Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Phú Thọ

 
Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: 1504 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì

Điện thoại : 0210 3848 253


Khách Sạn Công Đoàn Plaza

Địa chỉ: 1594 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3856 567

 

Khách sạn Cầu Tây

Địa chỉ: Khu 4, xã Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3857757

 

Khách sạn Hà Nội

Địa chỉ: 2191 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 384 9950

 

Khách sạn Hoàng Long

Địa chỉ: Phường Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 385 1493

 

Khách sạn Khánh Linh

Địa chỉ: 2094 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 384 6872

 

Khách sạn Phương Nam

Địa chỉ: 1948 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 384 5125

 

Khách sạn Sông Hương

Địa chỉ: 2375 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 384 8986

 

Khách sạn Bảo Châu

Địa chỉ: Quốc lộ 2A, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 093 613 32 97

 

Khách Sạn Phương Nam

Địa chỉ: 1498 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3845 125 ‎

 

Khách Sạn Sông Lô

Địa chỉ: Trần Phú, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3846 318

 

Khách sạn Hồng Ngọc

Địa chỉ: 1482 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3844 513 ‎

 

Khách sạn Hồng Ngọc II

Địa chỉ: 938 Hùng Vương, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3862 026 ‎

 

Khách sạn Hương Giang

Địa chỉ: Phường Vạn Phú, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3854 760 ‎

 

Nhà Nghỉ Mạnh Linh

Địa chỉ: 2092 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3953 397 ‎

 

Nhà Nghỉ Hoàng Anh

Địa chỉ: 76 Hai Bà Trưng, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3911 133 ‎

 

Nhà Nghỉ Số 9

Địa chỉ: 1132 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3852 059 ‎

 

Nhà Nghỉ Số 0

Địa chỉ: 64 Hai Bà Trưng, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 6277 800 ‎

 

Nhà Nghỉ Thanh Thanh

Địa chỉ: 1035 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3845 402 ‎

 

Nhà nghỉ Linh Linh

Địa chỉ : 491 Việt Hương, phường Bến Gót, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0123 9993666

 

Nhà nghỉ Cây Dừa

Địa chỉ : Phố Thành Công, phường Thọ Sơn, Tp Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại : 0983 411888

 

Nhà nghỉ Quốc Hoàn

Địa chỉ: Ngõ 187 Đại lộ Hùng Vương, Tp Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0975 478125

 

Khách sạn Lâm Thao

Địa chỉ: Cao Mai, Lâm Thao, Phú Thọ

Điện thoại: (0210) 3 825 014

 

Khách sạn Bãi Bằng

Địa chỉ: Khu Núi Trang,TT.Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3829351

 

Khách sạn Bapaco

Địa chỉ: TT.Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3829023

 

Tre Nguồn Resort

Địa chỉ : Khu 3 TT Thanh Thủy – Phú Thọ

Điện thoại : 0210 3686 786

 

Khu du lịch nghỉ dưỡng khoáng nóng Thanh Thuỷ

Địa chỉ : Thị trấn Thanh Thủy, Thanh Thuỷ , Phú Thọ

Điện thoại: 0210 387 7473


Comments