Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Cà Mau

 
Khách sạn Cà Mau
Địa chỉ : 20 Phan Ngọc Hiển, Phường 2, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3831165

Khách sạn Kim Phụng
Địa chỉ : 13 Lý Bôn, Khu phố 2, Phường 4, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3835012

Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ : 30 Phan Ngọc Hiển, Phường 2, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3831035

Khách sạn Công Đoàn Cà Mau
Địa chỉ : 9 Lưu Tấn Tài, Phường 5, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3833245

Khách sạn Thiên Phúc
Địa chỉ : 38-40 Lý Bôn, Phường 4, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3832267

Khách sạn Ánh Nguyệt
Địa chỉ : 207 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3567666

Khách sạn Thanh Sơn
ĐỊa chỉ : 22 Phan Ngọc Hiển, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3815525

Khách sạn Thái Hoàng
Địa chỉ : 345B Nguyễn Trãi, Phường 9, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3591777

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ : 91-93 Phan Đình Phùng, Phường 4, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3832129

Khách sạn Sông Hưng
Địa chỉ : 28 Phan Ngọc Hiển, Phường 2, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3822822

Khách sạn Minh Hải
Địa chỉ : 1 Trần Hưng Đạo, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3831036

Khách sạn Hoàng Gia
Địa chỉ : 29 Trần Hưng Đạo, Phường 5, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3819999

Khách sạn Bông Hồng
Địa chỉ : 12D Quang Trung, Phường 7, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3831544

Khách sạn Thiên Phúc 2
Địa chỉ : 15A Hùng Vương, Phường 7, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3827169

Khách sạn Quốc Tế
Địa chỉ : 179 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3825118

Khách sạn Siêu Thị
Địa chỉ : 1 Hùng Vương, Phường 7, Tp Cà Mau, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3836786

Khách sạn Công Đoàn Năm Căn
Địa chỉ : Khóm 1, Thị trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3730510

Khách sạn Năm Căn
Địa chỉ : Thị trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3877044

Nhà nghỉ Công Đoàn Ngọc Hiển
Địa chỉ : Thị trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3877616

Khách sạn Phúc Trinh
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, Thị trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại : 0780 2218580

Nhà nghỉ Thanh Nga
Địa chỉ : 910 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn Năm Căn, Năm Căn, Cà Mau
Điện thoại : 0919 581899

Nhà khách UBND huyện Thới Bình
Địa chỉ : Thị trấn Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3860272

Khách sạn Nguyễn Phước
Địa chỉ : Thị trấn Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau
Điện thoại :0780 3860636

Nhà nghỉ Huỳnh Lam
Địa chỉ : Thị trấn Thới Bình, Thới Bình, Cà Mau
Điện thoại : 0780 3860373


Comments