Lịch khởi hàng tour nước ngoài


TRUNG QUỐC ĐƯỜNG BỘ (SỬ DỤNG CMT, HỘ CHIẾU)

SỐ TT

LỊCH TRÌNH

SỐ NGÀY

KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

BOOKING

01

Nam Ninh - Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thành cổ Càn Châu Cát Thủ

5N/4Đ

21/3

8.918.000đ

Call: 0914425788

02

Trương Gia Giới – Vũ Lăng Nguyên – Hoàng Thạch Trại – Đại Hiệp Cốc – Bảo Phong Hổ

5N/4Đ

29/3

7.668.000đ

Call: 0914425788

03

Nam Ninh mua sắm

3N/2Đ

30/3

2.668.000đ

Call: 0914425788

04

Nam Ninh - Quế Lâm

4N/3Đ

22, 30/3

3.918.000đ

Call: 0914425788

05

Nam Ninh – Bắc Hải

4N/3Đ

5, 12, 19/4

3.708.000đ

Call: 0914425788

06

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến
(2 chặng tàu khứ hồi N.Ninh – Q.Châu)

5N/4Đ

29/3

5.998.000đ

Call: 0914425788

07

Côn Minh - ALư - Thạch Lâm

7N/6Đ

20, 27/3

6.628.000đ

Call: 0914425788

08

Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang

8N/7Đ

20, 27/3

10.378.000đ

Call: 0914425788


LIÊN TUYẾN TRUNG QUỐC – HỒNG KÔNG (SỬ DỤNG HỘ CHIẾU)

SỐ TT

LỊCH TRÌNH

SỐ NGÀY

KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

BOOKING

01

Hà Nội - Bắc Kinh

4N/3Đ

17, 31/3

12.248.000đ

Call: 0914425788

02

Hà Nội - Bắc Kinh - Thượng Hải

5N/4Đ

31/3

13.918.000đ

Call: 0914425788

03

HN - B.Kinh - T.Hải - H.Châu - T.Châu(bay VN)

7N/6Đ

30/3

15.168.000đ

Call: 0914425788

04

Hồng Kông - Disney Land

4N/3Đ

23, 29/3

13.708.000đ
14.538.000đ

Call: 0914425788

05

H.Kông - Q.Châu – T.Quyến

6N/5Đ

19, 31/3

14.748.000đ

Call: 0914425788


ĐÔNG NAM Á

SỐ TT

LỊCH TRÌNH

SỐ NGÀY

KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

BOOKING

01

Bangkok - Pattaya

5N/4Đ

21, 29/3

7.878.000đ

Call: 0914425788

02

Singapore - Đảo Sentosa

4N/3Đ

29/3

12.878.000đ

Call: 0914425788

03

Singapore - Malaysia

7N/6Đ

29/3

14.128.000đ

Call: 0914425788

04

TPHCM - Siem Riep - Phnom Penh

5N/4Đ

Thứ tư hàng tuần

5.588.000đ

Call: 0914425788

05

Siem Riep - Phnom Penh

4N/3Đ

29/3

10.998.000đ

Call: 0914425788

06

Myanmar

4N/3Đ

30/3

12.878.000đ

Call: 0914425788

07

Seoul - Cheju

6N/5Đ

21/3

21.848.000đ

Call: 0914425788

08

Seoul - Pusan - Đảo Cheju

7N/6Đ

19, 26/3

23.518.000đ

Call: 091442578

TRUNG QUỐC ĐƯỜNG BỘ (SỬ DỤNG CMT, HỘ CHIẾU)

SỐ TT

LỊCH TRÌNH

SỐ NGÀY

KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

BOOKING

01

Nam Ninh mua sắm
Với mức giá ưu đãi tri ân khách hàng nhân dịp Newstar Tour tròn 10 tuổi

3N/2Đ

28, 29, 30/4

2.668.000đ

Call: 0914425788

02

Nam Ninh - Quế Lâm

4N/3Đ

28, 29/4

4.748.000đ

Call: 0914425788

03

Nam Ninh – Bắc Hải

4N/3Đ

28, 29/4

4.128.000đ

Call: 0914425788

04

Nam Ninh - Trương Gia Giới – Vũ Lăng Nguyên – Hoàng Thạch Trại – Đại Hiệp Cốc – Bảo Phong Hổ - Thiên Môn Sơn

5N/4Đ

26, 28/4

8.918.000đ

Call: 0914425788

05

Nam Ninh - Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thành cổ Càn Châu Cát Thủ

5N/4Đ

26, 28/4

9.858.000đ

Call: 0914425788

06

Nam Ninh - Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Thành cổ Càn Châu Cát Thủ

6N/5Đ

26/4

10.478.000đ

Call: 0914425788

07

Nam Ninh - Quảng Châu - Thâm Quyến

5N/4Đ

27, 28/4

6.418.000đ

Call: 0914425788

08

Côn Minh - Thạch Lâm - Đại Lý - Lệ Giang

7N/6Đ

26, 27/4

7.048.000đ

Call: 0914425788

09

C.Minh - T.Lâm - Đại Lý - Lệ Giang

8N/7Đ

25, 26/4

11.208.000đ

Call: 0914425788


LIÊN TUYẾN TRUNG QUỐC – HỒNG KÔNG (SỬ DỤNG HỘ CHIẾU)

SỐ TT

LỊCH TRÌNH

SỐ NGÀY

KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

BOOKING

01

Bắc Kinh – Thượng Hải

5N/4Đ

28/4

15.378.000đ(Tàu thường)
16.418.000đ(Tàu cao tốc)

Call: 0914425788

02

T.Hải - H.Châu - T.Châu – Bắc Kinh(Bay VN)

7N/6Đ

25/4

16.628.000đ

Call: 0914425788

03

Hồng Kông - Disney Land

4N/3Đ

28, 29/4

17.478.000đ

Call: 0914425788

04

H.Kông - Q.Châu – T.Quyến

6N/5Đ

26, 28/4

17.038.000đ

Call: 0914425788

ĐÔNG NAM Á

SỐ TT

LỊCH TRÌNH

SỐ NGÀY

KHỞI HÀNH

GIÁ TOUR

BOOKING

01

Bangkok - Pattaya

5N/4Đ

26/4 TG

26/4 VN

27, 28/4 TG

29/4 TG

8.918.000Đ

9.338.000Đ

9.548.000Đ

9.128.000Đ

Call: 0914425788

02

Singapore - Đảo Sentosa

4N/3Đ

26/4 VN

29/4 VN

29/4 SQ

13.918.000Đ

14.128.000Đ

13.288.000Đ

Call: 0914425788

03

Singapore - Malaysia

7N/6Đ

26, 28/4

30/4

15.378.000Đ

14.748.000Đ

Call: 0914425788

04

Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng

5N/4Đ

27/4

18.858.000Đ

Call: 0914425788

05

Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng

6N/5Đ

26/4

20.168.000Đ

Call: 0914425788

06

Seoul – Cheju - Everland

6N/5Đ

27/4

23.498.000Đ

Call: 0914425788

07

Seoul – Pusan - Đảo Cheju

7N/6Đ

28/4

26.208.000Đ

Call: 0914425788