Tuyến tàu lửa Hà Nội - Nha Trang

 

BẢNG GIỜ TÀU  TUYẾN HÀ NỘI - NHA TRANG

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

TN 1

GA ĐẾN

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

13.10

NHA TRANG

21.14

22.04

11.36

08.27

17.43

 


BẢNG GIỜ TÀU 2015 TUYẾN NHA TRANG - HÀ NỘI

MÁC TÀU

SE 2

SE 4

SE 6

SE 8

TN 2

GA ĐẾN

NHA TRANG

03.13

04.52

16.21

13.18

21.17

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

03.30Comments