Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Khánh Hoà

 
Khách sạn tốt nhất ở Nha Trang

Mia Resort Nha Trang

Khách sạn Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

Khách sạn Best Western Premier Havana Nha Trang

Khách sạn Novotel Nha Trang

Khách sạn Sunrise Nha Trang Beach Hotel

Khách sạn phổ biến nhất

Khách sạn Michelia

Dendro Hotel Nha Trang

Hanoi Golden Hotel

Khách sạn Mùa hè Nha Trang

The Light Hotel & Resort

Khách sạn rẻ nhất

Khách sạn Bình An

Khách sạn Thụy Sỹ

Khách sạn Hòa Bình Xanh

Khách sạn Hoàng Hải

Khách sạn Phát Minh
Dịa chỉ : 16 Phạm Văn Đồng, phường Cam Thuận, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3854510 – 0913 467060

Khách sạn Đỗ Quyên
Địa chỉ :  Hẻm 126 đường 3/4, phường Cam Linh, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3508553 – 058 2472252

Khách sạn Thành Mỹ
Địa chỉ : Km2 quốc lộ 1A, phường Cam Thuận, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3856707 – 0903 467012

Khách sạn Hoàng Phố
Địa chỉ : 131 Quốc lộ 1, Phường Cam Lợi, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3953248

Khách sạn Thành Tín
Địa chỉ : Khóm Bình Phước, Quốc lộ 1, Phường Cam Nghĩa, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3972330

Khách sạn Đại Nguyên
Địa chỉ : 152 đường 2/8, Phường Cam Linh, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3855099

Khách sạn Hoàng My
Địa chỉ : 157 Tổ Linh Thương, đường 22/8, Phường Cam Linh, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3855099

Khách sạn Nguyên Quang
Địa chỉ : 66 Quốc lộ 1A, Phường Ba Ngòi, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3854278

Khách sạn Kim Ngân
Địa chỉ : 130 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Lợi, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3951205

Khách sạn Hoàng Nhật 1
Địa chỉ : 62 Quốc lộ 1, Phường Cam Lộc, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3953737

Khách sạn Ngọc Doanh
Địa chỉ : Quốc lộ 1A, phường Ba Ngòi, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3855777

Khách sạn Minh Nhựt
Địa chỉ : 363 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Nghĩa, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3857518

Nhà nghỉ Sân Vườn H6
Địa chỉ : Đường 22/8, Phường Cam Lợi, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3953737

Nhà nghỉ Bảo Ngân
Địa chỉ : 172 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Cam Lợi, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 6287197

Nhà nghỉ Mỹ Hưng
Địa chỉ : 154 Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Lợi, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3861098

Nhà nghỉ Gia Nguyên
Địa chỉ : Đại lộ Hùng Vương, Phường Cam Phú Thuận, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3861473

Nhà nghỉ Mỹ Hà
Địa chỉ : Đường Lê Lợi, Phường Ba Ngòi, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3953728

Nhà nghỉ Minh Trí
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Phường Cam Thịnh Đông, Tp Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3855160

Nhà nghỉ Đại Lộc
Địa chỉ : 144 Hùng Vương, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3851310

Nhà nghỉ Tiến Phát
Địa chỉ : 142 Hùng Vương, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3852019

Nhà nghỉ Ngọc Lan
Địa chỉ : Đường 23/10, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3852372

Nhà nghỉ 6 Lộc
Địa chỉ : 146 Hùng Vương, Thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3850592

Nhà nghỉ Thiên Nhiên
Địa chỉ : Đường 23/10, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3760183

Nhà nghỉ Thẩm
Địa chỉ : Đường 23/10, Diên An, Diên Khánh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3760922

Khách sạn Xuân Phát
Địa chỉ : 25 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3844537

Khách sạn Thiên Vân
Địa chỉ : Gần ngã 3 Dốc Lết, Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3672323

Khách sạn Thành Trang
Địa chỉ : 392 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3845148

Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ : 71 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 0128 7787976

Khách sạn Kim Ân
Địa chỉ : 450 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3844103

Khách sạn Thiên Hoa
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Ninh Quang, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3645459

Nhà nghỉ Phúc Quan
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3644766

Nhà nghỉ Thanh Bình
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3635391

Nhà nghỉ Thanh Ngân
Địa chỉ : 701 Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3844984

Nhà nghỉ Thái Huy
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Ninh Giang, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 0903 518546

Nhà nghỉ Anh Hoa
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Ninh Hà, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3644061

Nhà nghỉ Minh Hương
Địa chỉ : 69E Trần Quý Cáp, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3847686

Khách sạn Chicago
Địa chỉ : Đường Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3912211

Khách sạn Đầm Môn
Địa chỉ : Đầm Môn, Vĩnh Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3939058

Khách sạn Gia Huy
Địa chỉ : Đường Trần Phú, Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3708686

Nhà nghỉ Hải Hà
Địa chỉ : Đầm Môn, Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3507474 – 0912273018

Nhà nghỉ Bích Vân
Địa chỉ : 393 Hùng Vương, Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3840694

Nhà nghỉ Hòa Hiệp
Địa chỉ : 73 Lê Đại Hành, Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3841108

Nhà nghỉ Kim Anh
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 0978810258

Nhà nghỉ Thanh Sang
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3612399

Nhà nghỉ Trầm Hương
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 6277478

Nhà nghỉ Liên Thanh
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3704824

Nhà nghỉ Hoa Sen 1
Địa chỉ : Quốc lộ 1, Vạn Bình, Vạn Ninh, Khánh Hòa
Điện thoại : 058 3507214


Comments