Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Bình Định

 
Khách sạn Sunflowers
Địa chỉ : 13 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3891277

Khách sạn Sài Gòn – Quy Nhơn
Địa chỉ : 24 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3829922

Khách sạn Hoàng Yến
Địa chỉ : 5 An Dương Vương, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3746900

Khách sạn Ý Linh
Địa chỉ : 18 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3894455

Khách sạn Công Đoàn Bình Định
Địa chỉ : 686 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3791787

Khách sạn Hà My
Địa chỉ : 19 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3892869

Khách sạn Lan Anh 1
Địa chỉ : 102 Xuân Diệu, Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3893109

Khách sạn Seagull
Địa chỉ : 489 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3846377

Khách sạn Quy Nhơn
Địa chỉ : 68 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3892401

Khách sạn Hoàng Yến 2
Địa chỉ : 4 Phan Chu Trinh, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3894499

Khách sạn Hai Hường
Địa chỉ : 59 Nguyễn Thị Định, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3847877

Khách sạn Nhân Thảo
Địa chỉ : 26-28 Phan Chu Trinh, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3892279

Khách sạn Lê Lợi
Địa chỉ : 9 Lê Lợi, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3822292

Khách sạn Khang Khang 2
Địa chỉ : 37-39 Ngô Gia Tự, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3747727

Khách sạn Lê Phương
Địa chỉ : 223 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3810700

Khách sạn Anh Thư
Địa chỉ : 25 Mai Xuân Thưởng, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3821168

Khách sạn Thanh Xuân
Địa chỉ : 26 Phan Tru Chinh, Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0933 226579

Khách sạn Anh Nhật
Địa chỉ : 213 Tăng Bạt Hổ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3824055

Khách sạn Ngọc Linh
Địa chỉ : 6 Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0917 773933

Khách sạn Dien Anh
Địa chỉ : 296 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3822876

Khách sạn Lan Anh
Địa chỉ : 22 Lạc Long Quân, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3641789

Khách sạn My Tiên
Địa chỉ : 25 Nguyễn Thị Định, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 2246766

Khách sạn Lạc Hồng
Địa chỉ : Ngã 3 Phú Tài, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3741029

Khách sạn Hoàng Dung 1
Địa chỉ : 137 Phan Đình Phùng, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 6252109

Khách sạn Thiên Các
Địa chỉ : 8 Nguyên Tư, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3892921

Khách sạn Thanh Linh
Địa chỉ : 148 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3825885

Khách sạn Ánh Vy
Địa chỉ : 8 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3847736

Khách sạn Hưng Thịnh
Địa chỉ : 168 Võ Liệu, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3946377

Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ : 6 Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3817605

Khách sạn Tuấn Anh
Địa chỉ : 403 A Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3828615

Khách sạn Thái Bảo
Địa chỉ : 12 Nguyên Tư, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3520816

Khách sạn Gia Đình
Địa chỉ : 66 Bà Triệu, Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 2470787

Khách sạn An Thịnh Phú
Địa chỉ : 283 Nguyễn Huệ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3823004

Khách sạn Huy Bảo
Địa chỉ : 285 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3816085

Khách sạn Kim Thanh
Địa chỉ : 10 Bùi Thị Xuân, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3821645

Khách sạn Đông Phương
Địa chỉ : 60 Mai Xuân Thưởng, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3822136

Khách sạn Ngân Hàng
Địa chỉ : 257 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3822779

Khách sạn Hữu Nghị
Địa chỉ : 22 An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3846323

Nhà nghỉ Thái Châu
Địa chỉ : 16 Trần Bình Trọng, Lê Lợi, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 6252236

Nhà khách 28
Địa chỉ : 28 Nguyễn Huệ, Trần Phú, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3823721

Nhà nghỉ Thu Trang
Địa chỉ : 16 Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3846152

Nhà khách Thắng Lợi
Địa chỉ : 3 Trần Phú, Lý Thường Kiệt, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3821982

Nhà khách 202
Địa chỉ : 202 Trần Hưng Đạo, Hải Cảng, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3822245

Nhà nghỉ Hồng Quyên
Địa chỉ : Lô 16M đường số 1, Khu dân cư Ghềnh Ráng, Tp Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0987378119

Khách sạn Hồng Ân
Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thị xã An Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3635009

Khách sạn Hoa Tân An
Địa chỉ : 686 Trần Phú, Thị xã An Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3835257

Nhà nghỉ Trang Anh
Địa chỉ : 14 Phan Đình Phùng, Thị xã An Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3835333

Nhà nghỉ Đào Vũ
Địa chỉ : 329 Quốc lộ 1, Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3839254

Nhà nghỉ 191
Địa chỉ : 323 Quốc lộ 1, Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 0918 387232

Nhà nghỉ Thanh Tâm
Địa chỉ : 107 Quốc lộ 1, Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3539933

Khách sạn Cúc Nga
Địa chỉ : 241 Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3861830

Nhà nghỉ Minh Kha
Địa chỉ : Thôn Đệ Đức III, Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3861904

Nhà nghỉ Thành Long
Địa chỉ : 40 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3861975

Nhà nghỉ Hải Sơn
Địa chỉ : 235 Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3861237

Nhà nghỉ Hoàng Yến
Địa chỉ : 210 Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3861186

Nhà nghỉ Thúy Ái
Địa chỉ : 237 Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3861440

Nhà nghỉ Xuân Hồng
Địa chỉ : Quang Trung, Thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3861742

Khách sạn Tân Hoàn Nhi
Địa chỉ : 4 đường Trần Phú, Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định
Điện thoại : 056 3850107

Khách sạn Hoa Châu
Địa chỉ : Khu bờ kè, Thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3580918

Khách sạn Hồng Trinh
Địa chỉ : 65 Quang Trung, Thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3680601

Khách sạn Phú Phong
Địa chỉ : 160 Quang Trung, Thị trấn Phú Phong, Tây Sơn, Bình Định
Điện thoại : 056 3880656

Khách sạn Lan Anh
Địa chỉ : 109 Nguyễn Đình Thụ, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 056 3641800

Nhà nghỉ Lệ Thu
Địa chỉ : 66 Nguyễn Đình Thụ, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 056 3734260

Nhà nghỉ Anh Đào
Địa chỉ : 575 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 0123 3355644

Nhà nghỉ Thuận Hùng
Địa chỉ : đường Trần Phú, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 0913 600768

Nhà nghỉ Minh Hùng
Địa chỉ : đường Trần Phú, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 0988 323705

Nhà nghỉ Gia Linh
Địa chỉ : đường Trần Phú, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 0935 513332

Nhà nghỉ Hạ Long
Địa chỉ : đường Trần Phú, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 0903 506877

Nhà nghỉ Gia Hân
Địa chỉ : 529 Quốc lộ 1, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định
Điện thoại : 056 6297079

Khách sạn Hải Âu
Địa chỉ : Thị trấn Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh, Bình Định
Điện thoại : 056 3886472


Comments