Xe bus TP.HCM - Dak Lak | xe khach sai gon dak lak

 
Nhà xe:   Xe khách Sơn Hương 

Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột. 
Lộ trình:   Khởi hành 18h hàng ngày. 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0914.117.374 - 0935.482.728 


Nhà xe:   Xe khách Cường Em 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Địa chỉ: 23 Lý Tự Trọng,Buôn Ma Thuột. 
Tiện ích:   Máy Lạnh 
Sđt:   (0500) 629.2948 
           0914.052.929 
           0914.052.929


Nhà xe:   Xe khách Dung Nghĩa 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Khởi hành từ Sài Gòn lúc 11h,12h,19h,20h. 
            Khởi hành Buôn Ma Thuột: 8h,9h,20h,21h. 
            Liên hệ Sài Gòn: 265 Hoàng Văn Thụ,P2,Tân Bình (đối diện công vien oàng Văn Thụ) 
Tiện ích:   Máy Lạnh 
Sđt:   (08) 3846.1776 - 0914.002.929


Nhà xe:   Xe khách Tám Ế 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Sài Gòn: khởi hành tại bến xe miền Đông lúc 21h . Phước An: xuất bến lúc 20h 
Tiện ích:   Máy Lạnh 
 Sđt:   0932.505.878 - 0979.101.686 


Nhà xe:   Công ty CP vận tải ô tô Đắk Lắk 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            08:00/ 21:00 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Giường nằm: 240,000 
Sđt:   0500 3 936 936


Nhà xe:   Cty CPVT tốc hành Mai Linh 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            07:00/22:00 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Ghế nằm: 190,000 Giường nằm: 240,000 
Sđt:   0839292929


Nhà xe:   Công ty CP xe khách Đắk Lắk 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            09:00/21:30 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 190,000 Loại 3: 180,000 
   Sđt:   0500 3876 924


Nhà xe:   Công ty TNHH TM và VT Anh Khoa 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            09:00/22:00 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 180,000 Ghế nằm: 230,000 Giường nằm: 250,000 
Sđt:   05 5117211 
           050 848484


Nhà xe:   Cty TNHH VTTH Kumho Samco 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            09:00/22:00 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 195,000 Giường nằm: 240,000 
Sđt:   (84-8) 3 5112112


Nhà xe:   Công ty VTHK Cao Nguyên 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            05:00/21:00 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 3: 180,000 
Sđt:   050 3 865 313


Nhà xe:   Cty xe khách Buôn Ma Thuột 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            05:00/21:00 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 3: 180,000 
Sđt:   (0500) 3876785 


Nhà xe:   HTX vận tải DV và DL Sài Gòn 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            05:00/21:00 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 190,000 Loại 2: 180,000 Loại 3: 150,000 
Sđt:   08 38 991 602 


Nhà xe:   HTX vận tải huyện Dăk Lắk 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            20:00/20:00 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 170,000 Loại 3: 140,000 Ghế nằm: 220,000 
Sđt:   0500 586 070 


Nhà xe:   HTX XKLT và DL Đông Bắc 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột 
Lộ trình:   Xuất bến xe Miền Đông 
            04:45/19:45 
            Bến xe Buôn Ma Thuột (Đak Lak) 
            Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) 
            Quốc lộ 13 
Tiện ích:   Máy lạnh 
            Loại 1: 180,000 Loại 2: 170,000 Loại 3: 150,000 
Sđt:   08 35 119 203 


 Nhà xe:   Xe khách Trường Sơn 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuật 
Lộ trình:   Tại Buôn Ma Thuột: 18 Đinh Tiên Hoàng (0500)3.936.936. 38 Y Ơn (0500)3.936.666. 
            Tại Sài Gòn: Bến xe miền Đông (08)3503.6851/0905.414.415. 
            Thời gian chạy khoảng 8 tiếng. 
Sđt:   (0500)3.936.936 
           (0500)3.936.666. 
           (08)3503.6851 - 0905.414.415 


Nhà xe:   Xe khách Liên Minh 
Tuyến xe:   TP.Hồ Chí Minh, Bến xe Miền Đông - Đắk Lắc, TP. Buôn Ma Thuột

Nơi xuất phát:   Bến xe Miền Đông
Nơi đến:   Buôn Ma Thuột. 
Lộ trình:   Đi về Sài Gòn tại bến xe Miền Đông. Xuất bến 6h30 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0905.053.786 
           0905.79.40.40 
           0905.79.40.40 

tags: saigon dak lak, xe bus tphcm dak lak, ben xe mien dong di dak lak, xe giường nằm sài gòn đi dak lak, xe khach di dac lac, tuyen xe saigon dak lak, gia ve tphcm dak lak


Comments