Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Lạng Sơn

 
Khách sạn Kim Sơn

Địa chỉ:  3Nguyễn Thị Minh Khai Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3870 378  3870 899  3871 722


Khách sạn Đông Kinh

Địa chỉ: Số 2 Phai Vệ Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3870 166

 

Khách sạn Hoa Sim

Địa chỉ: Số 2 Hoàng Văn Thụ Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3812 008

 

Khách sạn Mẫu Sơn

Địa chỉ: 125 Trần Đăng Ninh Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3876 818

 

Khách sạn Kỳ Lừa

Địa chỉ: 208 Trần Đăng Ninh Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3870 020

 

Khách sạn Bích Hưng

Địa chỉ: 39 Lê Đại Hành Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3870 736

 

Khách sạn Hoàng Đạt

Địa chỉ: Số 2 ngõ 1 Đường Phai Vệ Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3871 177

 

Khách sạn Anh Đào

Địa chỉ: Số 2 Đường Nhị Thanh Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3870 543

 

Khách sạn Hoàng Vũ

Địa chỉ: 25 3Lê Lợi Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3870 004

 

Khách sạn Đăng Ninh

Địa chỉ: 240 Trần Đăng Ninh Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 387 3738

 

Khách sạn Suối Ngọc

Địa chỉ: Đường Bến Bắc Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3710 389

 

Khách sạn Bên Hồ

Địa chỉ: Số 4 ngõ  3đường Lê Hồng Phong Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3710 187

 

Khách sạn Dreams

Địa chỉ: 66 Lê Đại Hành Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3879 888

 

Khách sạn Hoa Biển

Địa chỉ: 99B Phai Vệ Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3717 360

 

Khách sạn Hoa Hồng

Địa chỉ: 57 Phai Vệ Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3716 110

 

Khách sạn Vạn Xuân

Địa chỉ: 140 Trần Đăng Ninh Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3710 440

 

Khách sạn Hoàng Đạt

Địa chỉ: 351 Bà Triệu Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3871 177

 

Khách sạn Hoàng Sơn Hải

Địa chỉ: 57 Tam Thanh Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3710 479

 

Khách sạn Phú Quý

Địa chỉ: 132 Phai Vệ Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3718 888

 

Khách sạn Nam Ninh

Địa chỉ: 40 Ngô Gia Tự Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3717 696

 

Khách sạn Hoa Phượng

Địa chỉ: 92 Trần Đăng Ninh Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3871 233

 

Khách sạn Hòa Bình

Địa chỉ: 127 Trần Đăng Ninh Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3870 807

 

Khách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ: 22 Lê Đại Hành Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3871 366

 

Khách sạn du lịch Công Đoàn

Địa chỉ: 76 Lê Hồng Phong Tp Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3870 035

 

Nhà khách UBND huyện Bắc Sơn

Địa chỉ : Hoàng Văn Thụ, Thị trấn Bắc Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3838750

 

Nhà nghỉ Bình Hương

Địa chỉ : Minh Khai, Thị trấn Bắc Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3837728

 

Nhà khách UBND huyện Bình Gia

Địa chỉ : Quốc lộ 1B, Thị trấn Bình Gia, Bình Gia, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3834218

 

Nhà nghỉ Trường Nhạn

Địa chỉ : Quốc lộ 1B, Thị trấn Bình Gia, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3835666

 

Khách sạn Đồng Đăng

Địa chỉ: Nam Quan Thị trấn Đồng Đăng Cao Lộc Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3852 499  – 025 3852505

 

Khách sạn Xuân Hòa

Địa chỉ : Khu ga bắc, Thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 6266123

 

Nhà nghỉ Mai Trang

Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thị trấn Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn

Điện thoại : 0123 2319368

 

Nhà nghỉ TVT

Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thị trấn Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn

Điện thoại : 0977 479180

 

Nhà nghỉ Như Ý

Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thị trấn Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn

Điện thoại : 0988 687735

 

Nhà khách UBND huyện Đình Lập

Địa chỉ : Quốc lộ 4B, Thị trấn Đình Lập, Đình Lập, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3846477

 

Nhà nghỉ Thương mại Hữu Lũng

Địa chỉ : 99 Chi Lăng, Thị trấn Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3825270

 

Nhà nghỉ Mai Hương

Địa chỉ : 13 Xương Giang, Thị trấn Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn

Điện thoại : 0915 584989

 

Nhà nghỉ Giang Lợi

Địa chỉ : 118 Chi Lăng, Thị trấn Hữu Lũng, Hữu Lũng, Lạng Sơn

Điện thoại : 0914 476919

 

Nhà nghỉ Yến Yến

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 0169 4089276 – 025 3744323


Nhà nghỉ Hương Sơn

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3506468

 

Nhà nghỉ Hoa Hồng

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3516416

 

Nhà nghỉ Công Đoàn (Nhà nghỉ Chín Gian)

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 0913299388 – 025 3744304

 

Nhà nghỉ xứ Hoa Đào

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 0915 331087

 

Nhà nghỉ Hà Sơn

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3744309

 

Nhà nghỉ Mây

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3840 299 – 025 3744315 – 0979 456669

 

Nhà nghỉ Hoa Quả Sơn (Nhà nghỉ của Công ty Xổ số kiến thiết Lạng Sơn)

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3744309

 

Nhà nghỉ Mẫu Sơn (Nhà nghỉ Bảy Gian)

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 0983207466 – 025 3744306

 

Nhà nghỉ Lạc Tiên

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3744320

 

Nhà nghỉ Hương Xuân

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3744307

 

Nhà nghỉ Chân Mây

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 0936189848 – 0979456669

 

Nhà nghỉ Hoa Đỗ Quyên

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3744310

 

Nhà nghỉ Hoàng Thị Vượng

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3744303

 

Nhà nghỉ Hoàng Đạt 2

Địa chỉ : Khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3744333

 

Nhà khách UBND Huyện

Địa chỉ : Thị trấn Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn

Điện thoại : 0250 3883739

 

Khách sạn Tân Thanh

Địa chỉ: Khu 2 cửa khẩu Tân Thanh Văn Lãng Lạng Sơn

Điện thoại: 025 3888116

 

Nhà khách UBND huyện Văn Lãng

Địa chỉ : Quốc lộ 4A, Thị trấn Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn

Điện thoại : 025 3880407Comments