Tuyến tàu lửa Hà Nội - Vinh

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - VINH

 

MÁC TÀU

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

SE 19

NA 1

NA 3

TN 1

GA ĐẾN

HÀ NỘI

19.30

22.00

09.00

06.00

20.10

22.30

23.00

13.10

VINH

01.34

03.25

15.04

12.01

02.18

05.35

6.22

19.38

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN VINH - HÀ NỘI


MÁC TÀU

SE 2

SE 4

SE 6

SE 8

SE 20

NA 2

NA 4

TN 2

GA ĐẾN

VINH

22.44

23.46

13.20

09.19

05.43

21.20

19.45

20.21

HÀ NỘI

04.50

05.30

19.58

15.33

12.33

03.54

3.00

3.30Comments