Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Hội An

 
Palm Garden Resort 

Địa chỉ: Lạc Long Quân, Hội An

Điện thoại: 0510.3927927

 

Khu nghỉ mát Nam Hải

Địa chỉ: Điện Dương, Điện Bàn

Điện thoại: 0510.3940000

 

Khách sạn Cát Vàng

Địa chỉ: Biển Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3927555

 

Khách sạn Hội An 

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo, Hội An

Điệnthoại: 0510.3861445

 

Khách sạnThái Bình Dương

Địa chỉ: 321 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3923777

 

Hội An Beach Resort

Địa chỉ: Cửa Đại,  Hội An

Điện thoại: 0510.3927011

 

Khách sạn Ven Sông  

Địa chỉ: 175 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3864800

 

Khách sạn Victoria

Địa chỉ: Biển Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3927040

 

Khách sạn Life Resort

Địa chỉ: 01 Phạm Hồng Thái, Hội An

Điện thoại: 0510.3914555

  

Khách sạn Huy Hoàng III 

Địa chỉ: 538 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3914444

 

Khách sạn Dấu Ấn

Địa chỉ: 276 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3923999

  

Khách sạn NHNN&PTNT 

Địa chỉ: Lạc Long Quân, Hội An

Điện thoại: 0510.3927729

 

Boutique Hoi An Resort

Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Hội An

Điện thoại: 0510.3939111

  

Vĩnh Hưng Resort 

Địa chỉ: 111 Ngô Quyền, Hội An

Điện thoại: (0510) 3910393

 

River – Beach Resort  

Địa chỉ: 05 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3927888

 

Khách sạn An Phú

Địa chỉ: 288 Ng Duy Hiệu, Hội An

Điện thoại: 0510.3914345

 

Khách sạn Nhà Cổ 

Địa chỉ: 377 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3923377

 

Khách sạn Phú Thịnh II 

Địa chỉ: 448 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3923923

 

Khách sạn Phước An 2 

Địa chỉ: 242 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3924111

 

Khách sạn Vạn Lợi 

Thôn Xuyên Trung, Cẩm Châu

Điện thoại: 0510.3936205

 

Khách sạn Thuỳ Dương III 

Địa chỉ: 92 – 94 Bà Triệu, Hội An

Điện thoại: 0510.3916565

 

Khách sạn Golf  Hội An  

Địa chỉ:  187 Lý Thường Kiệt, Hội An

Điện thoại: 0510.3861171

 

Phố Hội Riverside Resort

Địa chỉ: Cẩm Nam, Hội An

Điện thoại: 0510.3862628

 

Khách sạn Hoa Sen 

Địa chỉ: 330 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3923357\

 

Khách sạn Đồng Xanh      

Địa chỉ: 423 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3863484

 

Khách sạn Vĩnh Khánh 

Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Tam Kỳ

Điện thoại: 0510.3845588

      

Khách sạn Thanh Bình III 

Địa chỉ: 98 Bà Triệu, Hội An

Điện thoại: 0510.3916777

 

Khách sạn Phương Nam 

Địa chỉ: 224 Lý Thái Tổ, Hội An

Điện thoại: 0510.3923401

      

Khách sạn Vĩnh Hưng II 

Địa chỉ: 143 Trần Phú , Hội An

Điện thoại: 0510.3910393

 

Khách sạn My My 

Địa chỉ: Phan Bội Châu, Tam Kỳ

Điện thoại: 0510.3813346

 

Khách sạn Hải Yến 

Địa chỉ: 569 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3861994

 

Khách sạn Cát Biển 

Địa chỉ: 15 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3927999

 

Khách sạn Hướng Dương 

Địa chỉ: 397 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3923220

Fax: 0510.3861889

 

Khách sạn Thanh Xuân II 

Địa chỉ: 61 Nguyễn Phú Chu, Hội An

Điện thoại: 0510.3911696

 

Khách sạn Công đoàn Hội An 

Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hội An

Điện thoại: 0510.3862370

 

Khách sạn An Hội 

Đ/c: 69 Nguyễn Phúc Chu, Hội An

Điện thoại: 0510.3911888

 

Khách sạn Hải Âu 

Địa chỉ: 576 Cửa Đại, Hội An

Điện thoại: 0510.3914577

 

Khách sạn Thanh Vân II

Địa chỉ: 467 Hai Bà Trương, Hội An

Điện thoại: 0510.3934934

 

Khách sạn Hà An 

Địa chỉ: 06 Phan Bội Châu, Hội An

Điện thoại: 0510.3863126

 

Khách sạn Phước An 

Địa chỉ: 31/1 Trần Cao Vân, Hội An

Điện thoại: 0510.3916757

 

Khách sạn Thảo Nguyên

Địa chỉ: 500 Hai Bà Trưng, Hội An

Điện thoại: 0510.3921921

 

Khách sạn Vĩnh Hưng III 

Địa chỉ: 96 Bà Triệu, Hội An

Điện thoại: 0510.3917277

Fax: 0510.3916359


Comments