Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn Hạ Long - Cát Bà - Tuần Châu

Khu du lịch đảo Tuần Châu 

Đảo Tuần Châu, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 842 999

Fax:            (84-33) 842 166

Số phòng:   263

Khách sạn Ánh Dương  ***

Tổ 9, khu 4A, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 908

Fax:            (84-33) 844 403

Số phòng:   50

Khách sạn Asean Hạ Long  ****

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 640 027

Fax:            (84-33) 848 139

Số phòng:   101


Khách sạn Bắc Long 

34 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 167

Fax:            (84-33) 846 283

Số phòng:   15

Khách sạn Bạch Đằng  ***

2 Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 330/ 847 837

Fax:            (84-33) 845 892

Số phòng:   118

Khách sạn Biển Đông  **

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 677/ 847 116

Fax:            (84-33) 847 635

Số phòng:   42

Khách sạn Biệt thự Bãi Cháy 

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 781

Fax:            (84-33) 847 628

Số phòng:   19

Khách sạn Biệt thự Hoàng Gia  ****

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 777/ 847 209

Fax:            (84-33) 847 148/ 846 728

Số phòng:   112

Giá (US$):   160-280

Khách sạn Bình Minh 1 

16 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 151

Fax:            (84-33) 847 465

Số phòng:   12

Khách sạn Bình Minh 2 

117 Vườn Đào, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 315

Số phòng:   10


Khách sạn Entity  **

Đường Hậu Cần, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 848 127/ 846 424

Fax:            (84-33) 848 128

Số phòng:   22

Khách sạn Giao Tế Quảng Ninh 

Km4 đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 999

Fax:            (84-33) 847 465

Số phòng:   22


1. 2. 3. 4. 5. 

Khách sạn Bip Bop 

Tổ 10, Khu 1, Trần Hưng Đạo, Phường Hòn Gai, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 627 686

Fax:            (84-33) 827 339

Khách sạn Blue Sky  ***

Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 647 647

Fax:            (84-33) 647 648

Số phòng:   74


Khách sạn BMC-Thăng Long  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 8459 85/849 667

Fax:            (84-33) 845 744

Số phòng:   100

Khách sạn Bồng Lai 

Tổ 6, Khu 2, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 845 658

Fax:            (84-33) 846 171

Số phòng:   12

Khách sạn Bưu điện Hạ Long  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 890

Fax:            (84-33) 845 416

Số phòng:   112

Khách sạn Cây Tre Xanh 

Tổ 15, Khu 4B, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 847 797

Fax:            (84-33) 847 787

Số phòng:   13

Khách sạn Công đoàn Hạ Long  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 780/ 846 781/ 846 782

Fax:            (84-33) 846 440

Số phòng:   115

Khách sạn Công Đoàn Than Việt Nam  ***

Trung tâm du lịch Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 844 738

Fax:            (84-33) 844 303

Số phòng:   50

Khách sạn Crown  ***

Đông Hùng Thắng, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 646 999

Số phòng:   80

 

Khách sạn Hạ Long 1  ***

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 321

Fax:            (84-33) 846 318

Số phòng:   23

Khách sạn Hạ Long 2  **

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 445

Fax:            (84-33) 846 317

Số phòng:   37

 Khách sạn Hạ Long 3  **

Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:             (84-33) 846 316

Fax:            (84-33) 846 318

Số phòng:   56

Giá (US$):   25


Comments