Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Quảng Ngãi

 
Khách sạn Central Lý Sơn
Địa chỉ: Cầu cảng, Thôn Tây, xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại: 0553867979

Khách sạn Lý Sơn
Địa chỉ : Cầu cảng xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại: 055 3 867888

Nhà nghỉ Bình Yên
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại: Anh Thới: 01683096351 hoặc 055 3867570

Nhà nghỉ Viễn Đông
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện Thoại: 0977 405 507 ( Chú Thanh ) – 0166 7537 351 ( Cô Lệ )

Nhà nghỉ Hoa Biển
Địa chỉ: Đội 16 Thôn Đông, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện Thoại: 055 386 7522 – 0983 867 522

Nhà nghỉ  Đại Dương
Địa chỉ: Cầu cảng xã An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại: 0977 205 818 gặp Minh Khánh

Nhà nghỉ Minh Vy
Địa chỉ : Đảo Bé, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại : 0165 8768790 – 0168 8313631

Nhà nghỉ Bến Bờ
Địa chỉ : Cách cầu cảng khoảng 02 km
Điện thoại: 055 3867 522

Nhà nghỉ Mỹ Linh
Điện thoại: 055 3867 262
Địa chỉ : Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Nhà nghỉ Thủy Thạch
Điện thoại: 0553 3867321
Địa chỉ : Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Nhà nghỉ Thanh Châu
Địa chỉ : Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 3879789 – 0904 455348 – 0978 778948

Nhà nghỉ Thành Lợi
Địa chỉ : Cầu cảng An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại : 055 3867230

Nhà nghỉ Song Bình
Địa chỉ : An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại : 0982 690521 – 01679 064667 – 055 3862417

Nhà nghỉ Thành Phát
Địa chỉ : Thôn Đông, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại : 0988 628416

Nhà nghỉ Đại Hằng
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại: 0972 177174

Anh Hai Nhựt
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại: 0989 462616

Homestay Bùi Minh
Địa chỉ: Đảo bé Lý Sơn
Điện thoại: 0165 745 2175

Homestay Chị Sáu
Địa chỉ: Đảo bé Lý Sơn
Điện thoại: 0167 7852723 – 0169 7233523

Homestay Lê Quang
Địa chỉ: Đảo bé Lý Sơn
Điện thoại: 0976 423 106

Homestay Dương Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải, Lý Sơn
Điện thoại: 0965 089 712

Homestay Chị Tý
Địa chỉ : Thôn Đông, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi
Điện thoại : 0984 437864

Homestay Hồng Phúc
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0984 084 217 – 0168 406 3077

Homestay Phan Thanh Chí
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0166 356 1902

Homestay Đặng Quang Lệnh
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0168 9327167

Homestay Loan Anh
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0169 2846680

Homestay Anh Cử
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0985 614623

Homestay Thu Hồng
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0988 030977

Homestay Út Quyên
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0972 731149

Homestay Anh Nhân
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0167 7573395

Homestay Chị Hường
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0169 2662772

Homestay Anh Lợi
Địa chỉ: Thôn Tây, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0166 8113181

Homestay Biển Xanh
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0168 6324843

Homestay Chị Liên
Địa chỉ: Thôn Đông, An Vĩnh, Lý Sơn
Điện thoại: 0165 3825286

Nhà nghỉ Cát Tường
Địa chỉ: Thôn Đông, An Hải, Lý Sơn (Bên cạnh bãi tắm Hang Câu)
Điện thoại: 055 3867999 – 0913 144648

Khách sạn Petrosetco Towe 
01 An Dương Vương, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 371 4446

Khách sạn Trung Tâm 
784 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 9999

Khách sạn Hùng Vương 
45 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 371 0477/ 371 0478

Khách sạn Mỹ Trà Riverside
Phía Bắc cầu Trà Khúc, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 384 2985

Khách sạn Petro-Sông Trà 
2 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 2665

Khách sạn Bình Minh 
275 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 371 3222

Khách sạn Đồng Khánh 
16-17 Bà Triệu, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 4481

Khách sạn Ninh Thọ 
359-360 Cách Mạng Tháng Tám,TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 381 7575

Khách sạn 502 
Hẻm 28 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 2856

Khách sạn Công Đoàn 
137 Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 0848

Khách sạn Đồng Hưng 
497 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 1704

Khách sạn Đồng Lợi 
1 Đinh Tiên Hoàng, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 383 0556/ 383 0558

Khách sạn Đồng Tâm
34 Lê Lợi, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 383 6768

Khách sạn Kim Thành 
19 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 3471

Khách sạn Hoa Viên 
12 Phan Chu Trinh, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 3455

Khách sạn Hoàng Long
77 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 3697

Khách sạn Hưng Vượng 
33 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 381 8828

Khách sạn Hương Trà 
469 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 381 9156

Khách sạn Mỹ Hà
27 Nguyễn Du, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 3354

Khách sạn Nguyễn Huệ 
489 Quang Trung, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 3472

Khách sạn Nhật Vân
Bà Triệu, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 371 3455

Khách sạn Quang Vinh
Bà Triệu, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 6187

Khách sạn Rạng Đông 
159 Hai Bà Trưng, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 381 7327

Khách sạn Số 1 
290 Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 3609

Khách sạn Thành Công 
Võ Tùng, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 382 8222

Khách sạn Thăng Long
257-259 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 381 8877

Khách sạn Thiên Thanh
288 Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 381 5805

Khách sạn Thu Bồn
44 Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi
Tel: (84-55) 383 6333


Comments