Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Hà Nam

 
1. Khách sạn tại Phủ Lý

Khách sạn 30-4

Địa chỉ : 34 đường Biên Hòa, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3854035


Khách sạn Inco Hà Nam

Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0924 249779

 

Khách sạn Hương Việt

Địa chỉ : Đường Lê Hoàn, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3842674

 

Khách sạn Hòa Bình

Địa chỉ : 106 Trần Phú, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3851611 – 0351 3851005


Khách sạn 2-9

Địa chỉ : Đường Hai Bà Trưng, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3858929

 

Khách sạn Bình Minh

Địa chỉ : Đường Trần Phú, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3851097

 

Khách sạn Hà Nam

Địa chỉ : Tổ 3B phường Lương Khánh Thiện, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351

 

Khách sạn Hải Hòa

Địa chỉ : Quốc lộ 1A, phường Hai Bà Trưng, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại :

 

Nhà nghỉ Ngọc Phú

Địa chỉ : 223 Nguyễn Văn  Trỗi, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0915 669763

 

Khách sạn Anh Đào

Địa chỉ : 245 đường Lý Thường Kiệt, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3851384

 

Nhà nghỉ Hồng Thắm

Địa chỉ : Đường Lê Hoàn, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3851739

 

Nhà nghỉ Minh Sơn

Địa chỉ : 395 Lý Thường Kiệt, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3851205

 

Nhà nghỉ Ven Đô

Địa chỉ : 133 Lý Thường Kiệt, Tp Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3851856

 

Nhà nghỉ Phương Anh

Địa chỉ : Tỉnh lộ 972, Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3620929


Nhà nghỉ Vinh Quang

Địa chỉ : Quốc lộ 21, Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục, Việt Nam

Điện thoại : 0351 3727456

 

Nhà nghỉ Bảo Linh

Địa chỉ : Quốc lộ 21, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Điện thoại : 0351 2214898

 

Nhà nghỉ Hoàng Sơn

Địa chỉ : Quốc lộ 21, Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Điện thoại : 0351 3820419


Khách sạn Hải Trang

Địa chỉ : Thông Mậu Chữ, xã Thanh Hà, Thanh Liêm, hà Nam

Điện thoại : 0351 3880466


Comments