Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Quảng Trị

 
Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: 4 Lê Lợi, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3553909

Khách sạn Hà Nội – Đông Hà (Hà Nội 1)

Địa chỉ: 15-25 Lương Khánh Thiện (Km 2 Quốc Lộ 9), Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3852487 – 0984459799

Khách sạn Hiếu Giang

Địa chỉ: 183 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3856856

Khách sạn Hoàng Long

Địa chỉ: 135 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3852250

Khách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ: 68 Trần Hưng Đạo, P.1, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3853118

Khách sạn Mê Kông

Địa chỉ: 66 Lê Duẩn, P.1, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3852292

Khách sạn Melody

Địa chỉ: 62 Lê Duẩn, P.1, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3561987

Khách sạn Nam Đông

Địa chỉ: 348 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3551052

Khách sạn Ngân Hà

Địa chỉ: 1a Lê Quý Đôn, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3854423

Khách sạn Phụng Hoàng

Địa chỉ: 295 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3853359

Khách sạn Phụng Hoàng II

Địa chỉ: 146 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3854567

Khách sạn Phương Đạt

Địa chỉ: 87 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3551515

Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: 152 Ql9, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3852773

Khách sạn Thành Quả

Địa chỉ: 183 Ql9, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3852515

Khách sạn Thanh Tịnh

Địa chỉ: 220 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3852236

Khách sạn Thành Vinh

Địa chỉ: 450 Ql9, P.3, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3852302

Khách sạn Thành Đô 1

Địa chỉ: 97 Lê Duẩn, P.2, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3554755

Khách sạn Thành Đô 2

Địa chỉ: 50 Lý Thường Kiệt, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3560757

Khách sạn Thuận An

Địa chỉ: 9 Lê Văn Hưu, P.1, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3554554

Khách sạn Đông Trường Sơn

Địa chỉ: Km3 Ql9, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3580491

Khách sạn Thái Sơn
Địa chỉ : Số 2 Hải Triều, phường 1, Tp Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại : 0903 524137 – 053 3852181

Nhà khách Liên đoàn Lao động

Địa chỉ: 39 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3853185

Nhà nghỉ Ga

Địa chỉ: 02 Lê Thánh Tông, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3852894

Nhà Nghỉ Nguyễn Hoàng

Địa chỉ: Kp2 P.5, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3858582

Nhà nghỉ Phương Mai

Địa chỉ: 87 Nguyễn Huệ, Đông Hà, Quảng Trị

Điện thoại : 053 3858451

Nhà Khách Gio Linh (Gio Linh, Quảng Trị)
Địa chỉ: Thị trấn Gio Linh, Gio Linh, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 382 5875

Nhà khách UBND huyện Hải Lăng (Hải Lăng, Quảng Trị)
Địa chỉ: , Hải Lăng, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 3 873 303

Khách sạn Bảo Cường (Hướng Hóa, Quảng Trị)
Địa chỉ: 03 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 3706706 . Fax: 0533778739 . ĐTDD: 0945964555

Khách sạn Bảo Sơn (Hướng Hóa, Quảng Trị)
Địa chỉ: Thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 387 7848

Khách sạn Hòa Bình (Hướng Hóa, Quảng Trị)
Địa chỉ: Thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị

Khách sạn Sepon (Hướng Hóa, Quảng Trị)
Địa chỉ: Km 82 Quốc lộ 9, khu KT-TM Lao Bảo , Hướng Hóa, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 3777129

Khách sạn Thiên Nga (Hướng Hóa, Quảng Trị)
Địa chỉ: Thị trấn Lao Bảo , Hướng Hóa, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 387 7282

Nhà khách Hướng Hóa (Hướng Hóa, Quảng Trị)
Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 388 0607

Nhà nghĩ Hải Đăng (Hướng Hóa, Quảng Trị)
Địa chỉ: Thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 388 0619

Khách sạn Đô III (Quảng Trị, Quảng Trị)
Địa chỉ: Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 366 1345

Khách sạn Mỹ Tân (Triệu Phong, Quảng Trị)
Địa chỉ: Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 385 8582

Nhà nghỉ Nguyễn Hoàng (Triệu Phong, Quảng Trị)
Địa chỉ: Xã Triệu Ái, Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 3858 582

Khách sạn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
Địa chỉ: Biển Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 382 3770

Khách sạn Du lịch Công đoàn Cửa Tùng (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
Địa chỉ: , Vĩnh Linh, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 382 3251

Khách sạn Eo Biển Xanh (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
Địa chỉ: Biển Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 382 3135

Nhà khách Công an (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
Địa chỉ: Biển Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 361 3071

Nhà Khách Cục Thuế (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
Địa chỉ: Biển Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 382 3179

Nhà khách Thanh Niên (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
Địa chỉ: Biển Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 382 4836

Nhà khách Vĩnh Linh (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
Địa chỉ: Thị trấn Hồ Xá, Vĩnh Linh, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 362 0008

Nhà nghỉ Ngọc Hà (Vĩnh Linh, Quảng Trị)
Địa chỉ: Biển Cửa Tùng, Vĩnh Linh, Quảng Trị
ĐT cố định: (053) 382 3915


Comments