Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Vĩnh Phúc

 
Khách sạn, nhà nghỉ tại Vĩnh Yên

Khách sạn Sông Hồng

Địa chỉ: 189 đường Lam Sơn, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113250199

 

Khách sạn Vĩnh Yên

Địa chỉ: Số 69 đường Lý Bôn, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861250

 

Khách sạn Hoàng Linh

Địa chỉ: Khu Hành chính 9, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113845077

 

Khách sạn Ngọc Lan

Địa chỉ: Số 1 Trần Phú, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861470

 

Khách sạn Thái Dương

Địa chỉ: Số 36 Đầm Vạc, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113766688

 

Khách sạn An Du

Địa chỉ: Số 339 đường Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113720888

 

Khách sạn Hoàng Quy

Địa chỉ: Số 7 Hà Huy Lập, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113840884

 

Khách sạn Phương Hoa

Địa chỉ: Số 47 phố chùa Hà, Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113845999

 

Khách sạn Kim Vũ

Địa chỉ: Km số 4 Số 773 đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113847225

 

Khách sạn Hoàng Gia

Địa chỉ: Khu hành chính số 4 nhà 179 đường Tần Quốc Tuấn, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861432

 

Khách sạn Hồng Ngọc

Địa chỉ: Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113860891

 

Khách sạn Hồng Ngọc 3

Địa chỉ: Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113848892

 

Khách sạn Sông Quê

Địa chỉ: Địa chỉ: Số 11 đường Tô Hiến Thành, Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113867537

 

Khách sạn Việt Anh

Địa chỉ: Số 9 đường Tô Hiến Thành, phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113867473

 

Khách sạn Kim Anh

Địa chỉ: Số 1 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02112211777

Di Động: 0975887777

 

Khách sạn Hoàng Yến 2

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113717820

 

Khách sạn Diệu Linh

Địa chỉ: Đường Mê Linh, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113845442

 

Khách sạn Hoàng Long

Địa chỉ: Số 65 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113210614

 

Khách sạn Dạ Hương

Địa chỉ: Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113470488

 

Khách sạn Va2xuco

Địa chỉ: Xóm An Định, Đầm Vạc, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113 471488

 

Khách sạn Vân Đức

Địa chỉ: Số 18 ngõ 10, Phố Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113841409

 

Khách sạn Hoàng Long

Địa chỉ: 185 Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113696355, 02113726707

 

Khách sạn Yến Ngọc

Đ/c: 268, Nguyễn Tất Thành, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

ĐT: 0211 3595 689; DĐ: 0913 312 926

 

Khách sạn Trung Du

Đ/c: Mậu Thông, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Hotline: 0982354592 Tel: 02113626626 Fax: 02113626626

 

Nhà nghỉ Hoàng Tử

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113862680

 

Nhà nghỉ An Cát Thịnh

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113840866

 

Nhà nghỉ Châu Anh

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113840416

 

Nhà nghỉ Châu Loan

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113862425

 

Nhà nghỉ Hương Giang

Địa chỉ: Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861989

 

Nhà nghỉ Hương Lúa

Địa chỉ: Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113862853

 

Nhà nghỉ Hồng Duyên

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113862082

 

Nhà nghỉ Hoài Linh

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113842550

 

Nhà nghỉ Linh Nam

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113844140

 

Nhà nghỉ Mạnh Hùng

Địa chỉ: Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

 

Nhà nghỉ Ngư Ý

Địa chỉ: Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113841628

 

Nhà nghỉ Phương Anh I

Địa chỉ: Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113862694

 

Nhà nghỉ Phương Quỳnh

Địa chỉ: Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113867082

 

Nhà nghỉ Ngọc Anh

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113211737

 

Nhà nghỉ Thu Yên

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113842074

 

Nhà nghỉ Huy Hoàng

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0912848386

 

Nhà nghỉ Tú Lan

Địa chỉ: Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113843025

 

Nhà nghỉ Trà My

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113841640

 

Nhà nghỉ Hải Yến

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113843002

 

Nhà nghỉ Minh Huyền

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113843625

 

Nhà nghỉ Thành Đạt

Địa chỉ: Phường Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113241070

 

Nhà nghỉ Mỹ Anh

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113841388

 

Nhà nghỉ 386

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113211869

 

Nhà nghỉ Vĩnh Long

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861608

 

Nhà nghỉ Trúc Linh

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113253011

 

Nhà nghỉ Thanh Huyền

Địa chỉ: Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113861645

 

Nhà nghỉ Nam Thành

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

 

Nhà nghỉ Phương Nam

Địa chỉ: Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113860220

 

Nhà nghỉ Ngọc Hương

Địa chỉ: Phường Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113860051

 

Nhà nghỉ Đại Phúc II

Địa chỉ: Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113866164

 

Nhà nghỉ Phương Chinh

Địa chỉ: Phường Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113460855

 

Nhà nghỉ Hùng Anh

Địa chỉ: Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113867649

 

Nhà nghỉ Hoài Thu

Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113727188

 

Nhà nghỉ Hoàng Vân

Địa chỉ: Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113727405

 

Nhà Khách Đầm Vạc

Địa chỉ: Phường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113710276

 

Nhà nghỉ An Bình

Địa chỉ: Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113696368

 

2. Khách sạn, nhà nghỉ tại Bình Xuyên

Khách sạn Dương Gia

Địa chỉ: Đường 310, KCN Bá Thiện, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3898868 – 0211 3584777

 

Khách sạn Diệu Linh

Địa chỉ: Khu phố I – Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3866018

 

Khách sạn Tầm Xuân

Địa chỉ: Khu phố I – Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113866115

 

Nhà nghỉ Phúc Vinh

Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113898765

 

Nhà nghỉ Hải Đăng

Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113888567

 

Nhà nghỉ Thanh Thanh

Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113866850

 

Nhà nghỉ Thịnh Hưng

Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113898246

 

Nhà nghỉ Đại Phúc

Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113866169

 

Nhà nghỉ Thu Trang

Địa chỉ: Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113592592

 

Nhà nghỉ Hoàng Phương

Địa chỉ: Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113866660

 

Nhà nghỉ Thu Hương

Địa chỉ: Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113212383

 

Nhà nghỉ Hoàng Mai

Địa chỉ: Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113596469

 

Nhà nghỉ Khánh Hưng

Địa chỉ: Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113

 

Nhà nghỉ Xuân Phương

Địa chỉ: Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113

 

Nhà nghỉ Dạ Lan

Địa chỉ: Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113

 

Nhà nghỉ Quê Hương

Địa chỉ: Tam Hợp, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113

 

Nhà nghỉ Bảo Châu II

Địa chỉ: Thắng Lợi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113

 

Nhà nghỉ Thành Đạt

Địa chỉ: Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113

 

Nhà nghỉ Thành Luân

Địa chỉ :Khu I, Thị trấn Lập Thạch, Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh Phúc‎

Điện thoại : 0211 3890367

 

Nhà nghỉ Kim Ngân

Địa chỉ: Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3636077

 

Nhà nghỉ Huy Hoàng

Địa chỉ: Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3636091

 

2. Khách sạn, nhà nghỉ tại Phúc Yên

Khách sạn Ngọc Hà

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại:0211 3875679

 

Khách sạn Phú Hưng

Địa chỉ: Thôn Khả Do – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856004

 

Khách sạn Hưng Hải

Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856013

 

Khách sạn Linh

Địa chỉ: Khu A Hồ Đải Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856356

 

Khách sạn Thái Sơn

Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856308

 

Khách sạn Sen Vàng

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856868

 

Khách sạn Hoa Mai

Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856076

 

Khách sạn Mê Linh

Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856021

 

Khách sạn Hoàng Phương

Địa chỉ: Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3533333

 

Khách sạn Tứ Anh

Địa chỉ: Số 61 đường Hùng Vương – Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3548668

 

Khách sạn Thanh Long

Địa chỉ: Số 2 Phố Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3869086

 

Khách sạn Xuân Hòa

Địa chỉ: Xuân Hòa – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3863053

 

Khách sạn Love Hotel

Địa chỉ: Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0948268268

 

Nhà nghỉ Hoa Biển

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3850120

 

Nhà nghỉ Tuyết Dũng

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3869679

 

Nhà nghỉ Bảo Châu

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3873835

 

Nhà nghỉ Thanh Bình

Địa chỉ: Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3854046

 

Nhà nghỉ Phương Thanh

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856005

 

Nhà nghỉ Phúc Yên

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856028

 

Nhà nghỉ Sáng Tác

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856009

 

Nhà nghỉ Cách Mạng Lão Thành

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856086

 

Nhà nghỉ Hằng Anh

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856178

 

Nhà nghỉ Phước An

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856020

 

Nhà nghỉ Sao Mai

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3531174

 

Nhà nghỉ Tiên Long

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3874814

 

Nhà nghỉ Bắc Nam

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3870671

 

Nhà nghỉ Phương Nam

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3868762

 

Nhà nghỉ Hoa Mai

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856076

 

Nhà nghỉ Quang Bình

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3548900

 

Nhà nghỉ Trà My

Địa chỉ: Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3520932

 

Nhà nghỉ Hải Đăng

Địa chỉ: 117 Nghiêm Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3856888 – 0913 047575

 

Nhà nghỉ Sông Lô

Địa chỉ:  Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3858036

 

3. Khách sạn, nhà nghỉ tại Tam Đảo

Khách sạn Hương Rừng

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824333

 

Khách sạn Hạ Long

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824206

 

Khách sạn Mi Mi

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824231

 

Khách sạn Thế Giới Xanh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824276

 

Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824304

 

Khách sạn Suối Bạc

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824275

 

Khách sạn Hanvet

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

ĐT: 02113816868

 

Khách sạn Cây Thông

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824271

 

Khách sạn Huyền Trang

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824262

 

Khách sạn Tam Đảo Star

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824246

 

Khách sạn Anh Đào

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824209

 

Khách sạn Hương Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824258

 

Khách sạn Mê La

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824321

 

Khách sạn Mỹ Linh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824357

 

Nhà nghỉ An Định

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824285

 

Resort Benvedere

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824149

 

Khách sạn Kim Liên

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824 320

 

Khách sạn Hồng Minh

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Homephone: 02113 824 355

 

Khách sạn Gia lê

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 382469 – 0918200588

 

Khách sạn Anh Đức

Địa chỉ: Thôn 1 – Thị trấn Tam Đảo

ĐT: 0211 3824 898 – 0978 217 097 – 0976 919 792

 

Nhà nghỉ Hòa Bình

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824230

 

Nhà nghỉ Phương Linh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824203

 

Nhà nghỉ An Phú

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824095

 

Nhà nghỉ Ánh Dương

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824225

 

Nhà nghỉ Công đoàn Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824210

 

Nhà nghỉ Chân Mây

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824244

 

Nhà nghỉ Hàng Không

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824450

 

Nhà nghỉ Hương Liên

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824282

 

Nhà nghỉ Hồ Xanh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824277

 

Nhà nghỉ Hồng Nhung

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824232

 

Nhà nghỉ Hoàng Anh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824259

 

Nhà nghỉ Hoàng Long

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824341

 

Nhà nghỉ Hoa Ngàn

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824250

 

Nhà nghỉ Minh Tâm

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824227

 

Nhà nghỉ Ngọc Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824169

 

Nhà nghỉ Quang Minh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824359

 

Nhà nghỉ STVH Tam Đảo

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824248

 

Nhà nghỉ Tư Phương

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824312

 

Nhà nghỉ Tam Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824237

 

Nhà nghỉ Thanh Bình

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824251

 

Nhà nghỉ Việt Hoa

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824297

 

Nhà khách Tỉnh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824234

 

Nhà nghỉ Sân Vận Động

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824353

 

Nhà nghỉ Điều Dưỡng CA

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824233

 

Nhà nghỉ BT Trung Ương

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824237

 

Nhà nghỉ Vân Anh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824375

 

Nhà nghỉ Phương Vy

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824195

 

Nhà nghỉ Ánh Phượng

Địa chỉ: Hồ Sơn – Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113853316

 

Nhà nghỉ Thanh Bình II

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113824273

 

Nhà khách trung tâm điều dưỡng người có công Tam Đảo

Địa chỉ: Khu 1-Thị trấn Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại  : 0211 3 824 999

 

4. Khách sạn, nhà nghỉ tại Tam Dương, Vĩnh Tường

Khách sạn Hoàng Yến

Địa chỉ: Cụm KTXH Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113614018


Nhà nghỉ Trung Du

Địa chỉ: Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113833044

 

Nhà nghỉ Ngọc Hà

Địa chỉ: Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113611036

 

Nhà nghỉ Thanh Tám

Địa chỉ: Hướng Đạo, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113897197

 

Nhà nghỉ Thu Hằng

Địa chỉ: Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113833087

 

Nhà nghỉ Anh Vũ

Địa chỉ: Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113272604

 

Khách sạn Hoàng Vũ

Địa chỉ: Xã Vũ Di – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3781369

 

Nhà nghỉ Vạn Xuân

Địa chỉ: Xã Vân Tường – Huyện Vĩnh Tường – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3839 567


Comments