Chuyến bay từ Hà Nội tới Đà Nẵng và từ Đà Nẵng tới Hà Nội


Chuyến bay từ Hà Nội tới Đà Nẵng

Cả Vietnam Airlines và Pacific Airlines có các chuyến bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng với 4 chuyến bay một ngày.

Chuyến bay trên Vietnam Airlines

Có tất cả 3 chuyến bay một ngày từ Hà Nội tới Đà Nẵng trên Vietnam Airlines:

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Thành phố

Thời gian

Thành Phố

Thời gian

VN311

Hà Nội

06:35

Đà Nẵng

07:50

VN315

Hà Nội

11:45

Đà Nẵng

13:00

VN317

Hà Nội

17:00

Đà Nẵng

18:15

Thời gian và lịch trình các chuyến bay có thể thay đổi. Vui lòng tra cứu ngày tháng cụ thể cho mối chuyến bay.

Giá vé một chiều cho chuyến bay hạng thường từ Hà Nội tới thành phố Đà Nẵng trên Vietnam Airlines là 1,130,000 VND (hay ~$71 USD) và 1,830,000 VND (hay ~$115 USD) cho các chuyến bay hạng nhất. 

Chuyến bay trên Pacific Airlines

Chỉ có 1 chuyến bay một ngày trên Pacific Airlines từ Hà Nội tới thành phố Đà Nẵng:

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Thành phố

Thời gian

Thành phố

Thời gian

BL599

Hà Nội

14:10

Đà Nẵng

15:20

Thời gian và lịch trình các chuyến bay có thể thay đổi. Vui lòng tra cứu ngày tháng cụ thể cho mối chuyến bay.

Giá vé một chiều cho chuyến bay hạng thường từ Hà Nội tới thành phố Đà Nẵng trên Pacific Airlines là 768,000 VND (hay ~$48 USD).

Có thể có các vé khuyến mãi do đặt trước (7, 14 và 30 ngày) hay các chuyến bay về khuya (sau 9h đêm) , mặc dầu có các hạn chế trong việc thay đổi loại vé này

 

Chuyến bay từ Đà Nẵng tới Hà Nội

Cả Vietnam Airlines và Pacific Airlines có các chuyến bay giữa Đà Nẵng và Hà Nội với 4 chuyến bay một ngày.

Chuyến bay trên Vietnam Airlines

Có tất cả 3 chuyến bay một ngày từ Đà Nẵng tới Hà Nội trên Vietnam Airlines:

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Thành phố

Thời gian

Thành Phố

Thời gian

VN310

Đà Nẵng

08:50

Hà Nội

10:00

VN314

Đà Nẵng

14:20

Hà Nội

15:30

VN316

Đà Nẵng

19:05

Hà Nội

20:15

Thời gian và lịch trình các chuyến bay có thể thay đổi. Vui lòng tra cứu ngày tháng cụ thể cho mối chuyến bay.

Giá vé một chiều cho chuyến bay hạng thường từ Đà Nẵng tới thành phố Hà Nội trên Vietnam Airlines là 1,130,000 VND (hay ~$71 USD) và 1,830,000 VND (hay ~$115 USD) cho các chuyến bay hạng nhất. 

Vì vé cho mỗi chuyến bay là có hạn, bạn nên đặt vé từ trước.

Chuyến bay trên Pacific Airlines

Chỉ có 1 chuyến bay một ngày trên Pacific Airlines từ Đà Nẵng tới Hà Nội:

Chuyến bay

Khởi hành

Đến

Thành phố

Thời gian

Thành phố

Thời gian

BL598

Đà Nẵng

12:10

Hà Nội

13:20

Thời gian và lịch trình các chuyến bay có thể thay đổi. Vui lòng tra cứu ngày tháng cụ thể cho mối chuyến bay.

Giá vé một chiều cho chuyến bay hạng thường từ Đà Nẵng tới Hà Nội trên Pacific Airlines là 768,000 VND (hay ~$48 USD).

Có thể có các vé khuyến mãi do đặt trước (7, 14 và 30 ngày) hay các chuyến bay về khuya (sau 9h đêm) , mặc dầu có các hạn chế trong việc thay đổi loại vé này.

 

Comments