Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Hà Tĩnh

 

Khách sạn BMC****

Địa chỉ: số 02, Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3899 595

Khách sạn Ngân Hà***

Địa chỉ: Số 158, Trần Phú, TP Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3854 931 – 3 698688

Khách sạn White palace***

Địa chỉ: số 139, Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh   

Điện thoại: 039 3686 888 

Khách sạn Bình Minh **

Địa chỉ: Số 9, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3856 825

Khách sạn Công Đoàn **

Địa chỉ: Số 15, Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3856 996  

Khách sạn Thiên Phú **

Địa chỉ: Xóm mới, Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3885 321 

Khách sạn Đông Á  **

Địa chỉ: Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3897 666

Khách sạn Thái Lan **

Địa chỉ: Số 452, Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3887 878 

Khách sạn Đại Bàng I *

Địa chỉ: Khối phố 4, Đại Nài, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại:039 3887 887                  

 

 

Khách sạn Tân Giang *

Địa chỉ: Số 25, Nguyễn Công Trứ, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại:039 3855 563      

Khách sạn Hoàng Long *

Địa chỉ: Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại:039 3858 769

Khách sạn Hoàng Ngân II *

Địa chỉ: Xóm Mới, Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại:039 3887 888 

Khách sạn New Star

Địa chỉ: Nam Cầu Phủ, Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh  

Điện thoại: 039 3686 868

Khách sạn Sailing Tower

Địa chỉ: Số 02, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh   

Điện thoại: 039 3686 778

Khách sạn Hương Sen    

Địa chỉ: Số 2, Nguyễn Tất Thành, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3857 400

Nhà nghỉ Phương Phương      

Địa chỉ: Số 208, Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3693 917

Nhà nghỉ 89

Địa chỉ: Số 89, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 039 3892 703

Huyện Nghi Xuân

 Khách sạn Sinh Thái ***

          Địa chỉ: Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Điện thoại: 039 3822 208 

 

 

Khách sạn Hoàng An ** 

Địa chỉ: xã  Xuân Lam, Nghi Xuân

Điện thoại: 039 3576 777                     

Khách sạn Xuân Lam **

Địa chỉ: Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Điện thoại: 039 3821 002

Khách sạn Hoa Đô *

Địa chỉ: Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Điện thoại:039 3821 089

Khách sạn Minh Hường *

Địa chỉ: Xuân Thành, Nghi Xuân

Điện thoại:039 3585 555 

Khách sạn Hà Thành *

Địa chỉ: Xuân Thành, Nghi Xuân        

Điện thoại:039 3827 172

Khách sạn Thanh Bình

Địa chỉ: Thị trấn Xuân An, Nghi Xuân

Điện thoại:039 3821 457 

Nhà nghỉ Tiên Sa

Địa chỉ: Xuân Thành, Nghi Xuân        

Điện thoại: 039 3585 222 

Thị xã Hồng Lĩnh

Khách sạn Thai ***

Địa chỉ: Đường Nguyễn Ái Quốc, TX. Hồng Lĩnh 

Điện thoại: 039 3570 789

Khách sạn ASEAN **

Địa chỉ: Đường 8A, TX. Hồng Lĩnh   

Điện thoại: 039 3571 886

 

 

Khách sạn Hồng Lĩnh *

Địa chỉ: Đường 8A, TX. Hồng Lĩnh   

Điện thoại:039 3835 319 

Nhà nghỉ Phượng Điệp

Địa chỉ: Khối 10, Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh

Điện thoại: 039 3835 411

Huyện Đức Thọ

Nhà khách Sông La        

Địa chỉ: Xóm 10, thị trấn Đức Thọ     

Điện thoại: 039 3829 916

Nhà nghỉ Xuân Xuân

Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ

Điện thoại: 039 3832 646

 

Huyện Hương Sơn

Khách sạn Thịnh Tám *  

Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn      

Điện thoại: 039 3876 480

Khu du lịch nước sốt Sơn Kim *

Địa chỉ: Sơn Kim 1, Hương Sơn.        

Điện thoại: 039 3879 325

Nhà nghỉ Bách Đại Dũng

Địa chỉ: Phố Châu, Hương Sơn

Điện thoại:039 3878 512

 

Huyện Hương Khê

Khách sạn Trường Sơn **

Địa chỉ: Thị trấn Hương Khê, Hương Khê                        

Điện thoại: 039 3872 299

 

Khách sạn Đức Tài **

Địa chỉ: Thị trấn Hương Khê, Hương Khê                        

Điện thoại: 039 3872 369

Khách sạn Sơn Hà *

Địa chỉ: Thị trấn Hương Khê, Hương Khê

Điện thoại:039 3872 479 

Huyện Vũ Quang

Khách sạn Vũ Quang **

Địa chỉ: Thị trấn Vũ Quang, Vũ Quang

Điện thoại: 039 3814 596 

Huyện Can Lộc

Khu DL sinh thái Bình Mỹ **

Địa chỉ: Thị trấn Can Lộc, Can Lộc

Điện thoại: 039 3634 880

Nhà nghỉ Thành Đạt

Địa chỉ: Tiến Lộc, Can Lộc

Điện thoại: 039 3634 289        

Nhà nghỉ Lĩnh Hồng

Địa chỉ: Thiên Lộc, Can Lộc

Điện thoại: 039 3631 888

Nhà nghỉ Mạnh Hải

Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, Can Lộc

Điện thoại:  

Huyện Thạch Hà

Khách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ: Thị trấn Cày, Thạch Hà

Điện thoại: 039 3849 176

Nhà nghỉ Thanh Huyền

Địa chỉ: Thi trấn Cày - Thạch Hà

Điện thoại: 039 3821 178

Nhà nghỉ Trí Trung Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Cày, Thạch Hà

Điện thoại: 0983 298 758

Nhà nghỉ Cúc Thông

Địa chỉ: Thạch Liên, Thạch Hà

Điện thoại: 039 3825 183 

Huyện Cẩm Xuyên

Khách sạn Thiên Ý ***

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên

Điện thoại: 039 3862 345

Khách sạn Sông La **

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên

Điện thoại: 039 3862 666

Khách sạn Công Đoàn **

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên

Điện thoại: 039 3862 226   

Khách sạn Sao Mai **

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên

Điện thoại: 039 3757162  

Khách sạn Tình Lăng *

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên

Điện thoại: 039 3862 445

Khách sạn Phú Quý *

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên

Điện thoại: 039 3862 222

Khách sạn Thanh Lịch

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên     

Điện thoại: 039 3862 520

Nhà nghỉ Bảo hiểm Xã Hội

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên

Điện thoại: 039 3862 246                    

Khách sạn Việt

Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên

Điện thoại: 039 3757 575

Khách sạn Giếng Vàng 

Địa chỉ: Tổ 15, Thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên

Điện thoại: 039 3762 989

 

Huyện Kỳ Anh

Khách sạn Ngoại Thương **                                                                  

Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh

Điện thoại: 039 3720 376

Khách sạn Thương Mại *

Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh      

Điện thoại: 039 3864 522

Khách sạn Trường Thọ

Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh      

Điện thoại: 039 3737 777

Khách sạn Hoành Sơn    

Địa chỉ: Kỳ Nam, Kỳ Anh        

Điện thoại: 039 3869 009

 Nhà nghỉ Xuân Khánh

Địa chỉ: Kỳ Thịnh, Kỳ Anh

Điện thoại: 039 2472 221

Nhà nghỉ Ngọc Quý

Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh

Điện thoại: 039 3571 886

Nhà nghỉ Cường Thịnh

Địa chỉ: Kỳ Anh

Điện thoại: 039 3885 222


Comments