5.Khách sạn Hạ Long - Tuần Châu - Cát Bà


Khách sạn Biển Trà Cổ 

Biển Trà Cổ, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 780 233

Số phòng:   50

 

Khách sạn Công Đoàn Móng Cái 

Đường Hùng Vương, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 881 165

Fax:            (84-33) 881 573

Số phòng:   22

Khách sạn Đông Á 

Đường Hùng Vương, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 881 151

Số phòng:   12

 

Khách sạn Hòa Bình 

Đường Hữu Nghị, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 881 039

Fax:            (84-33) 881 067

Số phòng:   16

Giá (US$):   8-10

 

Khách sạn Hữu Nghị 

Nguyễn Du, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 881 408

Fax:            (84-33) 881 144

Số phòng:   25

Giá (US$):   8-18

 

Khách sạn Ngân Hàng Đầu Tư 

Hùng Vương, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 881 183

Fax:            (84-33) 881 191

Số phòng:   20

 

Khách sạn Phương Đông 

Hữu Nghị, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 881 250

Số phòng:   20

 

Khách sạn Sao Biển 

Biển Trà Cổ, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 780 264

Fax:            (84-33) 885 858

Số phòng:   25

Giá (US$):   10-18

 

Khách sạn Thắng Lợi 

Đường Trần Phú, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 881 002

Fax:            (84-33) 881 005

Số phòng:   26


Khách sạn Thăng Long 

Đường Vân Đồn, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 881 695

Số phòng:   21


Khách sạn Trường An  **

1 Hữu Nghị, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 887 233

Fax:            (84-33) 882 228

Số phòng:   24

 


Khách sạn Việt Thái 

Hùng Vương, Tx. Móng Cái

Tel:             (84-33) 881 170

Fax:            (84-33) 881 080

Số phòng:   20

Khu du lịch sinh thái ATI - Bái Tử Long 

Xã Hạ Long, huyện Vân Ðồn

Tel:             (84-33) 793 156 / 793 673

Khu du lịch Cát Vân Hải 

Bãi tắm Sơn Hào, đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn

Tel:             (84-33) 877 316

Khách sạn Việt Nhật 

66 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 175

Fax:            (84-33) 846 175

Số phòng:   12

Khách sạn Việt Phương 

5 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 493

Fax:            (84-33) 846 493

Số phòng:   11

Khách sạn Việt Tiến 

32 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 978

Số phòng:   9

Giá (US$):   6

Khách sạn Vinaly 1 

Tổ 11, khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 694

Fax:            (84-33) 844 070

Số phòng:   22

Khách sạn Vinaly 2 

65 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 576

Số phòng:   10

Giá (US$):   8-10

Khách sạn Vịnh Hạ Long  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 209/ 845 211

Fax:            (84-33) 846 856

Số phòng:   42

Khách sạn Vườn Đào  **

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 427

Fax:            (84-33) 846 287

Số phòng:   76

Khách sạn Vạn Xuân 

Tổ 4, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 626

Fax:            (84-33) 844 170

Số phòng:   16

Giá (US$):   10-15

Khách sạn Việt Hải  **

30 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 699

Fax:            (84-33) 845 704

Số phòng:   25