Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Bắc Ninh

 
1. Khách sạn tại TP. Bắc Ninh

Khách sạn Phượng Hoàng

Địa chỉ : 37 Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện toại : 0241 3896666


Khách sạn Hoa Tuấn

Địa chỉ : 310B Hòa Đình, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3828266

 

Khách sạn Hoàng Trung

Địa chỉ : 1 Nguyễn Cao, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3812298

 

Khách sạn Hiếu Anh

Địa chỉ : Phường Đình Bảng, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3842222

 

Khách sạn Hiệp Thoa

Địa chỉ : 6 Nguyễn Trãi, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3812599

 

Khách sạn Sơn Ca

Địa chỉ : Phường Đình Bảng, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3831632

 

Khách sạn Minh Tuấn

Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3821125

 

Khách sạn Phượng Hoàng 2

Dịa chỉ : Cụm công nghiệp Võ Cường 1, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3896666

 

Khách sạn Phượng Hoàng 3

Địa chỉ : Phúc Hưng 2, Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0936 878777

 

Khách sạn Hoa Viên

Địa chỉ : Ngô Tất Tố, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3813140

 

Khách sạn Lotus

Địa chỉ : 352 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3822261

 

Khách sạn Hoa Sen

Địa chỉ : 55 Bờ Trạch, Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3810304

 

Khách sạn Công Thành

Địa chỉ : 118 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3210264

 

Khách sạn Thanh Thanh Tùng

Địa chỉ : 129 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3812304

 

Khách sạn Hoàng Trung

Địa chỉ : 1 Nguyễn Cao, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3812298

 

Nhà nghỉ Ngọc Kim

Địa chỉ : Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3829353

 

Nhà nghỉ Hồng Phúc

Địa chỉ : Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3828392

 

Nhà nghỉ Mười Thủy

Địa chỉ : 45 Nguyễn Du, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3820319

 

Nhà nghỉ Thiên Trang

Địa chỉ : 34 Thiên Đức, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3821758

 

Nhà nghỉ Nguyệt Quế Hoa

Địa chỉ : 60 Nguyễn Trãi, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3821428

 

Nhà nghỉ Hoàng Yến

Địa chỉ : 59 Nguyễn Trãi, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3810071

 

Nhà nghỉ Tâm Anh

Địa chỉ : 84 Nguyễn Trãi, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3822261

 

Nhà nghỉ Bông Sen

Địa chỉ : 351 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3822261

 

Nhà nghỉ Ánh Tuyết

Địa chỉ : 83 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3827005

 

Nhà nghỉ Tân Thanh

Địa chỉ : Nguyễn Cao, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3829369

 

Nhà nghỉ Ngọc Anh

Địa chỉ : 22 Phúc Hưng 1, Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3870833

 

Nhà nghỉ Quang Nam

Địa chỉ : 25 Nguyễn Trãi, Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3896563

 

Nhà nghỉ Nam Giang 2

Địa chỉ : 44 đường Đỗ Trọng Vĩ, Ninh Xá, Tp Bắc Ninh, Bắc Ninh

Điện thoại : 0904 555584 – 0904 888335


Nhà nghỉ Hồng Hà

Địa chỉ : Bình Than, Thị trấn Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3670789


Nhà nghỉ Tây Hồ

Địa chỉ : Tỉnh lộ 280, Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3507179


Nhà nghỉ Xuân Diệu

Địa chỉ : Tỉnh lộ 280, Thị trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

Điện thoại : 0934 525999

 

Nhà nghỉ Thành Long

Địa chỉ : Tỉnh lộ 280, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3640132

 

Khách sạn My My

Địa chỉ : Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3812546


Nhà nghỉ Phương Anh

Địa chỉ : Quốc lộ 18, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Điện thoại : 0918 834069

 

Nhà nghỉ Hương Quê

Địa chỉ : Quốc lộ 18, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3617719

 

Nhà nghỉ Minh Ngọc

Địa chỉ : Quốc lộ 18, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3617618

 

Khu sinh thái Hương Quê

Địa chỉ : Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh

Điện thoại : 0962 306266

 

Khách sạn Hồng Ngọc

Địa chỉ : Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3710389 – 0912 013509

 

Khách sạn Ngọc Anh

Địa chỉ : Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3837032

 

Khách sạn Tuyết Hằng

Địa chỉ : Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3710987

 

Khách sạn Thu Hiền

Địa chỉ : Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3839857

 

Nhà nghỉ Anh Vũ

Địa chỉ : Khẩu Đông, Thị trấn Lim, Tiên Du, Bắc Ninh

Điện thoại : 0978 069114

Điện thoại : 0241 3706313

 

2. Khách sạn tại Từ Sơn, Yên Phong, Bắc Ninh

Khách sạn Từ Sơn

Địa chỉ : Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3760808


Khách sạn Gia Bảo

Địa chỉ : Lý Thánh Tông, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 2745888

 

Khách sạn Khổng Gia

Địa chỉ : 43 Minh Khai, Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 38328111

 

Khách sạn Tuấn Sơn

Địa chỉ : Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3831063

 

Khách sạn Tuấn Phong

Địa chỉ : Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3841719

 

Khách sạn Khánh Linh

Địa chỉ : Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3829970

 

Khách sạn Kim Sơn

Địa chỉ : 366 Trần Phú, Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3832032

 

Khách sạn Quê Hương

Địa chỉ : Lý Thánh Tông, Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3831676

 

Khách sạn Park (Park Hotel)

Địa chỉ : 70 Tô Hiến Thành, phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0913 544418

 

Nhà nghỉ Phúc Anh

Địa chỉ : Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3745488

 

Nhà nghỉ Anh Đào

Địa chỉ : Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3834399

 

Nhà nghỉ Tây Phương

Địa chỉ : Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3745668

 

Nhà nghỉ Thanh Huyền

Địa chỉ : 56 Minh Khai, Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3745847

 

Nhà nghỉ tháng 8

Địa chỉ : 336 Trần Phú, Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3831875

 

Nhà nghỉ Nguyệt Quyên

Địa chỉ : Phố Mới, Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3833146


Nhà nghỉ Sơn Ca

Địa chỉ : Phố Mới, Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0914 047886

 

Nhà nghỉ Thiên Thai

Địa chỉ : Phố Mới, Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3834784

 

Nhà nghỉ Hoàng Yến

Địa chỉ : Minh Khai, Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3831668

 

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Địa chỉ : Minh Khai, Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3832086

 

Nhà nghỉ Thùy Dương

Địa chỉ : Lý Thánh Tông, Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3835078

 

Nhà nghỉ Thanh Tùng

Địa chỉ : Lý Thánh Tông, Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3831317

 

Nhà nghỉ Hoa Quỳnh

Địa chỉ : Minh Khai, Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3833849

 

Nhà nghỉ Thu Trang

Địa chỉ : 1 Chùa Dân, Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 2217225

 

Nhà nghỉ Thống Nhất

Địa chỉ : 6 Chùa Dân, Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3840333

 

Nhà nghỉ Thu Đông

Địa chỉ : Minh Khai, Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3748042

 

Nhà nghỉ Hồng Nhung

Địa chỉ : Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3890150


Nhà nghỉ Anh Khoa

Địa chỉ : Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3880418

 

Nhà nghỉ Khánh Ly

Địa chỉ : Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3880977

 

Nhà nghỉ Linh Gia

Địa chỉ : Thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh

Điện thoại : 0241 3880808Comments