lương Sơn , Dốc Cáy , Giáp Bát , Viện 103 , Hà Đông , Thanh Xuân, Cầu Giấy , Mỹ Đình 
            Dốc Cáy ,Lương Sơn đi 4h00. 
            Cửa Đặt , Thường Xuân đi 5h40 
            Hà Nội , Mỹ Đình về 12h30. 
            Xe chất lượng cao, đón trả khách tại nhà. 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   (037) 387.3398 - 0904.122286 
           0902.204.680 


Nhà xe:   Nhà xe Tiến Phương 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Thanh Hóa, Huyện Nông Cống

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Yên Cát - Nông Cống 
Lộ trình:   Yên Cát đi 6h45. 
            Mỹ Đình về 15h 
            Liên hệ 0918.061.277. 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   0918.061.277. 
           0918.061.277


Nhà xe:   Nhà xe Tiến Phương 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Thanh Hóa, Huyện Nông Cống

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình
Nơi đến:   Như Thanh - Nông Cống 
Lộ trình:   Mỹ Đình về 6h. 
            Như Thanh đi 12h 
            Liên hệ 0919.767.463. 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   0919.767.463 
           0919.767.463 


Nhà xe:   Nhà xe Hoàng Sơn 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình - Thanh Hóa, Huyện Hậu Lộc

Nơi xuất phát:   Bến xe Mỹ Đình 
Nơi đến:   Hậu Lộc 
Lộ trình:   Hậu Lộc đi: 3h30,4h,7h,12h30,13h30,14h30 
            Hà Nội về: 8h,9h,10h30,15h,16h30,8h sáng (Mỹ Đình). 
            Điện toại: (04) 3871.2163 
            0912.321.014 
            0914.387.533 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   (04) 3871.2163 - 0912.321.014 
           0914.387.533 - 0914.367.533 


Nhà xe:   Nhà xe Hùng Hoa 
Tuyến xe:   Thanh Hóa, Huyện Thọ Xuân - Hà Nội, Bến Xe Mỹ Đình

 

Nơi xuất phát:   Thọ Xuân
Nơi đến:   Bến xe Mỹ Đình 
Lộ trình:   Đi từ dốc UB Thọ Nguyên 6h30 
            Đi từ thị trấn Thọ Xuân 7h15. 
            Về 2h chiều tại bến xe Mỹ Đình 
            Liên hệ: 0168.383.8558 
            Địa chỉ: 165 Lê Hoàn, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Điện thoại: (037) 3833.545. 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   0168.383.8558 
           (037) 3833.545


Nhà xe:   Xe Khách Đại Thắng 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, TP. Thanh Hóa

Nơi xuất phát:   Đại học Kinh Tế Quốc Dân
Nơi đến:   P. Điện Biên, Tp. Thanh Hoá 
Lộ trình:   Thời gian đi: 3h30 
            08 Chuyến/Ngày 
            Xuất P. Điện Biên, Tp. Thanh Hoá 
            6h00/7h00/8h00/10h00/13h00/14h00/16h00/18h00 
            Xuất bến Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Xe 16 chỗ 
Sđt:   01212.933.888 
           0936.485.299 
           037.3854.385


Nhà xe:   Xe Khách Thành Thắng 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, TP. Thanh Hóa

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Tp. Thanh Hoá 
Lộ trình:   Thời gian đi: 3h00 
            03 Chuyến/Ngày 
            Xuất Tp. Thanh Hoá 
            3h00/9h00/11h40 
            Xuất bến Giáp Bát 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
Sđt:   0912.16.51.51 
           0912.16.51.51 
           0912.16.51.51


Nhà xe:   Xe Khách Chung Giáp 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Huyện Nông Cống

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Yên Mỹ, Nông Cống 
Lộ trình:   Thời gian đi: 4h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Yên Mỹ, Nông Cống/7h10 
            Xuất Bến xe Giáp Bát/13h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Ghế ngồi 45 chỗ 
Sđt:   (037) 368.3999 
           0916.984.984 
           0948.025.025


Nhà xe:   Xe Khách Hải Hà 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Huyện Hậu Lộc

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Minh Lộc, Hậu Lộc 
Lộ trình:   Thời gian đi: 2h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất Minh Lộc, Hậu Lộc/13h30 
            Xuất bến xe Giáp Bát/8h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Giường nằm 40 chỗ 
Sđt:   0914.387.533 
           0914.387.533 
           0914.387.533


Nhà xe:   Xe Khách Hùng Thắng 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát  - Thanh Hóa, Huyện Vĩnh Lộc

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát 
Nơi đến:   Vĩnh Lộc 

Lộ trình:   Thời gian đi: 4h00 
            06 Chuyến/Ngày 
            Xuất Vĩnh Lộc 
            3h00/5h00/6h00/7h00/9h00/11h00 
            Xuất bến Giáp Bát 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Ghế ngồi 30 chỗ 
Sđt:   (037) 387.0027 
           (037) 387.0027 
           (037) 387.0027


Nhà xe:   Xe Khách Sâm Hương 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Huyện Hậu Lộc

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Hậu Lộc 
Lộ trình:   Thời gian đi: 3h30 
            02 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến Hậu Lộc/4h00/6h00 
            Xuất Bến xe Giáp Bát/11h30/13h30 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Xe 16 chỗ 
Sđt:   (037) 383.1909 
           (037) 383.1909 
           (037) 383.1909


Nhà xe:   Xe Khách Hải Hà 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Huyện Hậu Lộc

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Hoà Lộc, Hậu Lộc 
Lộ trình:   Thời gian đi: 2h30 
            01 Chuyến/Ngày 
            Xuất Hoà Lộc, Hậu Lộc/11h00 
            Xuất bến Giáp Bát/16h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
            Ghế ngả 36 chỗ 
Sđt:   0914 387 533 
           0914 387 533 
           0914 387 533


Nhà xe:   Nhà xe Thắng Thanh 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Thị xã Sầm Sơn

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Sầm Sơn 
Lộ trình:   04 Chuyến/Ngày 
            Chuyến xe I:Xuất phát lúc 7h 30 sáng, Hotline: 0975.070.555 
            Chuyến xe II:Xuất phát lúc 11h 30 sáng, Hotline: 0968.610.555 
            Chuyến xe III:Xuất phát lúc 14h 10, Hotline: 0975.069.555 
            Chuyến xe IV: Xuất phát lúc 16h 00, Hotline: 0974.877.555 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   0975.070.555 
           0968.610.555 
           0373 504 222


Nhà xe:   Nhà xe Tuân Yến 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Huyện Quảng Xương

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Quảng Lưu, Quảng Xương 
Lộ trình:   02 Chuyến/Ngày 
            Chuyến xe I:Xuất phát lúc 10h30,SĐT 0977 897 367 
            Chuyến xe II:Xuất phát lúc 12h30, SĐT 0975 614 900 
            Lịch Trình:Quảng Lưu, Quảng Lộc, Quảng Nhân, Quảng Giao, Quảng Hùng 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Giường nằm 
Sđt:   0977 897 367 
           0975 614 900


Nhà xe:   Nhà xe Hào Hương 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Huyện Triệu Sơn

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Bến xe Triệu Sơn 
Lộ trình:   Chuyến 1: 6h45. Liên hệ 0988.728.669. 
            Chuyến 2: 7h50. Liên hệ 0912.060.978. 
            Chuyến 3: 9h00. Liên hệ 0904.067.139. 
            Chuyến 4: 10h00. Liên hệ 0934.414.247. 
            Chuyến 5: 11h15. Liên hệ 0904.029.902. 
Tiện ích:   Máy Lạnh 
Sđt:   0912.060.978. 
           0904.067.139. 
           0934.414.247.


Nhà xe:   Xe khách Kế Hoa 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Huyện Thiệu Hóa

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   Thiệu Đô, Thiệu Hóa 
Lộ trình:   Phà Vạn đi: 4h45 
            Giáp Bát về: 10h15 
            Địa chỉ: Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. 
            Điện thoại: (037) 382.9434/ 0904.693.439/0977.841.152 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   (037) 382.9434 - 0904.693.439 
           0977.841.152 


Nhà xe:   Xe khách Hùng Cường 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Huyện Thạch Thành

Nơi xuất phát:   Bến xe Giáp Bát 
Nơi đến:   Thạch Thành 
Lộ trình:   Xe chất lượng cao, có tiện nghi sang trọng. Đưa đón khách tại nhà. 
            Chuyến 1: Kim Tân đi 4h. Giáp Bát về 8h30. DĐ 0913.348.669. 
            Chuyến 2: Thạch Quảng đi 5h. Kim Tân đi 6h. Giáp Bát về 13h30. DĐ 0982.833.806 
            Chuyến 3: Thạch Quảng đi 12h. Kim Tân đi 13h15. Giáp Bát về 17h. DĐ 0984.424.908 
            Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   (037) 3.655.655 - (037) 3. 24. 
           0913.348.669 - 0982.833.806


Nhà xe:   Xe khách Tiến Phương 
Tuyến xe:   Thanh Hóa, Huyện Nông Cống - Hà Nội, Bến xe Giáp Bát

Nơi xuất phát:   Nông Cống
Nơi đến:   Bến xe Giáp Bát 
Lộ trình:   Khởi hành tại Yên Cát: 
            Chuyến 1: 5h30. Gọi 0913.029.267. Chuyến 2: 9h. Gọi 0914.883.467 
            Chuyến 3: 10h45. Gọi 0944.017.173. Chuyến 4: 12h. Gọi 0912.371.311 
            Chuyến 5: 13h30. Gọi 0916.123.127. Chuyến 6: 15h. Gọi 0918.301.259. Chuyến 7: 16h. Gọi 0915.60.48.48 
            Khởi hành tại Hà Nội: 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   (037) 387.8031 
           (037) 387.8031


Nhà xe:   Xe khách Hùng Hoa 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Giáp Bát - Thanh Hóa, Huyện Thọ Xuân

 

Nơi xuất phát:   bến xe Giáp Bát
Nơi đến:   thị trấn Thọ Xuân 
Lộ trình:   Đi từ dốc UB xã Xuân Khánh 4h45 
            Đi từ thị trấn Thọ Xuân: 5h30 
            Về 11h trưa tại bến xe Giáp Bát 
            Liên hệ: 0912.384.129 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Nước uống 
Sđt:   0912.384.129 
           0912.384.129


Tags: dat ve xe tu hanoi di thanh hoa, ve xe di thanh hoa, xe khach hanoi thanh hoa, xe khach thanh hoa dip le, danh sach xe khach hanoi thanh hoa, xe oto ve thanh hoa, xe khach my dinh thanh hoa


Comments