Tuyến tàu lửa Hà Nội - Huế

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - HUẾ

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

SE 19

SE17

TN 1

GA ĐẾN

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

20.10

20.40

13.10

HUẾ

08.48

10.27

22.42

19.47

09.42

11.17

03.39

 

BẢNG GIỜ TÀU  TUYẾN HUẾ - HÀ NỘI

MÁC TÀU

SE 2

SE 4

SE 6

SE 8

SE 20

TN 2

GA ĐẾN

HUẾ

15.23

16.39

05.31

01.28

21.26

12.06

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

12.33

03.30
Comments