Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Hưng Yên

 
Khách sạn Hưng Thái

Địa chỉ : 72 Trưng Trắc, Quang Trung, Tp Hưng Yên

Điện thoại: 0321 3866252

 

Khách sạn Á Đông 2

Địa chỉ : 21 Chùa Chuông, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3864155


Khách sạn Phố Hiến

Địa chỉ : 58 Phạm Ngũ Lão, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3862909

 

Khách sạn Thái Dương

Địa chỉ : 1A Nguyễn Du, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3863875

 

Khách sạn Hồng Ngọc

Địa chỉ : Phường Lam Sơn, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3864701


Khách sạn Phú Mỹ

Add: Đối diện KCN Thăng Long II, Yên Mỹ, Hưng Yên

Tel: 0321 3570222


Khách Sạn Sơn Nam Plaza

Add: Sơn Nam Plaza, Phạm Ngũ Lão, Hồng Châu, Hưng Yên

Tel: 0321 3510457


Khách sạn Ngân Giang

Add: Đường Chu Mạnh Trinh, Hiến Nam, Hưng Yên

Tel: 0321 3551355

Khách sạn Tre Xanh

Add: Km15 + 500 quốc lộ 5 Trưng Trắc, Văn Lâm

Tel: 0321 3994333


Nhà nghỉ Trung Hiếu

Địa chỉ : 100 Chu Mạnh Trinh, Phường Hiến Nam, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0966 678045


Nhà nghỉ Đức Tuân

Địa chỉ : 87 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hiến Nam, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3551755


Nhà nghỉ Liên Hiệp

Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3862799


Nhà nghỉ Hoa Hồng

Địa chỉ : Quốc lộ 39A, Liên Phương, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3877251


Nhà nghỉ Thiên Phú

Địa chỉ : Quốc lộ 39A, Liên Phương, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3520596


Nhà nghỉ Anh Đào

Địa chỉ : Quốc lộ 39A, Liên Phương, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0906 233232


Nhà nghỉ Phú Lâm

Địa chỉ : 222 Nguyễn Văn Linh, Bảo Khê, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3500866


Nhà nghỉ Thúy Hắng

Địa chỉ : 214 Nguyễn Văn Linh, Bảo Khê, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3864908


Nhà nghỉ Thái Hiệp

Địa chỉ : 215 Chùa Chuông, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3864966


Nhà nghỉ Đạt Hùng

Địa chỉ : Nguyễn Văn Linh, Bảo Khê, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3824680


Nhà nghỉ Nhật Dương

Địa chỉ : Quốc lộ 39A, Liên Phương, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0166 3786977


Nhà nghỉ Ngọc Anh

Địa chỉ : 144 Nguyễn Văn Linh, Bảo Khê, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0321 3865233


Nhà nghỉ Ngọc Hà

Địa chỉ : 142 Nguyễn Văn Linh, Bảo Khê, Tp Hưng Yên

Điện thoại : 0973 208568Comments