Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Đồng Nai

 
Khách sạn WooShu
Địa chỉ : Quốc lộ 15, Tân Mai, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3918886
Khách sạn Đồng Nai
Địa chỉ : Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điệ thoại : 061 3828840
Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ : 395 Phan Trung, Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3817844
Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ : 9 Võ Thị Sáu, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3822461
Khách sạn Phương Đông
Địa chỉ : K7 Quốc lộ 1, Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3881173
Khách sạn Trường Thiên
Địa chỉ : Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 2222141
Khách sạn Sông Mã
Địa chỉ : Đồng Khởi, Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3823020
Khách sạn Thiên An
Địa chỉ : Nguyễn Ái Quốc, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3990171
Khách sạn Lucky
Địa chỉ : N10, Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3915915
Khách sạn Minh Nhật 2
Địa chỉ : Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3829907
Khách sạn Vĩnh An
Địa chỉ : 107 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3829907
Khách sạn Thanh Thanh Tâm
Địa chỉ : 82 Bùi Trọng Nghĩa, Trảng Dài, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3997299
Khách sạn Nguyễn Vũ
Địa chỉ : 40 Bùi Văn Hòa, Long Bình, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3983182
Khách sạn Khiết Tâm
Địa chỉ : Phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0913 751335
Khách sạn Sieng Yen II
Địa chỉ : A18, xa lộ Hà Nội, Bình Đà, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3812515
Khách sạn Triệu Phước
Địa chỉ : 39 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0613914292
Nhà nghỉ Thanh Minh
Địa chỉ : 260 Phạm Văn Thuận, Trung Dũng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3823468
Nhà nghỉ 217 Duy Tiên
Địa chỉ : 217 Phạm Văn Thuận, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 6290634
Nhà nghỉ Thy Nga
Địa chỉ : 220 Phan Trung, Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3822310
Nhà nghỉ Quỳnh Nga
Địa chỉ : Trương Định, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3818316
Nhà nghỉ Thiên Anh
Địa chỉ : 90 Nguyễn Ái Quốc, Tân Tiến, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3988999
Nhà nghỉ 129
Địa chỉ : 124 Trương Định, Tân Mai, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3918722
Nhà nghỉ Thương Huyền
Địa chỉ : 147 Trương Định, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3818187
Nhà nghỉ Kim Dung
Địa chỉ : Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0121 2859998
Nhà nghỉ Tây Hồ
Địa chỉ : 250/6 Phan Trung, Tân Tiến, Tp Biên Hòa
Điện thoại : 061 6251216
Nhà nghỉ Thanh Thanh
Địa chỉ : Đường N10, Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 2619288
Nhà nghỉ Cát Tiên
Địa chỉ : Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 6250353
Nhà nghỉ Cát Uy
Địa chỉ : Đồng Khởi, Tân Phong, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3899616
Nhà nghỉ Đinh Hoàng
Địa chỉ : Đồng Khởi, Trảng Dài, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3998312
Nhà nghỉ Danh Lợi 2
Địa chỉ : 42 Nguyễn Bào Đức, Tam Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0946 104104
Nhà nghỉ Huy Khôi
Địa chỉ : Đồng Khởi, Tam Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0124 5468921
Nhà nghỉ Thiên Hoa
Địa chỉ : 1 Đồng Khởi, Tam Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3857039
Nhà nghỉ Mỹ Việt
Địa chỉ : Đồng Khởi, Tam Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 2222901
Nhà nghỉ Yến Lan Anh
Địa chỉ : Đồng Khởi, Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0909 095087
Nhà nghỉ Ngọc Điểm
Địa chỉ : 22 Hà Huy Giáp, Quyết Thắng, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3840387
Nhà nghỉ Tâm Châu
Địa chỉ : Đồng Khởi, Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 2211257
Nhà nghỉ Huy Hà
Địa chỉ : Nguyễn Ái Quốc, Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3898559
Nhà nghỉ Nguyệt Anh
Địa chỉ : Vũ Hồng Phô, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3837949
Nhà nghỉ Mai Phương Thúy
Địa chỉ : Nguyễn Ái Quốc, Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3899468
Nhà nghỉ Hà Oanh
Địa chỉ : Đồng Khởi, Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3817375
Nhà nghỉ Nho Quan
Địa chỉ : 7 Quốc lộ 1, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3891449
Nhà nghỉ Vy Thiên Anh
Địa chỉ : 90 Đồng Khởi, Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0986 436090
Nhà nghỉ Trà Hoa Nữ
Địa chỉ : F126, đường N1 (đường 5 nối dài), Phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 0965 497779
Nhà nghỉ Oanh Vũ
Địa chỉ : Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3911616
Nhà nghỉ 646
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3878902

Khách sạn Kim Cương
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điện thoại : 061 6680306

Nhà nghỉ Kim Thành
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Long Giao, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3798189

Nhà nghỉ Giọt Sương
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điện thoại : 0976050387

Nhà nghỉ Phương Đông
Địa chỉ : Quốc lộ 56, Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3790770

Nhà nghỉ Biên Thùy
Địa chỉ : Tỉnh lộ 328, Sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3712002

Nhà nghỉ Thanh Hà
Địa chỉ : Tỉnh lộ 328, Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3713143

Khách sạn Văn Minh
Địa chỉ : 64 Quốc lộ 20, Thị trấn Định QUán, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3851582

Khách sạn Thúy Nhi
Địa chỉ : 30 Quốc lộ 20, Thị trấn Định QUán, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3612666

Khách sạn Lucky
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Thị trấn Định QUán, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3851065

Nhà nghỉ Kim Trang
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Thị trấn Định QUán, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3851854

Nhà nghỉ Diễm Phương
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Thị trấn Định QUán, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3616622

Nhà nghỉ Xuân Hinh
Địa chỉ : 16 Gia Canh, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3851435

Nhà nghỉ Xuân Trang
Địa chỉ : 30 Quốc lộ 20, Thị trấn Định QUán, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại :  061 3851995

Nhà nghỉ Phương
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Phú Vinh, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3616995

Khách sạn Phương Đông
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Phú Vinh, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3612092

Nhà nghỉ Thúy Hằng
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Thị trấn Định QUán, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 6241500

Nhà nghỉ Như Ngọc
Địa chỉ : 989 Quốc lộ 20, Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3639262
Khách sạn Hòa Bình 2
Địa chỉ : 110 Hùng Vương, Xuân Lộc, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3877301

Nhà nghỉ Ánh Nguyệt
Địa chỉ : Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3786050

Nhà nghỉ Chính Thái
Địa chỉ : Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 0938 433014

Nhà nghỉ Thủy Tiên 2
Địa chỉ : Đường 21 tháng 4, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3876011

Nhà nghỉ Sơn Ca
Địa chỉ : Hồ Thị Hương, Xuân Trung, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 6286043

Nhà nghỉ Hồng Anh
Địa chỉ : Số 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3870515

Nhà nghỉ Hồng Anh 2
Địa chỉ : 8 Khổng Tử, Xuân Trung, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3647592

Nhà nghỉ Huy Hoàng
Địa chỉ : Hồ Thị Hương, Xuân Trung, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3647592

Nhà nghỉ 107
Địa chỉ : 107 Khổng Tử, Xuân Trung, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3876566

Nhà nghỉ Phát Lợi
Địa chỉ : 66 Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3647621

Nhà nghỉ Thanh Thanh
Địa chỉ : 105 Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 0906 969079

Nhà nghỉ OAB
Địa chỉ : 139 Nguyễn Tri Phương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 6286259

Nhà nghỉ Ngôi Sao
Địa chỉ : 304 Hồ Thị Hương, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 0162 7590555

Nhà nghỉ Kim Ngân
Địa chỉ : Nguyễn Trãi, Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3876196

Nhà nghỉ 760
Địa chỉ : Hai Bà Trưng, Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3879734

Nhà nghỉ Ái Linh
Địa chỉ : 155 Quang Trung, Xuân Hòa, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3782047

Nhà nghỉ Bạn Tôi
Địa chỉ : 242 Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3879577

Nhà nghỉ Trâm Anh
Địa chỉ : Hồ Thị Hương, Bàu Trâm, Long Khánh, Đồng Nai
Điện thoại : 0932 080909

Khách sạn Quyên Quyên
Địa chỉ : Lê Duẩn, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3844351

Khách sạn Long Thành
Địa chỉ : Võ Thị Sáu, Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3546689

Khách sạn Hoàng Cầm
Địa chỉ : Nguyễn Đình Chiểu, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : 061 8444444

Khách sạn Hoàng Vân 3
Địa chỉ : 18 Quốc lộ 15, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3831085

Khách sạn Hướng Dương
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3545991

Khách sạn Ngọc Lan
Địa chỉ : Ấp 2, Phước Bình, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3841438

Nhà nghỉ Phương Long
Địa chỉ : Tổ 25 khu Cầu Xéo, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : 0909 130345

Nhà nghỉ Đất Mới
Địa chỉ : Quốc lộ 51, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3558142

Nhà nghỉ Thanh Tâm
Địa chỉ : Ấp Hàng Gòn, Lộc An, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3545571

Khách sạn Phượng Hằng
Địa chỉ : Ấp 1, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3849102

Nhà nghỉ Ngọc Hân
Địa chỉ : Tỉnh lộ 769, Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3583634

Nhà nghỉ Hương Xuân
Địa chỉ : Tỉnh lộ 25B, Hiệp Phước, Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại : 0933 310363

Nhà nghỉ 317
Địa chỉ : Hùng Vương, Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3518317

Khách sạn Khánh Hà
Địa chỉ : 96 Tà Lài, Thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3856472

Nhà nghỉ Linh Giang
Địa chỉ : 115 Quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại : 0169 3598512

Nhà nghỉ Thu Trúc
Địa chỉ : 516 Quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3856710

Nhà nghỉ Số 9
Địa chỉ : 473 Quốc lộ 20, Thị trấn Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại : 061  3856211

Nhà nghỉ Mỹ Lệ
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Phú Thanh, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại : 0989 692420

Nhà nghỉ ý Anh
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Phú Lâm, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3858361

Nhà nghỉ Phú Bình
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3665300

Nhà nghỉ Mai Quyên
Địa chỉ : Quốc lộ 20, Phú Bình, Tân Phú, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3662828

Nhà nghỉ Hương Xuân
Địa chỉ : 20 Quang Trung, Thống Nhất, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3766174

Nhà nghỉ Thùy Vân
Địa chỉ : 20 Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3772045

Nhà nghỉ Hải Hà
Địa chỉ : Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai
Điện thoại : 0919 816865

Nhà nghỉ Thiên Thanh
Địa chỉ : 20 Gia Tân 2, Thống Nhất, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3867332

Nhà nghỉ Đăng Khoa
Địa chỉ : Tỉnh lộ 768, Thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3962679

Nhà nghỉ 612
Địa chỉ : 612 Tỉnh lộ 767, Thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3861998

Nhà nghỉ Thúy Lan
Địa chỉ : Km 16, Tỉnh lộ 767, Thị trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3961417 – 0988 058278

Khách sạn Ngọc Anh
Địa chỉ : 241 Trần Phú, Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3871663
Khách sạn Hà Thi
Địa chỉ : 138 Hùng Vương, Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại : 061 2678999
Khách sạn Ngôi Sao May Mắn
Địa chỉ : Xã Tân Tiến, Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại : 0984 855690
Nhà nghỉ 272
Địa chỉ : 223 Trần Phú, Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại : 061 3740243
Nhà nghỉ Bích Phượng
Địa chỉ : Tỉnh lộ 765 Xuân Lộc, Đồng Nai
Điện thoại : 0907 406737

Comments