Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Sapa

Khách sạn Bắc Hà 

Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà

Tel:   (84-20) 880 288 Fax:(84-20) 880 288

Khách sạn Sao Mai 

Huyện Bắc Hà

Tel:             (84-20) 880 288

Khách sạn Auberge Đặng Trung 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 243

Số phòng:   30

Giá (US$):   10-35

Khách sạn Bình Minh II 

Phố Thủ Dầu 1, thi trấn Sapa

Tel:             (84-20) 871 142

Fax:            (84-20) 871 141

Số phòng:   32

Giá (US$):   12

 

Khách sạn Bưu điện Sapa 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 244

Số phòng:   10

 

Khách sạn Cầu Mây 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 293

 

Khách sạn Cây Tre  **

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 075/ 871 214

Khách sạn Châu Long Sapa  **

24 Đồng Lợi, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 245

Fax:            (84-20) 871 844

Số phòng:   100 

Khách sạn Công Đoàn Sapa  **

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 212/ 315

Fax:            (84-20) 871 602

Số phòng:   54

Giá (US$):   9-16

Khách sạn Darling 

Thác Bạc, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 961

Fax:            (84-20) 871 963

 Nhà nghỉ Topas Ecolodge 

16 Phạm Xuân Huân, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 827 404

Fax:            (84-20) 827 405

Giá (US$):   103-140

Nhà nghỉ Lâm Nghiệp 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 230

Nhà nghỉ Phương Nam 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 286

Nhà nghỉ Thác Bạc 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 218

 

Khách sạn Fansipan 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 398 Fax:   (4-20) 871 399


Khách sạn Hàm Rồng  ***

Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:    (84-20) 871 251

Fax:   (84-20) 871 176

Khách sạn Hoàng Gia Sapa 

Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 313

Fax:            (84-20) 684 788

Số phòng:   38

Khách sạn Hoàng Liên  **

8 Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:(84-20) 871 178/871 179 Fax: (84-20) 871 176

Số phòng:   30

Giá (US$):   12-24

 Khách sạn Hoàng Yến 

Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 178

Fax:            (84-20) 871 176

 

Khách sạn Khánh Hải  **

58 Phan Si Păng, Thị trấn Sapa

Tel:             (84-20) 872 180/ 871 869

Fax:         84-20) 872 185

Khách sạn La Sa 

Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:  (84-20) 871 244

Số phòng:   10

Khách sạn Sapa 

Ngũ Chi Sơn, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 872 360

Fax:            (84-20) 872 364


Khách sạn Thủy Hoa  **

Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 075/ 871 214

Fax:            (84-20) 871 945

Số phòng:   28

Khách sạn Victoria Sapa  ****

Hoàng Diệu, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 522

Fax:            (84-20) 871 539

Khách sạn Việt Hưng 

Xuân Viên, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 556

Khách sạn VPS 

Thác Bạc, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 389

Nhà nghỉ Hoa Hồng 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 263

Nhà nghỉ Ninh Hồng 

Fansipan, Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 334

Nhà nghỉ Orchid 

Thị trấn Sapa, huyện Sapa

Tel:             (84-20) 871 475

 

 

 

 


Comments