Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Lai Châu

 
Khách sạn Hồng Ngọc
Địa chỉ : Tổ 2, phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3792468

Khách sạn Kiều Trinh
Địa chỉ : Tổ 6, phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0968 168169

Khách sạn Mường Thanh
Địa chỉ : Đường Lê Duẩn, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3790888

Khách sạn Phương Thanh
Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3875235

Khách sạn Tây Bắc
Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3875879

Khách sạn Anh Huân
Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3875337

Khách sạn Tam Đường
Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3876293

Nhà khách Hương Phong (Nhà khách UBND Tỉnh Lai Châu)
Địa chỉ : Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3791111

Nhà nghỉ Hoa Ban 1
Địa chỉ : Sau bưu điện tỉnh Lai Châu
Điện thoại : 0231 3792259

Nhà nghỉ Nhật Huy
Địa chỉ : Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0977 303842

Nhà khách Tây Bắc Xanh
Địa chỉ : Đường Hoàng Văn Thái, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 6269005 – 0166 888880

Nhà nghỉ Hoa Ban 2
Địa chỉ : Đường 30/4, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0973 631999

Nhà nghỉ Bình Dân
Địa chỉ : 363 đường Nguyễn Khuyến, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0986 087600

Nhà nghỉ Phương Trang
Địa chỉ : 60 đường 30/4, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3792988

Nhà nghỉ Ban Hải
Địa chỉ : Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3875322

Nhà nghỉ Huyền Trang
Địa chỉ : 95 Trần Hưng Đạo, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3875829

Nhà nghỉ Tùng Lâm
Địa chỉ : 288 đường Trần Phú, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3877929

Nhà nghỉ Hoa Sữa
Địa chỉ : 179 đường Lê Duẩn, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0169 4312640 – 0167 6779698

Nhà nghỉ Hạnh Ninh
Địa chỉ : 225 đường Lê Duẩn, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3793400 – 0987 702345

Nhà nghỉ Cẩm Tú
Địa chỉ : 330 đường Trần Phú, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0964 446555

Nhà nghỉ Hồng Nhung
Địa chỉ : Phường Quyết Tiến, Thành phố Lai Châu, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3875420

Khách sạn Ngọc Thanh
Địa chỉ : Thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3881555

Nhà khách UBND Huyện
Địa chỉ : Thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0946 369568

Nhà nghỉ Biên Phòng
Địa chỉ : Khu phố 8, thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0976 088808

Nhà nghỉ Bưu điện
Địa chỉ : Khu phố 8, thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3881181

Khách sạn Dung Phú
Địa chỉ : Thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3881444

Nhà nghỉ Thương Mại
Địa chỉ : Khu 8, thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3081140 – 0231 3604333

Nhà nghỉ Hững Khánh
Địa chỉ : Khu 8, thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0914 636668

Nhà nghỉ Thanh Tỉnh
Địa chỉ : Khu phố 8, thi trấn Mường Tè
Điện thoại : 0945 085120

Nhà nghỉ Hải Yến
Địa chỉ : Khu phố 8, thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3881451

Nhà nghỉ Thanh Thủy
Địa chỉ : Khu phố 8, thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0916439980

Nhà nghỉ Thanh Xuân (Xuân Thái)
Địa chỉ : Khu phố 10, thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3607070

Nhà nghỉ Việt Hưng
Địa chỉ : Thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3881430

Nhà nghỉ Hà Lan
Địa chỉ : Thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3884988

Nhà nghỉ Mạnh Thường
Địa chỉ : Thị trấn Mường Tè, Mường Tè, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3881775

Khách sạn Hoàng Lan
Địa chỉ : Thị trấn Phong Thổ, Phong Thổ, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3896264

Khách sạn Lan Anh II
Địa chỉ : Thị trấn Phong Thổ, Phong Thổ, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3896337

Khách sạn Phương Thanh
Địa chỉ : Thị trấn Phong Thổ, Phong Thổ, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3897508

Khách sạn Thanh Bình
Địa chỉ : Thị trấn Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3870366

Nhà khách UBND huyện Sìn Hồ
Địa chỉ : Thị trấn Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3870168

Nhà khách kho bạc huyện Sìn Hồ
Địa chỉ : Thị trấn Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3870421

Khách sạn Kiều Phương
Địa chỉ : Thị trấn Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3870291

Khách sạn Hồng Quang
Địa chỉ : Thị trấn Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3870342

Nhà nghỉ Phúc Thọ
Địa chỉ : Thị trấn Sìn Hồ, Sìn Hồ, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3870168

Khách sạn Phương Thanh
Địa chỉ: Ðường Phong Châu 2, Tam Đường, Lai Châu
Điện thoại: 0231 3875235

Khách sạn Thương Mại
Địa chỉ: Ðường Phong Châu 2, Tam Đường, Lai Châu
Điện thoại: 0231 3875288

Khách sạn Xuân Quỳnh
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đường, Tam Đường, Lai Châu
Điện thoại: 0231 3879454

Nhà nghỉ Tân Bình
Địa chỉ : Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3876735

Nhà nghỉ Phương Anh
Địa chỉ : Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3876833

Nhà nghỉ 668
Địa chỉ : Khu 2 Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0168 4457072

Nhà nghỉ Thành Đạt
Địa chỉ : Khu bệnh viện, Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3786866

Nhà nghỉ Tân Tiến
Địa chỉ : Khu 26, Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0973 324054

Nhà nghỉ Tình Vân
Địa chỉ : Khu 32, Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0168 8647884

Nhà nghỉ Bảo Yến
Địa chỉ : Khu 32, Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3786809

Khách sạn Hoàn Quân
Địa chỉ : Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3784163

Khách sạn Minh Hằng
Địa chỉ : Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3784999

Khách sạn Ngọc Hưng
Địa chỉ : Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3784334

Khách sạn Hòa Bình
Địa chỉ : Nà Cang, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3784296

Nhà khách Huyện ủy Than Uyên
Địa chỉ : Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : Đang cập nhật

Nhà nghỉ Phương Nhung 1
Địa chỉ : Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0913 068078 – 0231 3784295

Nhà nghỉ Phương Nhung 2
Địa chỉ : Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0231 3601777 – 0915 271487

Nhà nghỉ Thịnh Thạo
Địa chỉ : Khu 1, Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0978 637668

Nhà nghỉ Hồng Nhung
Địa chỉ : Đội Gạch, Mường Cang, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0984 456469 – 0231 3784205

Nhà nghỉ Hương Cẩm
Địa chỉ : Khu 5A, Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0977 529366

Nhà nghỉ Sỹ Hằng
Địa chỉ : Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0915 484055

Nhà nghỉ Sơn Hùng
Địa chỉ : Khu 5B, Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 01234 830279

Nhà nghỉ Kim Thoa
Địa chỉ : Khu 5A, Thị trấn Than Uyên, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0987 499477

Nhà nghỉ Hùng Dung
Địa chỉ : Đội 9, Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0973 154271

Nhà nghỉ Hải Đại Long
Địa chỉ : Đội 9, Phúc Than, Than Uyên, Lai Châu
Điện thoại : 0166 2758888


Comments