Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Thanh Hóa

 

Khách sạn Bắc Nam
Địa chỉ: Bãi tắm B, đường Thanh Niên, P. Bắc Sơn ( cách biển 100m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821382 . ĐTDD: 0903435293

Khách sạn Biển Nhớ
Địa chỉ: Khu A Hồ Xuân Hương, P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.822

Khách sạn Biển Đợi
Địa chỉ: 7b Hồ Xuân Hương, P.Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373).821.727

Khách sạn Bình Dương
Địa chỉ: Bãi tắm B, số 5 Lê Hoàn, phường Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.307

Khách sạn Bình Minh
Địa chỉ: Bãi tắm A, đường Thanh Niên, P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 822770

Khách sạn Bộ Xây Dựng
Địa chỉ: Bãi tắm B, 51 đường Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn( cách biển 10m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373)821080

Khách sạn Bông Hồng
Địa chỉ: 8 Lê Hoàn, P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.403

Khách sạn Bông Sen
Địa chỉ: P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.437

Khách sạn Bưu Điện Sầm Sơn
Địa chỉ: Số 1 Nguyễn Du, P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.822.005

Khách sạn Chămpa
Địa chỉ: P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.822.228

Khách sạn Châu Bình
Địa chỉ: Bãi tắm A, đường Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, (cách biển 10m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 822176 . ĐTDD: 01254326329

Khách Sạn Chiến Thắng
Địa chỉ: Bãi C – Đường Lê Thánh Tông – P.Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) . ĐTDD: 0972.678.667

Khách sạn Dệt Lụa
Địa chỉ: Bãi tắm B, 4 đường Tây Sơn, P. Bắc Sơn( cách biển 20m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821338

Khách sạn Dương Ngọc Minh
Địa chỉ: Bãi tắm C, đường Bà Triệu, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 826892

Khách sạn Hà Nội
Địa chỉ: P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.393

Khách sạn Hà Nội xanh
Địa chỉ: Bãi tắm C, 10 đường Lê Văn Hươu, P. Trung Sơn( cách biển 500m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 827488 . Fax: 0373827489

Khách sạn Hải Cường
Địa chỉ: Bãi tắm A, 17 đường Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821047 . ĐTDD: 0917627819

Khách sạn Hải Thuận
Địa chỉ: Bãi tắm A, 16 đường Lê Hoàn, P. Trường Sơn( cách biển 50m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 823363

Khách sạn Hải Yến
Địa chỉ: Số 5 Đường Bà Triệu, phường Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa

Khách sạn Hồ Gươm
Địa chỉ: Bãi tắm A, 31 đường Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn ( cách biển 10m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373)821100

Khách sạn Hoa Hồng I
Địa chỉ: Bãi A, 35 đường Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn ( cách biển 10m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.505 . Fax: (037)3822479

Khách sạn Hoàng Long
Địa chỉ: 28 Đường Thanh Niên Bãi tắm A, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3822908 . Fax: 0373822908 . ĐTDD: 0975661964

Khách sạn Hồng Nhung
Địa chỉ: Bãi tắm C, đường Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821478

Khách sạn Hưng Thịnh
Địa chỉ: Bãi tắm A, 25 đường Lê Lợi, P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 822053

Khách sạn Hưng Xuyền
Địa chỉ: Bãi tắm C, 13 đường Tống Duy Tân, P. Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 822467 . Fax: 0373 822814

Khách sạn Hương Biển
Địa chỉ: Hồ Xuân Hương, P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.317

Khách sạn Hương Lý
Địa chỉ: Bãi tắm A, 21 đường Lê Lợi , P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821079

Khách sạn Khánh Hưng
Địa chỉ: P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.499

Khách sạn Kim Long
Địa chỉ: Bãi tắm B, 6 đường Lê Lai, P. Bắc Sơn( cách biển 20m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821507

Khách sạn Lam Sơn
Địa chỉ: Bãi tắm B, đường Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn(cách biển 10m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821028 . Fax: 0373821308

Khách sạn Lê Lợi
Địa chỉ: Lê Lợi, P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.327

Khách sạn Mai Trang
Địa chỉ: P.Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.034

Khách sạn Nam Hằng
Địa chỉ: Số 6 Đường Thanh Niên, P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037)2889.345 . Fax: (037)3821.301 . ĐTDD: 0123.585.8686

Khách sạn Nhường Thanh
Địa chỉ: Bãi tắm A, 1 đường Lê Hoàn, P. Trường Sơn( cách biển 50m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821124

Khách sạn Phương Linh
Địa chỉ: Bãi tắm B, Đường Hồ Xuân Hương, P.Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821346 . Fax: (0373) 821346 . ĐTDD: 0982.06.23.99

Khách sạn Phương Thảo
Địa chỉ: 207 Đường Tống Duy Tân, phường Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: 037.3821.230

Khách sạn Quang Sáng I
Địa chỉ: Bãi tắm B, 22 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 827488

Khách sạn Quy Sơn
Địa chỉ: Bãi tắm B, 11 đường Thanh Niên, P. Bắc Sơn( cách biển 200m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821786

Khách sạn Quyết Thắng
Địa chỉ: Bãi tắm A, đường Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 822472

Khách sạn Quỳnh Thu
Địa chỉ: Bãi tắm A, 17 đường Lê Lợi , P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 201253 . ĐTDD: 0979706758

Khách sạn Sầm Sơn
Địa chỉ: P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.339

Khách sạn Sơn Hà
Địa chỉ: P.Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.130

Khách Sạn Sơn Trang
Địa chỉ: Bãi tắm C – Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) . ĐTDD: 0972.678.667

Khách sạn Sông Mã
Địa chỉ: Bãi B Hồ Xuân Hương, P.Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.312

Khách sạn T&T
Địa chỉ: Bãi tắm B, đường Thanh Niên, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821235

Khách sạn Tân Trường Sơn Sầm Sơn
Địa chỉ: ố 05 Đường Lê Văn Hưu – bãi tắm C – Cách biển 20m, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037)

Khách sạn Thái Bình Dương
Địa chỉ: Bãi tắm B, đường Lê Lai, P. Bắc Sơn( cách biển 50m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 823888 . Fax: 0373 822689

Khách sạn Thắng Lợi
Địa chỉ: Bãi tắm A, 7 đường Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn ( cách biển 20m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821511 . ĐTDD: 0914403116

Khách sạn Thanh Hợi
Địa chỉ: Bãi tắm C, 43 đường Thanh Niên, P. Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0372) 212330

Khách sạn Thanh Tùng
Địa chỉ: Bãi tắm C, 21 đường Bà Triệu, P. Bắc Sơn( cách biển 100m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821550 . ĐTDD: 0912603692

Khách sạn Thảo Hương ( khách sạn Hoa Hồng cũ )
Địa chỉ: Bãi tắm A, 21 đường Hồ Xuân Hương, P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821263 . ĐTDD: 0913373756

Khách sạn Thiên Hoàng
Địa chỉ: Bãi tắm C, 52 đường Thanh Niên, P. Trung Sơn ( cách biển 200m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 827235 – 0977227724

Khách sạn Thùy Dương
Địa chỉ: Bãi tắm C, đường Tống Duy Tân, P. Bắc Sơn( cách biển 300m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 822623

Khách sạn Thuỳ Dương II
Địa chỉ: 33 đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: 0373.821.288

Khách sạn Thủy Tiên
Địa chỉ: Tx.Sầm Sơn, Thanh Hóa, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.454

Khách sạn Trung Đông
Địa chỉ: Bãi tắm B, 2 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn ( cách biển 50m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821685 . Fax: 0373 821685

Khách sạn Trường Giang
Địa chỉ: Bãi tắm B, 4 đường Lê Lai , P. Bắc Sơn( cách biển 20m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821608 . Fax: 0373826690

Khách sạn Tuyền Châu
Địa chỉ: Đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.827.333

Khách sạn Vân Thành
Địa chỉ: 11 Bà Triệu, P.Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.441

Khách sạn Việt Anh
Địa chỉ: Lê Lai, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.822.747

khách sạn Vinh Quang
Địa chỉ: Bãi tắm C, 23 đường Bà Triệu, P. Bắc Sơn( cách biển 50m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821496 . ĐTDD: 0904004149

Khách sạn Điện Lực
Địa chỉ: Bãi Tắm C, Đường Hồ Xuân Hương, phường Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: 0372.212.088

Khách sạn Đồng
Địa chỉ: Bãi tắm B, đường Lê Lai, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 822126

Khách sạn Đồng Khánh
Địa chỉ: 15 Bà Triệu, P.Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) 3.821.515

Khách sạn Đức Anh
Địa chỉ: Bãi tắm A, 3 đường Lê Hoàn, P. Trường Sơn( cách biển 50m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821225

Khách sạn Đức Thành
Địa chỉ: 57 Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn Đức Thuận
Địa chỉ: Bãi tắm A, 24 đường Thanh Niên, P. Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 822143

Nhà khách binh đoàn Quyết Thắng
Địa chỉ: Bãi tắm B, 8 đường Lê Lai , P. Bắc Sơn( cách biển 20m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821853 . Fax: 0373821696

Nhà nghỉ Bình Nguyên
Địa chỉ: Bãi tắm B, 22 đường Nguyễn Văn Cừ, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821109 . ĐTDD: 01682499456

Nhà nghỉ Bộ Công Thương
Địa chỉ: Bãi tắm B, 6 đường Tây Sơn, P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821287

Nhà nghỉ Bộ Ngoại Giao
Địa chỉ: Bãi tắm B, đường Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn( cách biển 10m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373)826218

Nhà nghỉ Bộ quốc phòng, Đoàn an điều dưỡng 296 sầm sơn, F2-F3
Địa chỉ: Bãi tắm B, đường Hồ Xuân Hương, P. Bắc Sơn( cách biển 10m), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 821248 . Fax: 0373822414

Nhà nghỉ Công Đoàn Thanh Hóa
Địa chỉ: Bãi tắm C, 17 đường Võ Thị Sáu, P. Bắc Sơn ( cách biển 1km), Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại: (037) . ĐTDD: 01699020997


Comments