Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Thái Nguyện

 
Khách sạn Anh Bốn

Địa chỉ: Tổ 22, PQuang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 1028

 

Khách sạn Bắc Sơn

Địa chỉ: PTrưngVương, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 4978

 

Khách sạn Ban Mai Xanh

Địa chỉ: Tổ 10 đường Bắc Kạn, phường Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3655444

 

Khách sạn Bằng Lăng

Địa chỉ: 664 Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 5851

 

Khách sạn Bến Thành

Địa chỉ: Đường 8, Ph Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 375 1057

 

Khách sạn Dạ Hương 1

Địa chỉ: 16 Quang Trung, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 5453

 

Khách sạn Hoa Hồng

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Đồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 375 9336

 

Khách sạn Hoàng Mấm

Địa chỉ: Số 22 – Lương Thế Vinh – Thái Nguyên, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3841999

 

Khách sạn Hương Trà

Địa chỉ: 233 Thống nhất, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 365 0688

 

Khách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ: 937 Dương Tự Minh, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 375 8777

 

Khách sạn Nam Phương

Địa chỉ: Đường Phù Liễn, PhHoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 375 3937

 

Khách sạn Queenly

Địa chỉ: 6/1 Bắc Kạn, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 5807

 

Khách sạn Sơn Hải

Địa chỉ: Ph Trưng Vương, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 378 3908

 

Khách sạn Sơn Hotel

Địa chỉ: Khu đô thị Xuân Thịnh – Tổ 11 – PĐồng Quang, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3857222

 

Khách sạn Sông Cầu

Địa chỉ: 351 Dương Tự Minh, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 4607

 

Khách sạn Tân Hải Long

Địa chỉ: Phường Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 4603

 

Khách sạn Thái An Dương

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quang Vinh, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 4997

 

Khách sạn Thái Hà

Địa chỉ: 634/1 Bắc Kạn, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 5839

 

Khách sạn Thái Nguyên

Địa chỉ: 2 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 385 5361

 

Khách sạn Victory

Địa chỉ: 140 Hoàng Văn Thụ, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 365335

 

Nhà nghỉ Thắng Lợi

Địa chỉ: 438 Phan Đình Phùng, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3751 057

 

Khách sạn Du lịch Công Đoàn Hồ Núi Cốc

Địa chỉ: Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 382 5312

 

Khách sạn Thái Dương

Địa chỉ: Xã Tân Thái, Đại Từ, Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3825 312

 

Khách sạn DL Công Đoàn

Địa chỉ: X Quy Kỳ, Định Hóa, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 382438

 

Khách sạn Dòng Sông Xanh

Địa chỉ: Xã Đồng Bẩm, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 365 1234

 

Khách sạn Thái Bình

Địa chỉ: Phố Đuổm, Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên

Điện thoại: 0985 434389Comments