Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Nghệ An

 
Khách sạn AMI (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 8 đường Duy Tân B, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3524488

Khách sạn Asean (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 114 Trần Phú, P Hồng Sơn, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 593 333

Khách sạn Bến Thủy (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 41 Nguyễn Du, P Trung Đô, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3855163

Khách sạn Giao Tế (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 9 Hồ Tùng Mậu, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 843 175

Khách sạn Hoa Phượng Đỏ (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 72 Lê Lợi, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3833352 Fax: (038) 3 835 673

Khách sạn Hữu Nghị (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 74 Lê Lợi – TP Vinh, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 842 520

Khách sạn Lam Hồng (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 26 – Đường Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 853 261

Khách sạn Media (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 7 Nguyễn Trãi, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 514 766

Khách sạn Mường Thanh Thanh Niên (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 74 Lê Hồng Phong, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3588686

Khách sạn Mường Thanh Vinh (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 1 Phan Bội Châu, P Quán Bàu, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3535666

Khách sạn Phú Nguyên Hải (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 79-81 Lê Lợi, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 848 429

Khách sạn Phượng Hoàng (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 199 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 849 555

Khách sạn Phương Nam (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: Khu 4 P Trường Thi, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 564 012

Khách sạn Phương Đông (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 2 Trường Thi, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 356 229 Fax: (038) 356256

Khách sạn Quang Trung (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 4 Đinh Công Tráng, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 842 265

Khách sạn Sài Gòn – Kim Liên (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 25 Quang Trung, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 838 899

Khách sạn Sơn Trang (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 9A đường Nguyễn Trãi, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 514 435

Khách sạn Thanh Lịch (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 49 Quang Trung, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 841 340

Khách sạn Thành Vinh (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 213 Lê Lợi, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 847 222

Khách sạn Thiên Tân (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 26 Phượng Hoàng, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (84 38) 3 558 5 Fax: (84 38) 3558 60

Khách sạn Thượng Hải Vinh (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 26 Lê Lợi, P Lê Lợi, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 589 480

Khách sạn Thương Mại (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 19 Quang Trung, P Quang Trung, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 830 215

Khách sạn Thủy Tiên (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 36 Phan Bội Châu, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 853 814

Khách sạn Xanh (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 02 – Đường Mai Hắc Đế, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3844 788 ĐTDD: 0977 891 981

Khách sạn Đá Quý (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: Tp Vinh, Nghệ An, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 845 937

Khách sạn Đông Đô (Vinh, Nghệ An)
Địa chỉ: 14 Mai Hắc Đế, Vinh, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 846 990

Khách sạn An Đông (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 951 821

Khách sạn Anh Tuấn (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 123

Khách sạn Bạch Tuyết (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (08) 36 012 152

Khách sạn bank star II cửa lò (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: 190 duong Binh Minh TX Cua Lo NA, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038)3952188   Fax: 0383 949997   ĐTDD: 0904667897

Khách sạn Bến Thủy 2 (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 128

Khách sạn Bộ xây dựng Cửa Lò (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 84 – Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3824 122

Khách sạn Bưu Điện (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 1 Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 318

Khách sạn Công Đoàn Cửa Lò (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 206 Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 176

Khách sạn Hạ Long (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: 18 Đường Sào Nam, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 617

Khách sạn Hà Nội (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Mai Thúc Loan, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 078

Khách sạn Hàng Không (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: 96 Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 421

Khách sạn Hoàn Kiếm (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 951 878

Khách sạn Hoàng Lan (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Khối 1, P Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 389

Khách sạn Hoàng Long (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 292

Khách sạn Hòn Ngư (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: 94 Bình Minh, P Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 127

Khách sạn Huệ Lộc (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 333

Khách sạn Hương Giang (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường 11B, Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 951 999   ĐTDD: 0913 323 946

Khách sạn Kim Ngân (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Khối 1 – Phường Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3951 684   Fax: (038) 3951 684   ĐTDD: 0913 354 771

Khách sạn Lâm Sơn Hải (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thúc Tự – Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: 038 3  955  888   Fax: 038 3  955 234   ĐTDD: 091  2610768

Khách sạn Lê Dũng (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 299

Khách sạn Lộc Anh (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 275

Khách sạn Phú Gia (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 951 367

Khách sạn Phương Nam (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 123

Khách sạn Phương Đông (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 798

Khách sạn Pts (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 295

Khách sạn Sa Nam (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 72, Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 36 012 152

Khách sạn Sao Biển (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 405

Khách sạn Sơn Cúc (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 676

Khách sạn SUN & SEA tại Cửa Lò (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường 15-Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 952 555   Fax: (038) 3 952 44   ĐTDD: 0936 640 999

Khách sạn Thái Bình Dương (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: 92 Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 301

Khách sạn Thái Thủy (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 313

Khách sạn Thân Hoa (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường 2, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 224

Khách sạn Thành Hưng (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 527

Khách sạn Thành Lộc (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 951 434

Khách sạn Thanh Mai (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Ngang số 8, Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 956 789

Khách sạn Thiên Ân (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Bình Minh – Thị xã Cửa Lò, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (84 038) 395599   Fax: (84 038)3 95599

Khách sạn Thu Thủy – Bộ Công An (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 375

Khách sạn Thượng Hải – Cửa Lò (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường số 9, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 969   ĐTDD: 0913 273 716

Khách sạn To Gi (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 663

Khách sạn Tuấn Anh (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: đường 6, khối 1, P  Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: 0383949123   Fax: 0383824478

Khách sạn UBND Thị Xã (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 491

Khách sạn VEAM (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3951 215

Khách sạn Viễn Đông (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 9 – Đường Sào Nam, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 388   Fax: 0383 824 196   ĐTDD: 0913 351 521

Khách sạn Việt Anh (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 951 222

Khách sạn Việt Lào (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 951 215

Khách sạn Việt Thái (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 896

Khách sạn Việt Trung (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: K1 Bình Minh, P Thu Thủy, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 494

Khách sạn Việt Úc (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Số 7 đường Sào Nam, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 824 577

Khách sạn Vinamotor (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: 74B Đường Bình Minh, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 970   ĐTDD: 0913 272 387

Khách sạn Xanh – Cửa Lò (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Tx  Cửa Lò, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 595

Khách sạn Đại Huệ (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: 104 Bình Minh, X Nghi Hương, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 951 566

Khách sạn Đại Tây Dương (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Tx Cửa Lò, Nghệ An, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 3 949 888

Tuyết Trinh – Cửa Lò – HoTel (Cửa Lò, Nghệ An)
Địa chỉ: Nằm Sát Khách Sạn Sài Gòn Kim Liên, Cửa Lò, Nghệ An
ĐT cố định: (038) 949 186   ĐTDD: 093 2352 375

Khách sạn Hải Dương
Địa chỉ: Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An
Hotline: 0383 822 403 – 0979 255 657- 0912 134 701Comments