Tuyến tàu lửa Bắc - Nam: Hà Nội - TP.HCM

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - SÀI GÒN 

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

TN 1

GA ĐẾN

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

13.10

SÀI GÒN

04.39

05.20

20.03

16.05

02.30

 

BẢNG GIỜ TÀU  TUYẾN SÀI GÒN - HÀ NỘI

MÁC TÀU

SE 2

SE 4

SE 6

SE 8

TN 2

GA ĐẾN

SÀI GÒN

19.30

22.00

09.00

06.00

13.10

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

03.30
Comments