Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Quảng Bình

 
Khách sạn 8/3

Địa chỉ: Số 129 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.827.888

Khách sạn Anh Linh

Địa chỉ: 38 Dương Văn An, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.829.541

Khách sạn Anh Linh 2

Địa chỉ: Trương Pháp, P.Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.824.364

Khách sạn Công Đoàn Nhật Lệ

Địa chỉ: Trương Pháp, P.Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.822.202

Khách sạn Cosevco Nhật Lệ

Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ, P.Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.822.180

Khách sạn Hòa Bình

Địa chỉ: 52 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.822.347

Khách sạn Hoa Hồng

Địa chỉ: Tiểu Khu 4 P.Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.823.333

Khách sạn Hoàng Linh

Địa chỉ: Tiểu Khu 4 P.Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.821.608

Khách sạn Hoàng Nhật Anh

Địa chỉ: Số 28 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.829.509

Khách sạn Hoàng Oanh

Địa chỉ: 8 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.820.828

Khách sạn Hoành Anh

Địa chỉ: Tiểu Khu 10 P.Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.828.999

Khách sạn Hương Giang

Địa chỉ: 12a Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.825.387

Khách sạn Hương Quỳnh

Địa chỉ: 18 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.825.261

Khách sạn Hữu Nghị Quảng Bình

Địa chỉ: 22 Quách Xuân Kỳ, P.Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.825.261 . Fax: 052 3822463

Khách sạn Kim Liên

Địa chỉ: 465 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.823.073

Khách sạn Luxe

Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.845.959

Khách sạn Màu Hồng

Địa chỉ: Trương Pháp, P.Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.821.804

Khách sạn Mỹ Ngọc

Địa chỉ: 5 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.822.074

Khách sạn Nam Long

Địa chỉ: 22 Hồ Xuân Hương, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.821.851

Khách sạn Phong Nha

Địa chỉ: 119 Trương Pháp, P.Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.824.971

Khách sạn Phương Nam Quảng Bình

Địa chỉ: 10 Quang Trung, P.Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.823.194

Khách sạn Phương Đông

Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.829.835

Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình

Địa chỉ: 20 Quách Xuân Kỳ, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.822.276

Khách sạn Tân Bình

Địa chỉ: Tiểu khu 3, P. Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.822.181

Khách sạn Tân Cương

Địa chỉ: 16a Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.825.589

Khách sạn Thái Bình

Địa chỉ: 46 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.823.110

Khách sạn Thang Long

Địa chỉ: 56 Nguyễn Du, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.822.462

Khách sạn Thanh Long.

Địa chỉ: 54 Trần Hưng Đạo, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.820.374

Khách sạn Thanh Phúc

Địa chỉ: 242 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.823.618

Khách sạn Trang Đài

Địa chỉ: 7 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.824.470

Khách Sạn Trường Sơn

Địa chỉ: 30,32,34 Mạc Đỉnh Chi; P. Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3827007 . Fax: 0523827007 . ĐTDD: 0905188366

Khách sạn Trường Sơn

Địa chỉ: Tổ 5 Tiểu Khu 4 P.Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.827.007

Khách sạn Đại Nam

Địa chỉ: 11 Trương Pháp, P.Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.822.239

Khách sạn Đồng Hới

Địa chỉ: 50 Quang Trung, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.822.289

Khách sạn Đường Sắt Quảng Bình

Địa chỉ: Đường Trương Pháp, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại : 052 3.820.913

Nhà nghỉ Việt Anh
Địa chỉ : Đối diện 67 Hoàng Diệu, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại : 0977703365

Khách sạn Hoàng Nhật Anh (Bố Trạch, Quảng Bình)
Địa chỉ: Số 28 Quang Trung, Bố Trạch, Quảng Bình
ĐT cố định: (052) 3829509

Khách sạn Phi Hùng (Bố Trạch, Quảng Bình)
Địa chỉ: Đá Nhảy – Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
ĐT cố định: (052) 3 656 012 . Fax: (052) 3 656 012 . ĐTDD: 0913258906

Khách Sạn Sài Gòn – Phong Nha (Bố Trạch, Quảng Bình)
Địa chỉ: Phong Nha X.Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
ĐT cố định: (052) 3677016

Khách sạn Đá Nhảy (Bố Trạch, Quảng Bình)
Địa chỉ: Xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
ĐT cố định: (052) 386 6041

Khách sạn Hoàng Lâm
Địa chỉ : Tiểu khu 8, Thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình
Điện thoại : 052 3572 346

Khách sạn Hoàng Lâm
Địa chỉ : Tiểu khu 8, Thị trấn Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình
Điện thoại : 052 3572 346

Khách sạn Sông Loan (Quảng Trạch, Quảng Bình)
Địa chỉ: Chợ Ba Đồn, TT. Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình
ĐT cố định: (052) 359 6024

Khách sạn Cosevco Star (Quảng Trạch, Quảng Bình)
Địa chỉ: Kp3 Tt.Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình
ĐT cố định: (052) 3513572


Comments