Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Đồng Tháp

 
Khách sạn Sa Đéc
Địa chỉ : 108/5A, đường Hùng Vương, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3862828

Khách sạn Cát Mộc
Địa chỉ : 82A Tôn Đức Thắng, phường An Hòa, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 0908 117090

Khách sạn Hưng Bình
Địa chỉ : 15 tỉnh lộ 23, An Hòa, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3762239

Khách sạn Thành Giàu
Địa chỉ : Tỉnh lộ 848 Tân Qui Đông, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3762881

Khách sạn Diệu Hiền
Địa chỉ : 379 Trần Hưng Đạo, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3862852

Khách sạn Bông Hồng
Địa chỉ : 251 Nguyễn Sinh Sắc, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3868287

Khách sạn Thảo Ngân
Địa chỉ : 4 An Dương Vương, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3774255

Khách sạn Hương Thủy
Địa chỉ : 58 Lê Thánh Tôn, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3868963

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ : 384 Nguyễn Sinh Sắc, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3867867

Khách sạn Uyên Phong
Địa chỉ : 50 Lý Thường Kiệt, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3862899

Nhà nghỉ Hoài Nhân
Địa chỉ : Số 7 đường 848, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3862804

Nhà nghỉ Hy Vọng
Địa chỉ : 125 Phan Bội Châu, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3866071

Nhà nghỉ An Hưng
Địa chỉ : 58 Nguyễn Tất Thành, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3868584

Nhà nghỉ Phú Đô
Địa chỉ : 66 Nguyễn Tất Thành, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3868490

Nhà nghỉ Dũng Thảo
Địa chỉ : 337 Nguyễn Tất Thành, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 0939 178400

Nhà nghỉ Mai
Địa chỉ : 314 Nguyễn Tất Thành, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 2212066

Nhà nghỉ Bình An
Địa chỉ : 9 Nguyễn Tất Thành, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3865377

Nhà nghỉ Hồng Tài
Địa chỉ : 172 Nguyễn Tất Thành, An Hòa, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 2212614

Nhà nghỉ Phú Quý
Địa chỉ : 21 đường 848, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 0939 444442

Nhà nghỉ Thanh Trúc
Địa chỉ : 123 Phan Bội Châu, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3868234

Nhà nghỉ Xuân Hồng
Địa chỉ : 162 Trần Phú, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3863037

Nhà nghỉ Minh Điền
Địa chỉ : 468 Nguyễn Sinh Sắc, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3861579

Nhà nghỉ Hồng Nhung
Địa chỉ : Nguyễn Sinh Sắc, Tân Phú Đông, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3774346

Nhà nghỉ Hoàng Long
Địa chỉ : Nguyễn Cư Trinh, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3863348

Nhà nghỉ Minh Đồng
Địa chỉ : Tỉnh lộ 852, Tân Qui Tây, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3762282

Nhà nghỉ Năm Hoa
Địa chỉ : 510 Nguyễn Sinh Sắc, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3862965

Nhà nghỉ Đông Phương
Địa chỉ: 40 Hai Bà Trưng, phường 3, Tp Sa Đéc, Đồng Tháp
Điện thoại: 067 3864875

Khách sạn Mỹ An
Địa chỉ : Đường Lê Quý Đôn, Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3825333

Khách sạn An Nguyên
Địa chỉ : Tỉnh lộ 847, Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3823077

Nhà nghỉ Kim Sương
Địa chỉ : Tỉnh lộ 847, Thị trấn Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3824856

Khách sạn Sông Trà
Địa chỉ : 178 Nguyễn Huệ, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3852624

Khách sạn Xuân Mai
Địa chỉ : 33-35 Lê Quý Đôn, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3852852

Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ : 147 Hùng Vương, Phường 2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3853423

Khách sạn Tường Minh
ĐỊa chỉ : 97 Nguyễn Đình Chiểu, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3859858

Khách sạn Xuân Mai
Địa chỉ : Số 2 Lê Quý Đôn, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3851297

Khách sạn Trung Hoàng
Địa chỉ : 96 Lê Quý Đôn, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3878787

Khách sạn Bảo Thế
Địa chỉ : 123 Nguyễn Trãi, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3876282

Khách sạn Thiên Lợi
Địa chỉ : 32 Đốc Binh Kiều, Phường 2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3851370

Nhà nghỉ số 18
Địa chỉ : Võ Thị Sáu, Phường 2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3855393

Khách sạn Hoa Anh
Địa chỉ : 38 Lý Tự Trọng, Phường 2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 2499567

Nhà khách UBND Tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ : 48 Lý Thường Kiệt, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3872670

Khách sạn Thái Hưng
Địa chỉ : 147 Phạm Hữu Lầu, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3851667

Khách sạn Phương Ngân
Địa chỉ : 174 Hùng Vương, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3852483

Khách sạn Hoa Anh
Địa chỉ : 38 Lý Tự Trọng, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 0939 476826

Khách sạn Thiên An
Địa chỉ : 142 Quốc lộ 30, Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3853041

Khách sạn Cao Lãnh
Địa chỉ : Đường Nguyễn Trãi, Phường 1, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3851061

Khách sạn Huyền Diệu
Địa chỉ : 127 Phạm Hữu Lầu, phường 4, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3851667

Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ : 10 Nguyễn Huệ, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3855626

Khách sạn 2000
Địa chỉ : 374 Phù ĐỔng, Mỹ Trà, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3852392

Khách sạn Matimex
Địa chỉ : Quốc lộ 30, Mỹ Trà, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3853041

Khách sạn Khải Hoàn
Địa chỉ : 230 Nguyễn Huệ, phường 2, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại : 067 3852066

Nhà nghỉ Hoàng Phương
Địa chỉ: Số 2 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 01277 115590


Comments