Các tuyến xe từ bến xe Lương Yên đi các tỉnh.


 

TUYẾN                                  Giờ xuất bến                                  BẾN ĐẾNHẢI PHÒNG

 

Tam Bạc

từ 5h00 đến 21h00, 10phút/chuyến

An Lão

08h35, 11h25, 15h05, 16h25, 17h45, 21h15

  

HẢI DƯƠNG

7h30, 9h00, 9h45,

Thanh Hà

 

Thanh Hà

14h00, 16h00, 16h45

Ninh Giang

12h45

  

HƯNG YÊN

 

Cống Tráng

11h30

  

Phố Giác

8h30

  

TX Hưng Yên

9h00, 9h15, 16h00, 16h30

  

QUẢNG NINH

 

Bãi Cháy

từ 5h30 đến 17h30, 30 phút/chuyến

Cẩm Phả

từ 5h30 đến 17h30, 30 phút/chuyến

Móng Cái

04h30, 6h00, 6h30, 7h00, 7h30, 8h00, 9h00, 17h30, 19h00, 20h00, 20h30, 20h45, 21h00, 18h00

  

HÀ GIANG

 

Xín Mần

03h00

  

VĨNH PHÚC

 

Yên Lạc

15h00

  

PHÚ THỌ

 

TX Phú Thọ

13h15

  

LẠNG SƠN

 

TP L.Sơn

từ 5h00 đến 18h30, 15 phút/chuyến

Đồng Đăng

8h40, 9h10, 11h20, 17h15, 17h45

Tân Thanh

8h00, 5h40, 12h45, 14h50

Hữu Lũng

12h15, 13h30, 14h00

  

THÁI NGUYÊN

 

Định Hoá

14h00

  

BẮC KẠN

 

Chợ Đồn

13h15

TX B.Kạn

12h15

  

CAO BẰNG

 

TX Cao Bằng

5h30, 6h00, 6h45, 7h30, 8h15, 9h00, 9h45, 10h30

  

BẮC GIANG

 

Hiệp Hoà

7h00 (T2,3,4,5), 9h00 (T2,3,4,5), 10h20, 15h50, 17h20 (T6,7,CN), 16h00 (T6,7,CN)

Sơn Động

6h00, 9h30, 11h50, 13h30

TX Bắc Giang

09h30, 16h30

  

THÁI BÌNH

 

TP Thái Bình

từ 5h30 đến 18h00, 30 phút/chuyến

Hưng Hà

14h20

  

NAM ĐỊNH

 

Xuân Trường

7h15, 12h30, 13h20, 14h00, 15h45, 16h30

  

NINH BÌNH

 

Kim Sơn

12h30

  

THANH HOÁ

 

Bỉm Sơn

14h00

BX Nam

13h00

Sầm Sơn

09h00, 11h00

Nga Sơn

13h30

  

NGHỆ AN

 

TP Vinh

11h00

  

TP.HỒ CHÍ MINH

 

BX Miền Đông

5h00, 7h00, 9h00, 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 19h00, 21h00, 23h00, 8h45

  

QUẢNG BÌNH

 

Ba Đồn

17h30, 02 ngày/chuyến

Đồng Hới

18h30

  

QUẢNG TRỊ

 

Đông Hà

17h30

Đông Hà

16h30

  

GIA LAI

 

Đức Long

7h45, 02 ngày/chuyến

 

Các tuyến xe buýt kế cận

TUYẾN

Giờ

BẾN ĐẾN

xuất bến

BẮC NINH-204

 

BX Đông Côi

từ 5h00 đến 20h00, 15-20 phút/chuyến

  

BẮC GIANG-203

 

BX Bắc Giang

từ 5h00 đến 18h30, 10-15 phút/chuyến

  

HẢI DƯƠNG-202

 

BX Hải Dương

từ 5h00 đến 19h00, 10-15 phút/chuyến

  

HƯNG YÊN-205

 

BH Bán Nguyệt

từ 5h00 đến 20h00, 10-15 phút/chuyến