2.Khách sạn Hạ Long - Tuần Châu - Cát Bà


Khách sạn Hạ Long 4 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 320

Số phòng:   67

Khách sạn Hạ Long Dream  ****

10, Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 849 009/ 844 288

Fax:            (84-33) 844 855

Số phòng:   184

Khách sạn Hạ Long Heritage  ****

88 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 888

Fax:            (84-33) 846 999

Số phòng:   101

Khách sạn Hạ Long Pearl  ****

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 640 888

Fax:            (84-33) 640 999

Số phòng:   181

Khách sạn Hạ Long Plaza  ****

8 Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 810 - 19

Fax:            (84-33) 846 867

Số phòng:   200

Khách sạn Hạ Long Xanh 

Tổ 2, Khu 3, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 376

Số phòng:   16 

Khách sạn Hà Nội 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 909

Số phòng:   17

Khách sạn Hải Hà 

83 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 590

Số phòng:   20 

Khách sạn Hải Long 

Tổ 6, Khu 2B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 378

Fax:            (84-33) 846 171

Số phòng:   24

Giá (US$):   8

Khách sạn Hải Tân 

Tổ 3B, Khu 2A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 794

Số phòng:   11

Khách sạn Hải Yến 

57 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 126

Fax:            (84-33) 845 568

Số phòng:   14 

Khách sạn Halong Pearl 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 640 888

Fax:            (84-33) 640 999

Số phòng:   181

Khách sạn Hồ Tây 

2 Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 620

Số phòng:   12

Khách sạn Hoa Phượng 

68 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 743

Số phòng:   13

Khách sạn Hoàng Gia 

1A Anh Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 451

Fax:            (84-33) 846 451

Số phòng:   18

Khách sạn Hoàng Hà  **

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 844

Fax:            (84-33) 844 845

Số phòng:   45

Khách sạn Hoàng Lan 

15-17 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 504

Fax:            (84-33) 846 712

Số phòng:   15

Khách sạn Hoàng Thảo 

110-112 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 703

Fax:            (84-33) 846 923

Số phòng:   12

Khách sạn Hồng Gai 

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy

Tel:             (84-33) 846 258

Fax:            (84-33) 847 685

Số phòng:   47

Khách sạn Hồng Hải 

425 Lê Thánh Tông, Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 825 179-(84-33) 823 436

Số phòng:   32

Khách sạn Hồng Hạnh 

Tổ 12, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 488

Số phòng:   17

Khách sạn Hồng Hoa 

Khu 3, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 014

Fax:            (84-33) 846 601

Số phòng:   29


Khách sạn Hồng Minh 

21A  Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 643-(84-33) 846 733

Số phòng:   22

Khách sạn Hồng Ngọc 

36A Lê Thánh Tông, Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 826 369

Số phòng:   30

 

Khách sạn Hương Hà 

22 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 308

Fax:            (84-33) 845 779

Số phòng:   16

Khách sạn Hương Hải Junk 

1 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 042

Số phòng:   16