Xe bus TP.HCM - Phú Yên | xe khach sai gon phu yen

 
Nhà xe:   Xe khách Hạnh Thọ 

Tuyến xe:   Phú Yên, TP. Tuy Hòa - TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông

Nơi xuất phát:   38 Ngô Quyền - P.5
Nơi đến:   Bến xe Miền Đông 
Lộ trình:   Tại Sài Gòn: Bến xe miền Đông, quầy vé số 42, điện thoại 0914.030304. 
            Tại Tuy Hòa: 38 Ngô Quyền , P.5, điện thoại (057)382.2057 / 350.1257. Cafe Sao Mai (Phú Thuận / Hòa Mỹ) (057)3581147. 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   (057)382.2057 - 350.1257 
           (057)3581147


Nhà xe:   Xe khách Hằng Kính 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông Phú Yên, Huyện Sông Hinh

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Sông Hinh 
Lộ trình:   Điện thoại: (057) 385.0088 / 0905.850.088 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   (057) 385.0088 - 0905.850.088 
           (057) 385.0088 - 0905.850.088


Nhà xe:   Xe khách Thanh Huệ 
Tuyến xe:   Phú Yên, TP. Tuy Hòa - TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông

Nơi xuất phát:   Tuy Hoà
Nơi đến:   Bến xe Miền Đông 
Lộ trình:   Địa chỉ 150 Chiến Thắng/Phú Lâm/Tuy Hòa và bến xe miền Đông 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   (057)3850088 - 3852446 
           0905.040193 - 0914.180850


Nhà xe:   Công ty CP Thuận Thảo 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Phú Yên, TP. Tuy Hòa

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Tuy Hoà 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            07:00/20:30 
            Bến xe Miền Đông 
            Quốc lộ 13 
            Quốc lộ 1A 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 240,000 Giường nằm: 280,000 
Sđt:   057 3 824 229


Nhà xe:   DN vận tải tư nhân Thành Ban 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Phú Yên, TP. Tuy Hòa

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Tuy Hoà 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            18:15/19:00 
            Bến xe Miền Đông 
            Quốc lộ 13 
            Quốc lộ 1A 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Giường nằm: 280,000 
Sđt:   057 3 851 195


Nhà xe:   DNTN VTDVDL Bình Phương 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Phú Yên, TP. Tuy Hòa

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Tuy Hoà 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            18:30/18:30 
            Bến xe Miền Đông 
            Quốc lộ 13 
            Quốc lộ 1A 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 250,000 Giường nằm: 280,000 
Sđt:   057 3826632


Nhà xe:   DNTN vận tải và du lịch Cúc Tư 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Phú Yên, TP. Tuy Hòa

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Tuy Hoà 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            07:30/20:15 
            Bến xe Miền Đông 
            Quốc lộ 13 
            Quốc lộ 1A 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 250,000 Giường nằm: 280,000 
Sđt:   057 824 227


Nhà xe:   HTX vận tải và du lịch Cửu Long 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông Phú Yên, TP. Tuy Hòa

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Tuy Hoà 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            10:00/16:00 
            Bến xe Miền Đông 
            Quốc lộ 13 
            Quốc lộ 1A 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 320,000 Loại 2: 210,000 Loại 3: 185,000 
Sđt:   08 38 575 723 


Nhà xe:   HTX XKLT và DL Đông Bắc 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông Phú Yên, TP. Tuy Hòa

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Tuy Hoà 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            10:00/15:00 
            Bến xe Miền Đông 
            Quốc lộ 13 
            Quốc lộ 1A 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 220,000 Giường nằm: 295,000 
Sđt:   08 35 119 203


Nhà xe:   DNTN VTDVDL Bình Phương 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Phú Yên, Huyện Sơn Hòa

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Sơn Hoà 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            19:00/19:00 
            Bến xe Miền Đông 
            Quốc lộ 13 
            Quốc lộ 1A 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 270,000 Giường nằm: 300,000 
Sđt:   057 3826632 


Nhà xe:   DNTN vận tải và du lịch Cúc Tư 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Phú Yên, Huyện Sơn Hòa

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Sơn Hoà 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            18:00/18:00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 240,000 Giường nằm: 280,000 
Sđt:   057 824 227


Nhà xe:   DN vận tải tư nhân Thành Ban 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Phú Yên, Huyện Sông Hinh

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Sông Hinh 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            19:10/19:10 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 180,000 Giường nằm: 220,000 
Sđt:   057 3 851 195


Nhà xe:   DNTN VTDVDL Bình Phương 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Phú Yên, Huyện Sông Hinh

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Sông Hinh 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            19:10/19:10 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 270,000 Giường nằm: 300,000 
Sđt:   057 3826632


Nhà xe:   DNTN vận tải và du lịch Cúc Tư 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Phú Yên, Huyện Sông Hinh

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông 
Nơi đến:   Sông Hinh 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            18:00/18:00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 210,000 Giường nằm: 250,000 
Sđt:   057 824 227 


Tags: xe khách đi Phú Yên, xe thuan thao phu yen, xe khach saigon phu yen, ve xe saigon phu yen, dat ve xe di phu yen, tuyen xe khach saigon phu yen, cac tuyen xe khach di phu yen, xe bus tp hcm di phu yenComments