Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Nam Định

 
1. Khách sạn tại TP. Nam Định

Nhà khách UBND tỉnh Nam Định

Địa chỉ : 40 Mạc Thị Bưởi, Tp Nam Định, Nam Định

Điện thoại : 0350 3839 888


Khách sạn Vị Hoàng

Địa chỉ : 153 Nguyễn Du

Điện thoại : 0350 3849 290

 

Khách sạn Sơn Nam

Địa chỉ : 26 Lê Hồng Phong

Điện thoại : 0350 3645 617

 

Khách sạn Bình Tân

Địa chỉ : 551 Trần Thái Tông- Phường Lộc Vượng

Điện thoại : 0350 3681 789

 

Khách sạn LAKESIDE

Địa chỉ : 168 Hùng Vương

Điện thoại : 0350 6262 626

 

Khách sạn Thanh Phong

Địa chỉ : Đường Kênh- Phường Lộc Vượng

Điện thoại : 0350 3682 052

 

Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ : 121 Lê Hồng Phong

Điện thoại : 0350 3841 124

 

Khách sạn Đại Lộc

Địa chỉ : 20 đường Nguyễn Văn Trỗi

Điện thoại : 0350 3529 222

 

Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ : Km2 đường 21- Nam Vân

Điện thoại : 0350 3859 417

 

Khách sạn Hoàng Nguyên

Địa chỉ : Quốc lộ 10, Tp Nam Định

Điện thoại : 0350 3680 445

 

Khách sạn Linh Trang

Địa chỉ : 62 Trần Nhân Tông- Văn Miếu, Tp Nam Định

Điện thoại : 0350 3831 345

 

Khách sạn Najimex

Địa chỉ : 10 Trần Đăng Ninh, Tp Nam Định

Điện thoại : 0350 3845 146

 

Khách sạn Ngọc Linh Dương

Địa chỉ : 295- 297 Trần Thái Tông, Tp Nam Định

Điện thoại : 0350 3681 106

 

Khách sạn Phú Mỹ

Địa chỉ : 36 Lê Hồng Phong

Điện thoại : 0350 3848 188

 

Khách sạn Phương Nam

Địa chỉ : Cầu Gia- Lộc An

Điện thoại : 0350 3700 041

 

Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ : Km2 đường 21 Nam Vân

Điện thoại : 0350 3859 499

 

Nhà nghỉ Hà Ninh

Địa chỉ : 439 Trần Nhân Tông

Điện thoại : 0350 3849 887

 

Nhà nghỉ Hướng Dương

Địa chỉ : Km1+500- Địch Lễ, Nam Vân

Điện thoại : 0350 3852 112

 

Nhà nghỉ Mạnh Dũng

Địa chỉ : Km 3 đường 21B Địch Lễ, Nam Vân

Điện thoại : 0350 3859 959

 

Nhà nghỉ Phương Linh

Địa chỉ : Km 3 đường 21B Địch Lễ, Nam Vân

Điện thoại : 0350 3857 027

 

Nhà nghỉ Sài Gòn

Địa chỉ : Tổ 13, đường Thái Bình- Phường Lộc Hạ

Điện thoại : 0350 3637 788

 

Nhà nghỉ Thanh Sơn

Địa chỉ : 259 Lê Hồng Phong, Tp Nam Định, Nam Định

Điện thoại : 0350 3645 525

 

2. Khách sạn tại Giao Thủy, Nam Định

Khách sạn Chuyên Gia

Địa chỉ: Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại: 0350 3 389 505


Khách sạn Ánh Dương

Địa chỉ : Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3748 818

 

Khách sạn Hải Dương

Địa chỉ : Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3747 989

 

Khách sạn Cồn Nhất

Địa chỉ: Khu 4a TT Ngô Đồng, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại: 0350 3 389 677

 

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ: Bãi tắm Quất Lâm, TT Giao Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3 389 367

 

Khách sạn Mặt trời mọc

Địa chỉ: Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

ĐTDD: 01275841339

 

Khách sạn Sài Gòn

Địa chỉ: Khu nghỉ mát biển Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại: 0350 3 747 57  – 0915 003 544

 

Khách sạn Trung Kiên

Địa chỉ: Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0983 234 090 – 0350 3893 123

 

Khách sạn Minh Thu

Địa chỉ: Khu du lịch Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại: 0350 3893127  ĐTDD: 0912703315

 

Khách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ : Bãi tám Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3747601 – 0986 898506

 

Nhà nghỉ Minh Hạnh

Địa chỉ: Xã Giao Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại: 0350 389 3314

 

Nhà nghỉ Quang Khánh

Địa chỉ: TT Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại: 0350 3 893 33

 

Khách sạn Minh Hải

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3747 639

 

Khách sạn Trường Cửu

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3893 192

 

Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3893 559

 

Khách sạn Minh Hồng II

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3893 467

 

Khách sạn Minh Hồng III

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3893 162

 

Khách sạn Ngọc Khánh

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3748 999

 

Nhà nghỉ Biển Đông

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3747 889

 

Nhà nghỉ Hà Nội

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3893 964

 

Nhà nghỉ Hương Quê

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3749 959

 

Nhà nghỉ Ngọc Lan

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3893 135

 

Nhà nghỉ Như Quỳnh

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3747 857

 

Nhà nghỉ Phương Dung

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3508 437

 

Nhà nghỉ Plaza Trường Xuân

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3893 175

 

Nhà nghỉ Thiên Trường

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3748 668

 

Nhà nghỉ Tùng Hường

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3893 124

 

Nhà nghỉ Viện Điều Dưỡng

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3747 080

 

Nhà nghỉ Xuân Hoà

Địa chỉ : Thị trấn Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định

Điện thoại : 0350 3893 181

 

3. Khách sạn tại Mỹ Lộc

Khách sạn Bảo Sơn Hà

Địa chỉ : Quốc lộ 10 Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc

Điện thoại : (0350) 3646 689

 

4. Khách sạn tại Hải Hậu, Nam Định

Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 033


Khách sạn Kim Ngưu

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 704

 

Khách sạn Hải Âu

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 251

 

Khách sạn Hoàng Anh ( VINASHIN)

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3797 637

 

Khách sạn Hồng Quang

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 457

 

Khách sạn Huy Anh

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3797 629

 

Khách sạn Thăng Long

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 444

 

Khách sạn Thiên Long

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 084

 

Nhà nghỉ 58 – Phú Hưng

Địa chỉ : Bãi 1 – Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải

Điện thoại : 0350 3876 062 – Di động: 0166 615 5388

 

Nhà nghỉ Hà Nội

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 302

 

Nhà nghỉ Hải Long

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 500

 

Nhà nghỉ Hoàng Anh

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 383

 

Khách sạn Hương Biển

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3797 359

 

Nhà nghỉ dệt Nam Định

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3797 434

 

Nhà nghỉ Thành Trung

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 343

 

Nhà nghỉ dưỡng Thịnh Long

Địa chỉ : Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại : 0350 3876 489

 

Nhà nghỉ 27/7

Địa chỉ: Tt Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại: 0350 3 876 428

 

Nhà Nghỉ An Thịnh

Địa chỉ: Bãi Tắm 2 Khu Du lịch Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại: 0350 3 876 488

 

Nhà nghỉ Tân Phú

Địa chỉ: Tt Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại: 0350 3 876 104

 

Nhà nghỉ Tiến Thành

Địa chỉ: Số 4 Bãi 1 Khu du lịch Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại: 0350 3876 357 ĐTDD: 0982 032 350

 

Nhà nghỉ Điện Thông

Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định

Điện thoại: 0350 387 6109

 

Nhà nghỉ Rạng Đông

Địa chỉ: TT. Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định

Điện thoại: 0350 387332


Comments