Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

 
Khách sạn Hoa Hồng

Địa chỉ : 1 Nguyễn Chí Thanh, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3852633

Khách sạn Galaxy
Địa chỉ : Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3717246

Nhà nghỉ Ngọc Hạnh
Địa chỉ : 3 Phạm Hữu Chí, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3827378

Nhà nghỉ Phùng Gia
Địa chỉ : 18 Phạm Hữu Chí, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3829665

Nhà nghỉ Bình Minh
Địa chỉ : 137 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Hiệp, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3826604

Nhà nghỉ Anh Thư
Địa chỉ : 107 Nguyễn Văn Trỗi, Phước Hưng, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3720123

Nhà nghỉ Thủy Tiên
Địa chỉ : 87 Nguyễn Văn Trỗi, Phước Hưng, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3738788

Nhà nghỉ Mỹ Đình
Địa chỉ : 56 Hùng Vương, Phước Nguyên, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3826926

Nhà nghỉ Hoàng Linh
Địa chỉ : 58 Huỳnh Tịnh Của, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 2471985

Nhà nghỉ David Motel
Địa chỉ : 329 Nguyễn Văn Linh, Phước Nguyên, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3829858

Nhà nghỉ Nguyễn Long
Địa chỉ : 209 Nguyễn Văn Trỗi, Phước Hưng, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3732993

Nhà nghỉ Thanh Toàn
Địa chỉ : 187 Nguyễn Văn Linh, Phước Nguyên, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3826100

Nhà nghỉ Thanh Sang
Địa chỉ : 28 Lê Thành Duy, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3716514

Nhà nghỉ Quỳnh Mai
Địa chỉ : 96 Nguyễn Văn Linh, Phước Nguyên, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3711840

Nhà nghỉ Minh Hải
Địa chỉ : 46 Lê Thành Duy, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3716364

Nhà nghỉ Lệ Hoa
Địa chỉ : 149 Bạch Đằngm Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3733828

Nhà nghỉ Thanh Vân
Địa chỉ : 17 Lê Quý Đôn, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3716348

Nhà nghỉ Phương Vy
Địa chỉ : 31 Lê Quý Đôn, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3716447

Nhà nghỉ Quốc Hương
Địa chỉ : 64 Huỳnh Tịnh Của, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3717374

Nhà nghỉ Hồng Ân 2
Địa chỉ : 38 Ngô Gia Tự, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0989 102102

Nhà nghỉ 32
Địa chỉ : 32 Ngô Gia Tự, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3717640

Nhà nghỉ Như Ý
Địa chỉ : 36 Ngô Gia Tự, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3716150

Nhà nghỉ Phát Đạt
Địa chỉ : 30 Ngô Gia Tự, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3717732

Nhà nghỉ Đông Dương
Địa chỉ : 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3717376

Nhà nghỉ Phượng Hoàng
Địa chỉ : 36 Phạm Hữu Chí, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3716135

Nhà nghỉ Thanh Hải 2
Địa chỉ : 10 Lý Tự Trọng, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3716837

Nhà nghỉ Văn Minh
Địa chỉ : 22 Huỳnh Tịnh Của, Phước Trung, Tp Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3828624

Khách sạn Phú Đạt
Địa chỉ : Lê Quý Đôn, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3963379

Nhà nghỉ Hoàng Anh
Địa chỉ : 115 Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0979 515405

Nhà nghỉ 279
ĐỊa chỉ : 178 Lê Hồng Phong, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3914376

Nhà nghỉ Minh Thư
Địa chỉ : Lê Hồng Phong, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3882510

Nhà nghỉ Tuấn Anh
Địa chỉ : Lê Hồng Phong, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3882510

Nhà nghỉ Ngọc Thu
Địa chỉ : 122 Lê Hồng Phong, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3882414

Nhà nghỉ 288
Địa chỉ : 288 Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 2476987

Nhà nghỉ Thanh Nga
Địa chỉ : Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3704531

Nhà nghỉ Lê Toàn
Địa chỉ : 58 Trần Hưng Đạo, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0909 748101

Nhà nghỉ Thanh Tùng
Địa chỉ : Hùng Vương, Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3504298

Nhà nghỉ 9999
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Bàu Chinh, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3914386

Nhà nghỉ Lưu Luyến
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Bàu Chinh, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0975 282279

Nhà nghỉ Ngọc Lan
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Bàu Chinh, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3704707

Nhà nghỉ Tấn Phát
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0975 653949

Nhà nghỉ Thanh Xuân
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại : 0933 444716

Nhà nghỉ Bình Minh
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3985075

Khách sạn Thùy Dương
Địa chỉ : xã Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3886215

Khách sạn Lộc An
Địa chỉ : An Hòa, Lộc An, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3886377

Nhà nghỉ Biển Xanh
Địa chỉ : Tỉnh lộ 44A, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0128 9973915

Nhà nghỉ Gió Biển
Địa chỉ : Tỉnh lộ 44A, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0989 587838

Khách sạn Anoasis Beach
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44, thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3868 227

Khách sạn Hương Biển
Địa chỉ: Ấp Hải Phong, Tt Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3868430

Khách sạn Long Hải
Địa chỉ: Ấp Hải Hà, Tt Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3868010

Khách sạn Quang Minh
Địa chỉ: 19a/4 Tổ 4 Ấp Phước Bình, XPhước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3673655

Khách sạn Rạng Đông
Địa chỉ: Ấp Hải Sơn, TtLong Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3868356

Long Hai Beach Resort
Địa chỉ: Tỉnh lộ 44, Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3661 353

Khách sạn Tây Hồ
Địa chỉ : Đường 36, Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0909 794079

Khách sạn Du lịch Công Đoàn
Địa chỉ : Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3843202

Khách sạn Xanh
Địa chỉ : Tình lộ 44, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3868337

Khách sạn Minh Đạm
Địa chỉ : Tình lộ 44, Phước Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3677799

Nhà nghỉ Trà My
Địa chỉ : Đường 36, Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3674583

Nhà nghỉ Như Hà
Địa chỉ : Đường số 6, Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3867089

Nhà nghỉ Phượng Hồng
Địa chỉ : Đường 36, Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3663611

Nhà nghỉ Kim Oanh
Địa chỉ : Tình lộ 44, Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3673978

Nhà nghỉ Phương Anh
Địa chỉ : Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3843657

Nhà nghỉ Như Ý
Địa chỉ : Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3868287

Nhà nghỉ Thúy Phương
Địa chỉ : Đường số 6, Thị trấn Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3868947

Lesco Resort
Địa chỉ : Ấp Vạn Hạnh, Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3893871

Sao Mai Phú Mỹ Resort
ĐỊa chỉ : Km 47, Quốc lộ 51, Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0936 016203

Khách sạn Việt House Lodge
Địa chỉ : Km46, Quốc lộ 51, Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3876104

Khách sạn Nemo
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0903 118888

Khách sạn Anh Khoa
Địa chỉ: Tổ 17 thôn Quảng Phú, Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 064 2475888

Khách sạn Khải Linh
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 2475224

Khách sạn Sài Gòn
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3932409

Khách sạn Tân Hoàng Mão
Địa chỉ: 1212 Bạch Đằng, Phước Trung, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0985 337799

Nhà nghỉ Thảo Hiền
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 6284208

Nhà nghỉ Thanh Lan
Địa chỉ : QUốc lộ 51, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3894671

Nhà nghỉ Hoa Mai
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3932544

Nhà nghỉ Sao Hôm
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3923343

Nhà nghỉ Lana
Địa chỉ: Lô B14, ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0903 818901

Khách sạn Hồng Phúc
Địa chỉ : Bến Cát, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3781777

Khách sạn Lợi Xanh
Địa chỉ : Quốc lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3707547

Nhà nghỉ Mai Gia Trang
Địa chỉ : 44 Quốc lộ 55, Phước Bửu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3874337

Nhà nghỉ Chính Thái
Địa chỉ : Tỉnh lộ 328, Phước Tân, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3770101

Nhà nghỉ Thành Lâm
Địa chỉ : 98 đường 27-4, Phước Bửu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3874177

Nhà nghỉ Hoàng Vân
Địa chỉ : Tỉnh lộ 328, Phước Tân, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3779376

Nhà nghỉ Kim Hương
Địa chỉ : 192 Quốc lộ 55, Phước Bửu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3772727

Nhà nghỉ Phước Hương
Địa chỉ : 131 Quốc lộ 55, Phước Bửu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3771501

Nhà nghỉ Quỳnh Như
Địa chỉ : Quốc lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0942 148199

Nhà nghỉ Minh Nhật
Địa chỉ : Quốc lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0169 5468302

Nhà nghỉ Dương An
Địa chỉ : QUốc lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3878615

Nhà nghỉ 72
Địa chỉ : Quốc lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3878615

Nhà nghỉ Gia Huân
Địa chỉ : Quốc lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3871194

Nhà nghỉ Nhật Phượng
Địa chỉ : Quốc lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3871120

Nhà nghỉ Hải Phượng
Địa chỉ : Quốc lộ 55, Bình Châu, Xuyên Mọc, Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 064 3907234


Comments