Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Cao Bằng

Khách sạn Ánh Dương 

78 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 858 467

Fax:            (84-26) 858 467

Số phòng:   9

Khách sạn Bằng Giang 

Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 853 431

Fax:            (84-26) 855 984

Số phòng:   70

Giá (US$):   16

Khách sạn Đức Trung 

85 Bế Văn Đàn, phường Hơp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 853 424

Số phòng:   7

Khách sạn Hoàng Anh 

131 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 858 969

Số phòng:   9


Khách sạn Hoàng Gia 

26B Lê Lợi, phường Sông Bằng, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 858 168

Fax:            (84-26) 858 167

Số phòng:   11

Khách sạn Hoàng Long 

51 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 855 178

Số phòng:   17

Khách sạn Hương Thơm 

V91 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 855 888

Fax:            (84-26) 856 228

Số phòng:   12

Giá (US$):   11

Khách sạn Huy Hoàng 

Km 3 Thanh Sơn, phường Sông Hiến, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 855 263

Fax:            (84-26) 856 969

Số phòng:   12

Giá (US$):   15

Khách sạn Nguyệt Nga 

Đầu cầu Bằng Giang, phường Sông Bằng, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 856 445

Fax:            (84-26)

Số phòng:   10

Giá (US$):   6-8

Khách sạn Phong Lan 

K83 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 852 260

Fax:            (84-26) 852 245

Số phòng:   40Khách sạn Phương Đông 

Km1 Đường Pác Bó, phường Sông Bằng, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 853 178

Số phòng:   9


Khách sạn Thành Loan 

V131 Vườn Cam, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 857 026

Fax:            (84-26) 857 028

Số phòng:   13

Giá (US$):   15

Nhà khách Điện Lực 

105  Xuân Trường, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 853 157

Số phòng:   11

Nhà khách UBND tỉnh 

Phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 851 023

Fax:            (84-26) 857 880

Số phòng:   48

Khách sạn Bắc Lâm 

49 Hoàng Như, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 852 697

Số phòng:   9


Khách sạn Hoa Hồng 

Phố Kim Đồng, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 855 082

Số phòng:   9

 

Khách sạn Thêm Sang 

118 Vườn Cam, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 685 3478

Số phòng:   11

 

Khách sạn Thanh Trung 

116 Phố Cũ, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 853 513

Số phòng:   15Khách sạn Nguyệt Nga 

Đầu cầu Bằng Giang, phường Sông Bằng, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 856 445

Fax:            (84-26)

Số phòng:   10

Giá (US$):   6-8

Khách sạn Phong Lan 

K83 Kim Đồng, phường Hợp Giang, Tx. Cao Bằng

Tel:             (84-26) 852 260

Fax:            (84-26) 852 245

Số phòng:   40Comments