Tuyến tàu lửa Hà Nội - Đà Nẵng

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

SE 19

TN 1

GA ĐẾN

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

20.10

13.10

ĐÀ NẴNG

11.26

13.00

01.28

22.25

12.20

06.49

 


BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI

MÁC TÀU

SE 2

SE 4

SE 6

SE 8

SE 20

TN 2

GA ĐẾN

ĐÀ NẴNG

12.31

13.58

02.47

22.44

18.40

08.15

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

12.33

03.30Comments