Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Bến Tre

 
Khách sạn Bến Tre
Địa chỉ : 8 Trần Quốc Tuấn, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3825332

Khách sạn Đồng Khởi
Địa chỉ : 16 Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822240

Khách sạn Công Đoàn Bên Tre
Địa chỉ : 36 Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3825082

Khách sạn Hàm Luông
Địa chỉ : 200C Hùng Vương, Phường 5, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3560560

Khách sạn Quê Hương
Địa chỉ : 38 Hai Bà Trưng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3835888

Khách sạn Phượng Hoàng
Địa chỉ : 28 Hai Bà Trưng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 6284377

Khách sạn Hùng Vương
Địa chỉ : 148-166 Hùng Vương, Phường 3, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822408

Khách sạn Trúc Giang
Địa chỉ : 66 đường 3/2, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3545543

Khách sạn Song Nguyên
Địa chỉ : 426C7, khu phố 6, phường Phú Hưng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 2210937

Khách sạn Oasis
Địa chỉ : 151 Xã Mỹ Thạnh An, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3338800

Khách sạn Việt Úc
Địa chỉ : 16 Hai Bà Trưng, Phường 2, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3511888

Khách sạn Hải Long
Địa chỉ : 500 Nguyễn Thị Định, Phú Tân, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3545157

Khách sạn Đại Phúc
Địa chỉ : 1K Nguyễn Thị Định, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3838877

Khách sạn Đại An
Địa chỉ : 234D8 Hùng Vương, Phường 7, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3512050

Khách sạn Cửu Long
Địa chỉ : Đồng Khởi, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822548

Nhà khách Bến Tre
Địa chỉ : Đường CMT8, Phường 3, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822339

Nhà nghỉ Nhân Duyên
Địa chỉ : 244 Nguyễn Huệ, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3816889

Nhà nghỉ Việt Hồng
Địa chỉ : 194 Nguyễn Huệ, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3822292

Nhà nghỉ Việt Hoa
Địa chỉ : 5 Hai Bà Trưng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3813016

Nhà nghỉ 99
Địa chỉ : 73 Phan Ngọc Tòng, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3831234

Nhà nghỉ 89
Địa chỉ : 477 Nguyễn Huệ, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3701873

Nhà nghỉ Quang Dũng
Địa chỉ : 24 Đoàn Hoàng Minh, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3829447

Nhà nghỉ Song Nhi
Địa chỉ : 519 Đồng Khởi, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 0909 009926

Nhà nghỉ 590
ĐỊa chỉ : 590 Đồng Khởi, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3813609

Nhà nghỉ Hồng Nhung
Địa chỉ : 113 Nguyễn Thị Định, Phú Tân, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3835114

Nhà nghỉ số 9
Địa chỉ : 592 Nguyễn Thị Định, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 3824257

Nhà nghỉ Thanh Thủy
Địa chỉ : Nguyễn Thị Định, Phú Khương, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 6251270

Nhà nghỉ Tuấn Nguyễn
Địa chỉ : Nguyễn Thị Định, Phú Tân, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 075 2477678

Nhà nghỉ Văn Hóa
Địa chỉ : 225A/2 Ấp Sơn Đông, Tp Bến Tre, Bến Tre
Điện thoại : 0969 996990


Comments