Khách sạn‎ > ‎

Khách sạn tại Vĩnh Long

 
Khách sạn Thái Bình 
Địa chỉ: 53/9 Phạm Thái Bường, P.4, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3833214

Khách sạn An Bình 
Địa chỉ: 3 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3282514

Khách sạn Cửu Long 
Địa chỉ: Số 01 đường 1/5, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3823656

Khách sạn Hoàng Hảo 
Địa chỉ: 234A Ấp Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3816848

Khách sạn Nam Phương 
Địa chỉ: 11 Lê Lợi, P.1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3822226

Khách sạn Hương Hạnh
Điện thoại : (070) 3822 205/ 2219 68
Địa chỉ : 33/6 Mậu Thân, Tp. Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Hương Mai
Điện thoại: (070) 3825 761
Địa chỉ : 33/15A Phạm Thái Bường, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Trường An 
Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 382 3161

Khách sạn Ngũ Long
Điện thoại : 070 3827147
Địa chỉ : 34 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Ngôi Sao
Điện thoại : 070 3836151
Địa chỉ : 81A Trưng Nữ Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Ngọc Trâm
Điện thoại : 070 3836867
Địa chỉ : 1/4 đường 30/4, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Ngọc Trang
Điện thoại : 070 3832581
Địa chỉ : 18 Hùng Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Lạc Long
Điện thoại : 070 3822099
Địa chỉ : 2G Hùng Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Phụng Hoàng 1
Điện thoại : 070 3825185
Địa chỉ : 2H Hùng Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Phượng Hoàng
Điện thoại : 070 3822156
Địa chỉ : 2R Hùng Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Vân Trang
Điện thoại : 070 2220198
Địa chỉ : 3D Hưng Đạo Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Ánh Hồng
Điện thoại : 070 3912590
Địa chỉ : 1/2 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Hoa Ngọc
Điện thoại : 0903 942590 – 070 3837838
Địa chỉ : 1/6 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Trung Kiên
Điện thoại : 070 3827916
Địa chỉ : 1/6A Lưu Văn Liệt, Phường 2, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Phương Thảo
Điện thoại : 070 3822848
Địa chỉ : 105 Nguyễn Huệ, Phường 2, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Nhật Tân
Điện thoại : (070) 3815 813
Địa chỉ : 60C ấp Tân Hưng, Tân Hòa, Tp. Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Tài Nguyên
Điện thoại : 070 3827235
Địa chỉ : 60/12 Mậu Thân, Phường 3, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Xuân Hương
Điện thoại : 070 823350
Địa chỉ : 245A Phạm Hùng, Phường 9, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Hồng Phượng
Điện thoại : 070 3827352
Địa chỉ : 286, QL 1A, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Nguyễn Mai
Điện thoại : 070 815840
Địa chỉ : 217B Tân Thạnh, Tân Hội, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Khách sạn Phụng Hoàng
Địa chỉ : Số 2H Hùng Vương, Phường 1, Tp Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3825185 – 0939 205932

Khách sạn Hương Hạnh
Địa chỉ : 33/6 Mậu Thân, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3822205

Nhà Nghỉ Tiến Phong
Điện thoại : 070 3825819
Địa chỉ : 61/22A Mậu Thân, Phường 3, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long

Nhà nghỉ Đông Phương
Điện thoại : 070 2288387
Địa chỉ : 67/26B Phó Cơ Điều, Phường 4, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Nhà Khách Công Đoàn
Điện thoại : 070 3827852
Địa chỉ : 270 Phạm Hùng, P.9; Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long

Nhà nghỉ Thanh Bình 
Địa chỉ: 55A Đinh Tiên Hoàng, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 382 1044

Nhà nghỉ Khánh Phong 
Địa chỉ: 80/4A Khóm 4 Phó Cơ Điều, Tp Vĩnh Long, Vĩnh Long, Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3829812


Comments