Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Bắc Giang

 
1. Khách sạn tại TP. Bắc Giang

Nhà khách UBND tỉnh Bắc Giang

Địa chỉ : 45 Hùng Vương, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3554672


Khách sạn Mường Thanh Bắc Giang

Địa chỉ: Quảng trường 3/2, đường Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3542 888

 

Khách sạn Bắc Giang

Địa chỉ : 8 Nguyễn Văn Cừ, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3823618

 

Khách sạn Lam Sơn

Địa chỉ : Km 126 Quốc lộ 1A Cũ, Tân Mỹ, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3559025

 

Khách sạn Hòa Bình

Địa chỉ : 223 Hùng Vương, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3828888

 

Khách sạn Kim Liên

Địa chỉ : Làn 1, Minh Khải, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3541000

 

Khách sạn Phú Gia

Địa chỉ : 18 Nguyễn Thị Lưu, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3555502

 

Khách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ : Số 2 Ngô Gia Tự, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3851207

 

Khách sạn Hạ Long

Địa chỉ : Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3555339

 

Khách sạn Trường Sơn

Địa chỉ : 516 Xương Giang, Ngô Quyền, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3559776

 

Khách sạn Valentine

Địa chỉ : 552 Xương Giang, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3559689

 

Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ : 202 Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3525252

 

Khách sạn Hương Sơn

Địa chỉ : 84 Hoàng Văn Thụ, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 6260666

 

Nhà khách Công ty CP Đạm và Hóa Chất Hà Bắc

Địa chỉ : Đường Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3854055

 

Nhà nghỉ Kiếm Anh

Địa chỉ : 203 Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3826767

 

Nhà nghỉ Mỹ Duyên

Địa chỉ : 229 Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3827018

 

Nhà nghỉ Trường Sơn

Địa chỉ : Nguyễn Công Hãng, Trần nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3551965

 

Nhà nghỉ Cỏ May

Địa chỉ : 247 Trần Nguyên Hãn, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3526058

 

Nhà nghỉ Hà Giang

ĐỊa chỉ : Nguyễn Công Hãng, Trần Phú, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3532640

 

Nhà nghỉ Huy Tuấn

Địa chỉ : 287 Mỹ Độ, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3857766

 

Nhà nghỉ Huyên Trang

Địa chỉ : 59 Hoàng Hoa Thám, Đa Mai, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3854719

 

Nhà nghỉ Bắc Giang

Địa chỉ : Xương Giang, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3853043

 

Nhà nghỉ Hồ Liên

Địa chỉ : 115 Nguyễn Thị Lưu, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3855421

 

Nhà nghỉ Hải Dương

Địa chỉ : Hùng Vương, Ngô Quyền, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3554878

 

Nhà nghỉ Tiến Hùng

Địa chỉ : 207 Xương Giang, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3859067

 

Nhà nghỉ Bình Hậu

Địa chỉ : 199 Xương Giang, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3857442

 

Nhà nghỉ Tân Thành

Địa chỉ : 738 Hoàng Hoa Thám, Song Mai, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3541558

 

Nhà nghỉ Ngọc Hùng

Địa chỉ : 480 Xương Giang, Ngô Quyền, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3554663

 

Nhà nghỉ Thu Lan

Địa chỉ : 213 Xương Giang, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3854509

 

Nhà nghỉ Thảo Nguyên

Địa chỉ : 27 Hùng Vương, Tp Bắc Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3555724

 

2. Khách sạn tại Hiệp Hòa

Khách sạn Thiên Lý

Địa chỉ : Quốc lộ 37, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Điện thoại : 0164 4824927


Nhà nghỉ Hòa Sữa

Địa chỉ : Quốc lộ 37, Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Điện thoại : 0977 036272

 

Nhà nghỉ Phương Chi 1

Địa chỉ : Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3873004

 

Nhà nghỉ Phương Chi 2

Địa chỉ : Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3872596

 

Nhà nghỉ Thống Nhất

Địa chỉ : Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3863150

 

Khách sạn Thanh Hiền

Địa chỉ : Quốc lộ 1, Tân Dình, Lạng Giang, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3838668

 

3. Khách sạn, Nhà nghỉ tại Lục Nam, Lục Ngạn

Nhà nghỉ Sao Mai

Địa chỉ : Quốc lộ 31, Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang

Điện thoại : 0978 537877


Nhà nghỉ Chiều Xuân

Địa chỉ : 626 Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3585568

 

Nhà nghỉ Tuấn Anh

Địa chỉ : 34 Quốc lộ 31, Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3884884

 

Nhà nghỉ Hoàng Hôn

Địa chỉ : 250 Thanh Hưng, Đồi Ngô, Lục Nam, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3684328

 

Khách sạn Sài Gòn

Địa chỉ : Quốc lộ 31, Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 0987 168700


Khách sạn Quang Huy

Địa chỉ : Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3883344

 

Nhà nghỉ Anh Đào

Địa chỉ : Quốc lộ 31, Nghĩa Hồ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 240 3695959

 

Nhà nghỉ Việt Trung

Địa chỉ : Bờ Hồ, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3882252

 

Nhà nghỉ Hoa Sen

Địa chỉ : 34 Trần Phú, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3883472

 

Nhà nghỉ Ngọc Sơn

Địa chỉ : Trần Phú, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3883387

 

Nhà nghỉ Xuân Hương

Địa chỉ : 433 Quốc lộ 31, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3882663

 

Nhà nghỉ Hồng Đậu

Địa chỉ : Quốc lộ 31, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3882107

 

Nhà nghỉ Phong Lan

Địa chỉ : Quốc lộ 31, Thị trấn Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 0977 626488

 

Nhà nghỉ Phương Hoa

Địa chỉ : Quốc lộ 31, Trù Hựu, Lục Ngạn, Bắc Giang

Điện thoại : 0915 101262

 

Nhà nghỉ Thanh Hoàn

Địa chỉ : Quốc lộ 31, Thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang

Điện thoại : 0974 300968


Nhà nghỉ Phượng Sơn

Địa chỉ : Quốc lộ 31, Thị trấn An Châu, Sơn Động, Bắc Giang

Điện thoại : 0972 349291

 

Nhà nghỉ Ngọc Huyền

Địa chỉ : Phố Mới, Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang

Điện thoại : 0913 306325

 

Khách sạn Quỳnh An

Địa chỉ : 6B Đình Trám, Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3576532


Nhà nghỉ Thanh Tùng

Địa chỉ : 567 Thân Nhân Trung, Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại : 0945 745034

 

Nhà nghỉ Dũng Hà

Địa chỉ : 505 Thân Nhân Trung, Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại : 0982 418405

 

Nhà nghỉ Huy Hòa

Địa chỉ : Thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3857766

 

Khách sạn Lam Sơn

Địa chỉ : Km126 Quốc lộ 1A cũ, Tân Mỹ, Yên Dũng, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3559025

 

Nhà nghỉ Kim Anh

Địa chỉ : Tình lộ 299, Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang

Điện thoại : 0974 567887

 

Nhà nghỉ Hoàng Gia

Địa chỉ : Thị trấn Neo, Yên Dũng, Bắc Giang

Điện thoại : 0240 3757595


Comments