Tuyến tàu lửa Hà Nội - Đồng Hới

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

SE 19

TN 1

GA ĐẾN

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

20.10

13.10

ĐỒNG HỚI

05.35

07.25

19.22

16.21

06.24

00.19

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI

MÁC TÀU

SE 2

SE 4

SE 6

SE 8

SE 20

TN 2

GA ĐẾN

ĐỒNG HỚI

18.30

19.37

09.01

04.35

00.34

15.15

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

12.33

03.30
Comments