Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Kiên Giang

 
Khách sạn Bảo Tâm
Địa chỉ: 139 Mạc Thiên Tích, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3952944

Khách sạn Đồng Tâm
Địa chỉ: 12,13,14 Lô 5 TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3950555

Khách sạn Dũ Hưng
Địa chỉ: 17 TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3951555

Khách sạn Hà Châu
Địa chỉ: 23 Trần Công Án, Tô Châu, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852553

Khách sạn Hà Tiên
Địa chỉ: 36 Trần Hầu, Đông Hồ, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3951101

Khách sạn Hải Đăng
Địa chỉ: A 15-B16 KDL Mũi Nai, Pháo Đài, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852878

Khách sạn Hải Vân
Địa chỉ: 55 Lam Sơn, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852001

Khách sạn Hải Yến
Địa chỉ: 15 Tô Châu, Đông Hồ, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3851580

Khách sạn Hoa Mai
Địa chỉ: Số 3/1 Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852670

Khách sạn Hoàng Dũ
Địa chỉ: 30 Lam Sơn , Đông Hồ, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3851463

Khách sạn Hồng Hoa
Địa chỉ: E 1-B8 KDL Mũi Nai, Pháo Đài, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3850115

Khách sạn Huỳnh Hương
Địa chỉ: 47 Chi Lăng, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852383

Khách sạn Kim Ngân
Địa chỉ: A 16-B8 KDL Mũi Nai, Pháo Đài, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3951741

Khách sạn Long Châu
Địa chỉ: Lô 7 nền 36-37-38, TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3260179

Khách sạn Mũi Nai
Địa chỉ: KDL Mũi Nai, Pháo Đài, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3851333

Khách sạn Ngọc Yến
Địa chỉ: 12,13,14,Lô L1, TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3952953

Khách sạn Phúc Thảo
Địa chỉ: L2 TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3950767

Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 5 Trần Công Án, Tô Châu, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852740

Khách sạn Việt Toàn
Địa chỉ: 74 Chi Lăng, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3850104

Khách sạn Thu Hà
Địa chỉ: 15,16,17 Mạc Thiên Tích, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3950990

Khách sạn Tú Anh
Địa chỉ: 170 Mạc Thiên Tích, Bình San, Hà Tiên
Điện thoại: 077 3852031

Khách sạn Hải Hoa
Địa chỉ : 4 Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852120

Khách sạn Sokha
Địa chỉ : 14 Phương Thành, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 6260019

Khách sạn Đông Hồ
Địa chỉ : 2 Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852141

Khách sạn Pháo Đài
Địa chỉ : 1 Mạc Thiên Tích, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3851849

Khách sạn Hải Phượng
Địa chỉ : 52 Đặng Thùy Trâm, Bình San, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852240

Khách sạn Đồng Tâm
Địa chỉ : Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3950555

Khách sạn River Hà Tiên
Địa chỉ : Trung tâm thương mại Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3955888

Khách sạn Kim Có 2
Địa chỉ : 21,22,23 Trung tâm thương mại Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3957957 – 077 3959999

Khách sạn Thiên Phú
Địa chỉ : 38 Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3952552 – 0932 830330

Khách sạn Green Island
Địa chỉ : Lô B3, Trung tâm thương mại Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại :

Khách sạn Ánh Vân
Địa chỉ : 14 Trung tâm thương mại Trần Hầu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3959333

Nhà nghỉ Tô Châu
Địa chỉ : 56 Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852148

Nhà nghỉ Thanh Phong
Địa chỉ : 2 Chi Lăng, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3851472

Nhà nghỉ Thanh Nguyên
Địa chỉ : 10 Lam Sơn, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3951224

Nhà nghỉ Hòa Hiệp
Địa chỉ : 33 Bạch Đằng, Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3959322

Nhà nghỉ Kiều Oanh
Địa chỉ : 26 Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852748

Nhà nghỉ Hồng Nhật
Địa chỉ : 35 Tham Tướng Sanh, Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 0989 625353

Nhà nghỉ Minh Trí
Địa chỉ : 22 Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852724

Nhà nghỉ Ngân Giang
Địa chỉ : 8 Chi Lăng, THị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852426

Nhà nghỉ Xuân Mai
Địa chỉ : 6 Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852470

Nhà nghỉ Hải Trí
Địa chỉ : 12 Tô Châu, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3851143

Nhà nghỉ Bảo Toàn
Địa chỉ : 7 Tô Châu, Đông Hồ, Thị xã Hà Tiên, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3852383

Khách sạn Biển Ngọc
Địa chỉ: E3-13,14 Phạm Hùng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3926490

Khách sạn Đức Lạc
Địa chỉ: 243 Nguyễn Bĩnh Khiêm, Vĩnh Thanh, Rach Giá
Điện thoại: 077 3862861

Khách sạn Dương Gia
Địa chỉ: 49-50 Lạc Hồng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3924699

Khách sạn Gia Thảo
Địa chỉ: 168 Trần Phú, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3878576

Khách sạn Hải Len
Địa chỉ: 1222 Nguyễn Trung Trực, An Bình, Rach Giá
Điện thoại: 077 3913556

Khách sạn Hoa Biển
Địa chỉ: 1,2 Lô 15 Khu 16ha,Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3898898

Khách sạn Hoàng Cung
Địa chỉ: 26 – 27 Lê Thánh Tôn, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3872655

Khách sạn Hoàng Gia
Địa chỉ: Lô E 21 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3860124

Khách sạn Hoàng Gia 2
Địa chỉ: G31-32 Lê Thánh Tôn, Vĩnh Quang, Rạch Gía
Điện thoại: 077 3920980

Khách sạn Hoàng Phương
Địa chỉ: 17 Lô E7 Tôn Thất Tùng, Vĩnh Lạc, Rạch Gía
Điện thoại: 077 3815799

Khách sạn Hồng Nam
Địa chỉ: B1 – 4 Lý Thái Tổ, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3873090

Khách sạn Hưng Tài
Địa chỉ: E 11 Thủ Khoa Huân, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3877508

Khách sạn Kim Có
Địa chỉ: 141 Nguyễn Hùng Sơn, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3879610

Khách sạn Kim Lập
Địa chỉ: 30B Điện Biên Phủ, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3878897

Khách sạn Kim Phượng
Địa chỉ: B8 Lô 39 đường 3/2, Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3250777

Khách sạn Kim Son
Địa chỉ: A 8 – 1 đường 3/2 Vĩnh Bảo
Điện thoại: 077 3923397

Khách sạn Kim Thành
Địa chỉ: D3 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3878222

Khách sạn Lâm Gia
Địa chỉ: 33B Điện Biên Phủ, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3873984

Khách sạn Lâm Linh
Địa chỉ: 1326 Nguyễn Trung Trực, An Bình, Rạch Gía
Điện thoại: 077 3914914

Khách sạn Mỹ Huyền
Địa chỉ: 8 Lô F Phạm Hùng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3816536

Khách sạn Nam Phương
Địa chỉ: 82/22 Quang Trung, Vĩnh Quang, Rạch Gía
Điện thoại: 077 3874085

Khách sạn Ngọc Giao
Địa chỉ: 95 Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Bảo, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3250244

Khách sạn Ngọc Quỳnh
Địa chỉ: 4 Lô C19 đường 3/2, Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3923925

Khách sạn Ngọc Trân
Địa chỉ: 149-153 Nguyễn An Ninh, Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3926666

Khách sạn Phúc Sao
Địa chỉ: 653 Nguyễn Trung Trực, An Hòa, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3927526

Khách sạn Phước Lộc
Địa chỉ: 16 – 17 Lê Thánh Tôn, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3871227

Khách sạn Phượng Hoàng
Địa chỉ: 6 Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Bảo, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3866078

Khách sạn Quê Hương
Địa chỉ: 31 Mai Thị Hồng Hạnh, Vĩnh Lợi, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3864164

Khách sạn Sâm Hương
Địa chỉ: C18-28 Tôn Đức Thắng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3941136

Nhà nghỉ: Sơn Nguyên
Địa chỉ: 14 Lô H Huỳnh Thúc Kháng, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3921831

Khách sạn Tầm Xuân
Địa chỉ: 19 Trần Quang Diệu, Vĩnh Thanh Vân, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3920326

Khách sạn Tân Hoàng Phúc
Địa chỉ: 173 Nguyễn Trung Trực, Vĩnh Bảo, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3870143

Khách sạn Thắng Hà
Địa chỉ: 46 D1 Phạm Hùng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3869230

Khách sạn Thu Vân
Địa chỉ: E 18 Nguyễn Tri Phương, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3876018

Khách sạn Tuyết Hải
Địa chỉ: 32-33 Lô A7 Chi Lăng, Vĩnh Bảo, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3923009

Khách sạn Vĩnh Hưng
Địa chỉ: 13 – 14 Huỳnh Thúc Kháng, Vĩnh Quang, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3873735

Khách sạn Vườn Dừa
Địa chỉ: 777 Lâm Quang Ky, Vĩnh Lạc, Rạch Giá
Điện thoại: 077  3866595

Khách sạn Vương Phúc
Địa chỉ: 141 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Thanh, Rạch Giá
Điện thoại: 077 3862115

Nhà nghỉ Thanh Nhàn
Địa chỉ : 21 Tự Do, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3946694

Khách sạn Tân Trường Sơn
Địa chỉ : Ấp An Bình, Bình An, Châu Thành, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3837265

Nhà nghỉ Phi Thiện
Địa chỉ : Quốc lộ 61, Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3801930

Nhà nghỉ Thanh Tâm
Địa chỉ : 713 Quốc lộ 61, Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3610139

Nhà nghỉ Huỳnh Tâm
Địa chỉ : 591 Quốc lộ 61, Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3836041

Nhà nghỉ Hoàng Oanh
Địa chỉ : 575 Quốc lộ 61, Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3619444

Khách sạn Hồ Hải
Địa chỉ : 1254 Nguyễn Trung Trực, Ấp An Bình, Thị trấn Giồng Riềng, Giồng Riềng, Kiên Giang
Điện thoại :  077 3919089

Nhà nghỉ Thanh Nhàn
Địa chỉ : Quốc lộ 61, Thị trấn Gò Quao, Gò Quao, Kiên Giang
Điện thoại :077 2670888

Nhà nghỉ Phương Thành
Địa chỉ : Quốc lộ 61, Thị trấn Gò Quao, Gò Quao, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3824590

Nhà nghỉ Huỳnh Hua
Địa chỉ : 56 Ấp Củ Tron, An Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang
Điện thoại : 0919 115543 – 077 3830709
Giá phòng từ 350k – 450k
Nhà nghỉ có kèm các dịch vụ ăn uống, cho thuê tàu xe đi quanh đảo. Đặc biệt có phục vụ máy lạnh nên quý khách không phải lo lắng trong những ngày nắng nóng.

Nhà Trọ Trung Ngân
Địa chỉ : Bãi Chệt, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang (Quần đảo Nam Du)
Điện thoại: 0949 828273 – 077 3830707

Nhà nghỉ Kim Yến
Địa chỉ : Xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang (Quần đảo Nam Du)
Điện thoại : 0939 486262

Nhà nghỉ Sáu Có
Địa chỉ : Xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang (Quần đảo Nam Du)
Điện thoại : 0907 172656

Nhà nghỉ Thúy Kiệp
Địa chỉ : Xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang (Quần đảo Nam Du)
Điện thoại : 077 3830853 – 0914 499863

Nhà nghỉ Nhung Nam
Địa chỉ : Xã An Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang (Quần đảo Nam Du)
Điện thoại : 077 3830800 – 0123 4563121

Nhà nghỉ Bảo Nam
Địa chỉ : Xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang
Điện thoại : 0918 877747 – 0946 334473

Nhà nghỉ Hồng Đào
Địa chỉ : Xã Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3830597 – 0912 039597

Nhà nghỉ Hồng Hải
Địa chỉ : Xã Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3604298

Khách sạn Mỹ Lan
Địa chỉ : 842 Bãi Giếng, Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang
Điện thoại : 077 3759044


Comments